Hop til indhold
Højesteret

Afgørelser om aflivning af to hunde var ikke ugyldige 
07-11-2017 

Sag 292/2016
 

Dom afsagt den 7. november 2017

 

A
og
B
mod
Rigspolitiet

 

Rigspolitiets afgørelser om, at to hunde var omfattet af hundelovens forbudsordning og derfor skulle aflives, var ikke ugyldige

Hundeloven indeholder et forbud mod at besidde en hund af 13 nærmere angivne racer eller krydsninger, hvori denne race indgår.

Sagen angik, om to hunde tilhørende A og B var af den forbudte race amerikansk staffordshire terrier (amstaff) eller indeholdt denne race.

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Rigspolitiets afgørelser om, at Fyns Politi på baggrund af to politiassistenters besigtigelse af de to hunde og en udtalelse fra en dyrlæge havde en rimelig formodning for, at hundene kunne være af racen amstaff eller en krydsning, hvori denne race indgår.

Højesteret fastslog endvidere, at de fremlagte oplysninger om hundene, herunder erklæringer fra en skønsmand, ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at hundene ikke var omfattet af forbuddet i hundeloven. Ejerne havde derfor ikke løftet deres bevisbyrde efter hundeloven.

Rigspolitiets afgørelser om aflivning af de to hunde var som følge heraf ikke ugyldige.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk