Hop til indhold
Højesteret

Afregning af varmeforbrug 
12-09-2012 

Sag 212/2010

Dom afsagt den 12. september 2012.

Jan Laugesen
mod
Fonden Solgaarden

Udlejer var berettiget til at beslutte, at varmeudgifterne i en udlejningsejendom skulle fordeles efter nye principper end de tidligere anvendte.

Fonden Solgaarden ejer en udlejningsejendom, hvor Jan Laugesen er lejer. Fra 1991 til 2004 blev varmeudgifterne i ejendommen fordelt efter fordampningsvarmemålere. I 2004 blev der opsat elektroniske varmemålere i ejendommen, og det blev besluttet at ændre fordelingsprincipperne, navnlig således at en del af varmeudgifterne nu skulle fordeles efter areal. Jan Laugesen har bestridt at denne beslutning var berettiget. Han har endvidere bestridt, at Fonden var berettiget til at ændre varmeregnskabet for 2004-2005, efter at det først udsendte regnskab ved en fejl var baseret på de gamle fordelingsprincipper.

Højesteret lagde til grund, at beslutningen om at ændre fordelingsprincipperne i september 2004 blev truffet af Fonden efter opfordring fra og i samråd med beboerrepræsentationen. Da der ikke var bestemt andet i lejeaftalen, kunne Fonden som udlejer træffe beslutning om at anvende nye fordelingsprincipper i stedet for de principper, som gennem mange år havde været anvendt ved opgørelsen af varmeregnskabet. Højesteret fastslog også, at der ikke efter lejeloven var krav om varsling af denne beslutning. Med hensyn til regnskabet var Fonden forpligtet til at rette det først udsendte varmeregnskab for 2004-2005, og det var berettiget at gøre dette ved at udsende et nyt, korrekt varmeregnskab.

Højesteret nåede på den baggrund til samme resultat som Østre Landsret og byretten.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 12-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk