Hop til indhold
Højesteret

Afgiftsberegning for el- og varmeværk 
29-05-2013 

Sag 204/2012
 

Dom afsagt den 29. maj 2013.

 

Verdo Produktion A/S
mod
Skatteministeriet

 


Ikke grundlag for at ændre skattemyndighedernes opgørelse af afgiftstilsvar


Sagen angik, om skattemyndighederne med rette havde afvist den afgiftsberegning, som Verdo Produktion A/S (Randersværket) havde anvendt til beregning af selskabets afgiftstilsvar i perioden fra oktober 1996 til august 1998, og om Verdo i samme periode havde betalt en for høj afgift som følge af fejlvisning på selskabets kulvægt.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at skattemyndighederne havde givet Verdo tilladelse til at anvende den opgørelsesmodel, som selskabet havde anvendt ved afgiftsberegningen i perioden fra oktober 1996 til august 1998. Skattemyndighederne havde derfor været berettiget til at opgøre selskabets afgiftstilsvar for perioden efter den tidligere godkendte Midtkraftmodel.  

   

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at der havde været sådanne fejl forbundet med vejningen af kul, at der var grundlag for Verdos tilbagebetalingskrav.

Landsretten var kommet til samme resultat.     

 

Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk