Hop til indhold
Højesteret

Ændring af dom for drabsforsøg 
03-05-2016 

Sag 176/2015
 

Dom afsagt den 3. maj 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

 

Drabsforsøg henført under bestemmelse om forsætlig fareforvoldelse

T1 og T2 var tiltalt for bl.a. forsøg på manddrab ved i for­ening og efter forudgående aftale eller fælles for­­­­ståelse at have forsøgt at dræbe en eller flere personer i en tatovørfor­ret­ning, idet A, som var under den kriminelle lavalder på ger­nings­tids­punktet, efter forudgående aftale eller fælles for­ståelse med T2, og i det hele efter tilskyndelse fra T1, affyrede skud mod forret­ningen, hvori der befandt sig flere personer, som havde relation til en anden gruppering end de tiltalte.

Landsretten fandt de tiltalte skyldige i drabsforsøg og udtalte bl.a., at T2 måtte ”have anset det for overvejende sandsynligt, at en eller flere personer kunne blive ramt af de afgivne skud”, og at dette var sket efter tilskyndelse fra T1

For Højesteret angik sagen navnlig, om de tiltalte havde haft forsæt til at begå manddrab eller alene til forsætlig fareforvoldelse. Der var endvidere spørgsmål T1’s tilregnelighed og om udvisning af T2.

Højesteret fastslog, at der efter landsrettens bevisresultat vedrørende de tiltaltes forsæt ikke var grundlag for at dømme de tiltalte for drabsforsøg, men alene for forsætlig fareforvoldelse.  

Højesteret henviste bl.a. til, at landsrettens præmisser, herunder anvendelsen af ordet ”kunne”, måtte forstås således, at landsretten havde lagt til grund, at T2 havde anset det for overvejende sandsynligt, at døden var en mulig følge af skuddene. Det kunne derimod ikke udledes af præmisserne, at T2 havde anset dødens indtræden som en overvejende sandsynlig følge af skuddene.

Højesteret fastsatte sanktionen for T2 til fængsel i 2 år og betinget udvisning. T1 blev dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling med en længstetid på 5 år.

Landsretten var til dels nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk