Hop til indhold
Højesteret

Afgørelser om opholds- og meldepligt ugyldige 
01-06-2012 

Sag 10/2011

Dom afsagt den 1. juni 2012.

A
mod
Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice)
og
Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Udlændingeservices og Integrationsministeriets afgørelser om opholds- og meldepligt for en udlænding på tålt ophold var ugyldige

Udlændingen blev ved dom af 26. juni 2006 idømt 1 år og 6 måneders fængsel for medvirken i hashhandel på Christiania og udvist af Danmark med indrejseforbud i 10 år. Flygtningenævnet meddelte den 3. april 2008 afslag på asyl og pålagde samtidig udlændingen at udrejse straks, idet nævnet bemærkede, at han ikke kunne udsendes tvangsmæssigt til Iran eller til et land, hvor han ikke var beskyttet mod videresendelse til Iran (tålt ophold).

Sagen for Højesteret angik gyldigheden af Udlændingeservices afgørelse af 16. februar 2009 om, at udlændingen fortsat skulle bo i Center Sandholm og ikke overnatte uden for centret uden tilladelse. Endvidere angik sagen gyldigheden af Integrationsministeriets afgørelse af 29. september 2009 om, at udlændingen skulle melde sig til politiet i Center Sandholm tre gange om ugen.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at disse afgørelser i hvert fald på nuværende tidspunkt udgjorde et uproportionalt indgreb i udlændingens bevægelsesfrihed. Afgørelserne blev derfor ophævet som ugyldige.

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 01-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk