Hop til indhold
Højesteret

Afskedigelse af tjenestemand som følge af uegnethed 
18-08-2017 

Sag 279/2016
 

Dom afsagt den 18. august 2017

 

Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A
mod
Skatteministeriet

 

Afskedigelse af en tjenestemandsansat underdirektør var saglig og proportional

A blev i august 2014 afskediget som underdirektør med den begrundelse, at hun var uegnet til at stå for den forandringsproces, som hendes afdeling skulle gennemgå.

Sagen angik, om A var blevet afskediget på et usagligt grundlag, og om afskedigelsen var uproportional. Sagen angik ligeledes, om A i så fald var berettiget til økonomisk kompensa­tion.

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte den vurdering af A’s faglige og personlige egenskaber i forhold til den fremadrettede opgave, som ledelsen havde foretaget på baggrund af en ekstern konsulentrapport, som usaglig.

Ansættelsesmyndigheden havde inden afskedigelsen vurderet, at det ikke var muligt at tilbyde A en anden passende stilling, og Højesteret vurderede på den baggrund, at afskedigelsen var proportional.

A havde derfor ikke krav på økonomisk kompensation.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk