Hop til indhold
Højesteret

Afslag på skattemæssig omgørelse mv. 
16-11-2015 

Sag 244/2014
 

Dom afsagt den 16. november 2015

 

Speciallægeselskabet X ApS
mod
Skatteministeriet

Afslag på omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, eller betalingskorrektion efter ligningslovens § 2, stk. 5

En speciallæge ejede via et holdingselskab en klinik, hvor han var fuldtidsbeskæftiget. Sagen angik indkomstårene 2007-2009, hvor honorarerne for lægens arbejde på klinikken var blevet betalt til et speciallægeselskab, som lægen også ejede, og hvor han var eneste ansatte. Speciallægeselskabet udbetalte kun en mindre del af disse honorarer til lægen som løn, mens resten forblev i selskabet. Efter landsrettens dom i sagen var det ubestridt, at lægen personligt – og ikke selskabet – var rette indkomstmodtager af de fulde honorarer, jf. statsskattelovens § 4. Selskabet ønskede tilladelse til skattemæssig omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, subsidiært tilladelse til betalingskorrektion efter ligningslovens § 2, stk. 5.

Højesteret tiltrådte, at det ikke var godtgjort, at betalingen af honorarerne til selskabet i stedet for til lægen personligt ikke i overvejende grad havde været båret af hensyn til at spare eller udskyde skatter. Betingelsen for omgørelse i skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 1, var derfor ikke opfyldt.

Højesteret tiltrådte endvidere, at SKAT’s ændringer, der havde hjemmel i statsskattelovens § 4, ikke var omfattet af ligningslovens § 2, stk. 1, og at der derfor ikke kunne foretages betalingskorrektion efter ligningslovens § 2, stk. 5.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk