Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af anke af straffedom 
12-08-2013 

Sag 91/2013
 

Beslutning truffet den 7. august 2013

A
og
B

ønsker at anke Østre Landsrets dom af 22. november 2012 i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Afvisning af anke af straffedom over en anden person vedrørende konfiskation af genstande

To personer ønskede at anke en afgørelse om konfiskation i en dom afsagt af Østre Landsret den 22. november 2012 i en straffeankesag mod T. Ved dommen blev der hos T konfiskeret en række effekter. De to personer havde som vidner i by- og landsretten forklaret, at effekterne ikke tilhørte T. De to personer havde ikke partsstatus, og de havde ikke under straffesagen påstået, at der ikke skulle ske konfiskation hos T af effekterne.

Højesteret afviste anken, fordi de to personer manglende beføjelse til at anke. Højesteret bemærkede samtidig, at de to personer kan få prøvet afgørelsen om konfiskation ved at anlægge en civil retssag i 1. instans.

 Læs hele beslutningen

Til top Sidst opdateret: 12-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk