Hop til indhold
Højesteret

Afgørelse om at henskyde en sag fra skifteretten til civilretten kunne ikke kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse 
12-01-2017 

Sag 182/2016
 

Kendelse afsagt den 12. januar 2017   


IWT LLC ApS
mod
Scharf GmbH


Skifterettens henskydelse af erstatningskrav efter konkurslovens § 28 til civilretten måtte sidestilles med en afgørelse om henvisning til rette domstol

Indkærede havde indgivet en konkursbegæring mod kærende, der var blevet afvist af skifteretten. Kærende havde derfor i skifteretten fremsat erstatningskrav mod indkærede i medfør af konkurslovens § 28. I medfør af bestemmelsen i konkurslovens § 242 a henskød skifteretten sagen til afgørelse ved civilretten samme sted, hvor der verserede en anden sag mellem de samme parter.

Højesteret fastslog, at en sådan afgørelse må sidestilles med afgørelser om henvisning til rette domstol. Den afgørelse, der var truffet af skifteretten, måtte herefter anses for en delafgørelse omfattet af retsplejelovens § 253, stk. 3, 2. pkt., og kære til landsretten kunne derfor kun ske med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Da en sådan tilladelse ikke forelå, stadfæstede Højesteret landsrettens afgørelse om at afvise kæremålet.


Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk