Hop til indhold
Højesteret

Afslag i købesummen ved køb af bil 
05-09-2012 

Sag 30/2011

Dom afsagt den 5. september 2012

Forenede Danske Motorejere s.m.f. Hans Henrik Eickstedt
mod
Autohuset Skjoldgaard A/S

 

Afslag i købesummen på grund af urigtig eller vildledende omtale i salgsannonce for brugt bil. Sælger havde ikke handlet i strid med loyal oplysningspligt ved ikke at oplyse om bilens produktionsår.

I salgsannonce indrykket på hjemmesiden bilbasen.dk var bl.a. anført, at bilen var en ”model år 2000”. Denne betegnelse i annoncen var egnet til at give en forbruger forventning om, at bilen i hvert fald fuldt ud svarede til biler, der var produceret i 2000. Bilen var produceret i 1998, og biler af den pågældende model, som var produceret i 1999, var ændret på flere punkter (”faceliftet”). Betegnelsen ”model år 2000” var derfor urigtig eller vildledende, og bilen var herefter mangelfuld, idet der ikke var grundlag for at antage, at oplysningen om modelår ikke havde haft betydning for køberens bedømmelse af bilen. Køberen fik herefter et skønsmæssigt fastsat afslag i købesummen på 10.000 kr.  

Højesteret tiltrådte, at sælgeren ikke havde tilsidesat sin oplysningspligt. Sælgeren var på salgstidspunktet ikke bekendt med, at bilen var produceret i 1998, og oplysning herom og om de ændringer af modellen, der var sket i 1999, var ikke let tilgængelige for sælgerne.

Højesteret ændrede herved landsrettens afgørelse.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 05-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk