Hop til indhold
Højesteret

Afgivelse af usande oplysninger i tjenesteforhold 
25-04-2012 

Sag 139/2011
 

Dom afsagt den 25. april 2012

 

Generalauditøren
mod
T

 

Bøde på 8.000 kr. for at afgive usande oplysninger til foresatte

T, som var højtstående officer og chef i Forsvarskommandoen, havde fremsendt en arabisk oversættelse af bogen ”Jæger – i krig med eliten” til en journalist på et dagblad.

 Under tjenstlige samtaler med ledelsen af Forsvarskommandoen nægtede T på  

direkte forespørgsel og i strid med sandheden at have sendt oversættelsen til dagbladet, uanset at det stod klart for T, at forsvarets ledelse tillagde det stor betydning, hvem der havde fremsendt oversættelsen.

Højesteret fastslog, at sandhedspligten er af fundamental betydning i tjenesteforhold, og at T’s afgivelse af usande oplysninger overfor ledelsen af Forsvarskommandoen er en så grov forsømmelse af de pligter, der følger af stillingen, at forholdet er omfattet af den militære straffelovs § 27, stk. 2, jf. stk. 1.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk