Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af anke fra Sø- og Handelsretten 
26-06-2015 

Sag 112/2015
 

Kendelse afsagt den 25. juni 2015.

 

Evonik Degussa GmbH
mod
Protectos A/S
og
Keld Axelsen

 

Sag om varemærkekrænkelse kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angik, om Protectos A/S og Keld Axelsen havde krænket Evonik Degussa GmbH’s varemærkerettigheder.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt, og afviste anken.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk