Hop til indhold
Højesteret

Ændring af skatteansættelse 
09-03-2018 

Sag 137/2017
 

Dom afsagt den 9. marts 2018

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Skatteforvaltningslovens betingelser for ændring af skatteansættelse var opfyldt 

SKAT forhøjede i 2010 A’s skattepligtige indkomst for ind­komståret 2006. Begrundelsen for forhøjelsen var bl.a., at et selskab, hvor han var hovedanpartshaver, havde solgt en ejerlejlig­hed til ham og hans daværende ægtefælle, at salget efter SKATs opfattelse var sket til under­pris, og at der derfor var tale om maskeret udlodning. A indbragte sagen for Landsskatteretten og siden for byretten, der gav Skatteministeriet medhold i, at overdragelsen var sket til under­pris, og at der skulle ske beskatning af maskeret udlodning, men byretten fandt, at beskatnin­gen skulle ske i indkomståret 2005 i stedet for 2006. For Højesteret angik sagen alene, om betingelserne i skatteforvaltningslovens for at ændre A’s skatteansættelse for 2005 var op­fyldt.

Højesteret fandt, at betingelserne for at ændre skatteansættelsen for 2005 var opfyldt.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk