Hop til indhold
Højesteret

Afbeskikkelse af forsvarer 
26-06-2015 

Sag 242/2014
 

Kendelse afsagt den 26. juni 2015


Anklagemyndigheden
mod
T


En advokat kunne ikke optræde som beskikket forsvarer i en straffesag, da der var indgået en aftale om, at advokaten skulle afgive en del af sit salær til en forurettet i sagen.

I en omfattende ankesag om økonomisk kriminalitet ønskede T at skifte forsvarer, hvorefter advokat A blev beskikket som forsvarer for T.

Ved en ransagning hos F, der var angivet som en af de forurettede i sagen, fandt politiet en aftale, hvoraf det fremgik, at advokat A skulle afgive en del af sit salær til F.

Højesteret udtalte, at en aftale, hvorefter en beskikket forsvarer skal afgive en del af sit salær til en forurettet i sagen, fører til, at vedkommende ville være udelukket fra at handle i sagen som dommer, jf. retsplejelovens § 734, stk. 1, jf. § 61, ligesom en sådan aftale strider mod grundlæggende retsplejemæssige hensyn.

Højesteret tiltrådte derfor, at advokat A savnede fornøden habilitet til at virke som forsvarer i sagen, hvorfor beskikkelsen af ham skulle tilbagekaldes.

Landsretten var nået til samme resultat.  


 

Til top Sidst opdateret: 03-07-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk