Hop til indhold
Højesteret

Afbeskikkelse af forsvarer 
17-03-2015 

Sag 256/2014
  

 

Kendelse afsagt den 11. marts 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

En advokat kunne ikke beskikkes eller vælges som forsvarer, da advokaten tidligere i en anden sag havde været bistandsadvokat for den forurettede.

En advokat var beskikket som forsvarer for en tiltalt i en straffesag om seksuelle krænkelser og havde også været det for by- og landsret.

Advokaten havde tidligere været beskikket som bistandsadvokat for den forurettede i en lignende sag.

Anklagemyndigheden, der først havde rejst spørgsmålet for Højesteret, fremsatte begæring om, at advokaten blev afbeskikket.

Højesteret udtalte bl.a., at der forelå sådanne forhold, at advokaten ville være udelukket fra at handle i sagen som dommer, og der burde derfor ikke være sket beskikkelse, jf. retsplejelovens § 734, stk. 1, jf. § 61. Højesteret fandt endvidere, at grundlæggende retsplejemæssige hensyn og hensyn til forurettede set i sammenhæng med retsplejelovens § 126 og Advokatrådets vejledende advokatetiske regler førte til, at advokaten heller ikke kunne virke som valgt forsvarer i sagen.

  Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk