Hop til indhold
Højesteret

Afslag på indhentelse af teleoplysninger 
28-08-2013 

Sag 346/2012
 

Kendelse afsagt 26. august 2013

Anklagemyndigheden
mod
T

Afslag på forsvarerens anmodning om indhentelse af teleoplysninger i sag om overtrædelse af forbud mod at benytte håndholdt mobiltelefon under kørsel

T var tiltalt for overtrædelse af færdselslovens § 55 a om forbud mod at benytte håndholdt mobiltelefon under kørsel. Under hovedforhandlingen i byretten, hvor T og en politibetjent havde afgivet forklaring, imødekom retten en anmodning fra forsvareren om udsættelse af sagen på indhentelse af yderligere dokumentation.

Højesteret udtalte, at der ikke var grundlag for at antage, at de teleoplysninger, som forsvareren havde anmodet om blev indhentet, ville have betydning for tiltaltes forsvar. Bevisanmodningen blev derfor ikke taget til følge.  

Landsretten var nået til samme resultat.

    Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 28-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk