Hop til indhold
Højesteret

Afgørelser om henvisning til rette domstol kunne ikke kæres 
23-10-2015 

Sag 43/2015
 

 

Kendelse afsagt 22. oktober 2015   

 

HK Danmark som mandatar for A og B
mod
DSB

Afgørelser om henvisning til rette domstol kunne ikke kæres uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet

To sager, om passende ansættelsessted, blev af byretten henvist til en anden byret som rette domstol. Begge afgørelser blev kæret til landsretten, som afviste kæremålene, da der ikke forelå kæretilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

For Højesteret gjorde A og B gældende, at sagerne ikke var berammet ved byretten, og derfor kunne kæres direkte til landsretten efter retsplejelovens § 389, stk. 1.

Højesteret kom frem til, at afgørelserne kun kunne kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet efter retsplejelovens § 253, stk. 4, jf. stk. 3.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk