Hop til indhold
Højesteret

Aftale mellem smykkeproducenter var bindende 
28-06-2012 

Sag 123/2010

Dom afsagt den 28. juni 2012.

Lise Aagaard Copenhagen A/S
mod
Pandora Production Co. Ltd.

En aftale mellem to smykkeproducenter var bindende, da der ikke forelå ugyldighed

Pandora Production Co. Ltd. fik ikke medhold i, at en aftale, som selskabet havde indgået med Lise Aagaard Copenhagen A/S (LAC), ikke var bindende på grund af ugyldighed.

Parterne, som er smykkeproducenter, indgik en aftale om, at LAC skulle yde assistance til opstart af en produktion af glasperler hos Pandora Production Co. Ltd., hvor LAC bl.a. hvert år skulle udvikle en serie af glasperler og tilføre knowhow. Aftalen indeholdt et vilkår om royaltybetaling, som ifølge Højesteret måtte forstås således, at en royaltybetaling til LAC skulle beregnes af datterselskabets nettoomsætning af glasperler uden udeholdelse af glasper­ler, som var desig­net af andre end LAC og produceret uden anven­delse af d­en til­før­te knowhow.

Vilkåret var ikke ugyldigt, da Højesteret ikke anså det for godtgjort, at aftalen havde til formål eller til følge at begrænse konkurrencen i strid med konkurrencereglerne, herunder artikel 101 i Traktaten om den Europæiske Funktionsmåde (TEUF), og aftalen var ikke urimelig i medfør af aftalelovens § 36.

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 28-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk