Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af anke fra Sø- og Handelsretten 
25-04-2014 

Sag 58/2014
 

Kendelse afsagt den 25. april 2014.


Tivoli A/S
mod
Pressalit Group A/S

Sag om ophævelse af en licensaftale kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angik ophævelse af en li­censaftale om brug af varemærket TIVOLI og det økonomiske opgør mellem licensgiver og licenstager i forbindelse med ophævelsen af aftalen.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt og afviste anken.


  Læs hele kendelsen  
 

Til top Sidst opdateret: 02-05-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk