Hop til indhold
Højesteret

Afslag på edition 
25-06-2015 

Sag 45/2015
 

Kendelse afsagt 24. juni 2015   

 

Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab,
statsautoriseret revisor A og
statsautoriseret revisor B
mod
Finansiel Stabilitet

 

Afslag på edition i revisors arbejdspapirer

Kæremålet angik, om der i en sag om et eventuelt erstatningsansvar for Roskilde Banks direktion, bestyrelse og eksterne revisor for perioden 2005-2008 var grundlag for at pålægge bankens eksterne revisor at fremlægge sine arbejdspapirer mv. for regnskabsårene 2006 og 2007 i medfør af editionsreglerne.

Højesteret fastslog, at Finansiel Stabilitet ikke havde angivet, hvilke kendsgerninger der skulle bevises ved fremlæggelse af de efterspurgte dokumenter, jf. retsplejelovens § 300, stk. 1. Højesteret afslog derfor anmodningen om edition.  

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk