Hop til indhold
Højesteret

Afslag i købesummen 
30-08-2013 

Sag 108/2011 og 24/2012

Domme afsagt den 30. august 2013.

Bettina Anderson Houlberg Lauritzen
og
Anders Houlberg Lauritzen
mod
Annette Mortensen og
Thomas Green Madsen

og

Søren Veller Hansen
mod
Kirsten Lerche-Jensen
og
Søren Laursen

Ejendomskøbere havde krav på afslag i købesummen, fordi boligarealet i de købte ejendomme var mindre end oplyst af sælgerne.  

Ejendomskøberne i disse sager havde efter købet konstateret, at boligarealet var mindre, end sælgerne havde oplyst. Køberne havde herefter navnlig rejst krav om et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

I sag 108/2011 tiltrådte Højesteret, at den urigtige oplysning om ejendommens boligareal – det var oplyst til at være 113 m2, men kun var 95,7 m2 – udgjorde en mangel. I sag 24/2012 havde sælgerne for Højesteret ikke bestridt, at arealafvigelsen udgjorde en mangel.

Herefter udtalte Højesteret i begge sager, at en urigtig oplysning om en ejendoms boligareal ikke var en mangel, som køberne efter reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved overdragelse af fast ejendom mv. var afskåret fra at rejse krav om over for sælger. 

Højesteret tiltrådte, at køberne havde krav på afslag i købesummen på henholdsvis 50.000 kr. og 150.000 kr.

Højesteret nåede dermed i begge sager til samme resultat som landsretten.

Læs dommene her 

 108/2011

 24/2012

Til top Sidst opdateret: 30-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk