Hop til indhold
Højesteret

Afgørelse om salær til beskikket advokat kunne ikke kæres 
02-07-2015 

Sag 87/2015
 

Kendelse afsagt 2. juli 2015   


Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for A.

Afgørelse om salær til beskikket advokat kunne ikke kæres, da det tilkendte salær uden tillæg af godtgørelse var under 20.000 kr.

Byretten tillagde advokat Keld Parsberg et salær på 15.000 kr. plus moms samt 7.520,43 kr. i godtgørelse til dækning af udgifter, herunder til kørsel, overnatning og diæter. Advokat Keld Parsberg kærede afgørelsen, både for så vidt angår salær og omkostninger.

Højesteret kom frem til, at det alene er salær på over 20.000 kr. til en beskikket advokat, der kan kæres. Salæret omfatter ikke godtgørelse til dækning af udgifter.

Landsretten var nået til det samme resultat.


  Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret: 03-07-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk