Hop til indhold
Højesteret

Advokat var ikke inhabil som bobestyrer 
11-02-2016 

Sag 159/2015
 

Kendelse afsagt den 10. februar 2016

 

Advokat Simon Hauch kærer Østre Landsrets kendelse af 1. april 2015 om at udlevere boet efter A til en af skifterettens autoriserede bobestyrere.

 

Udarbejdelse af kodicil til fællestestamente medførte ikke inhabilitet

Sagen vedrørte spørgsmålet, om en advokat var inhabil som bobestyrer i et bo, fordi han året inden længstlevendes død på dennes vegne havde udarbejdet en kodicil til et fællestestamente, hvori længstlevende beskrev sin fortolkning af fællestestamentet og indsatte advokaten som bobestyrer.

Såvel skifteretten som landsretten mente, at advokaten var inhabil, og boet blev udleveret til en af skifterettens autoriserede bobestyrere.

Højesteret udtalte, at testators bestemmelse om behandling af boet ved en bestemt bobestyrer som udgangspunkt skal respekteres. Hvis arvingerne ønsker boet behandlet ved en anden bobestyrer, kan et sådant ønske kun imødekommes, hvis afgørende grunde tale imod at lade boet behandle ved den indsatte bobestyrer.

Det forhold, at der var tvist om fortolkningen af testamentet og den kodicil, der var udfærdiget af advokaten, medførte ikke i sig selv, at advokaten var inhabil som bobestyrer. Højesteret bemærkede, at tvister, der opstår i forbindelse med et bos behandling, herunder tvister om fortolkningen af afdødes bestemmelser og dermed arvens fordeling, skal afgøres ved dom afsagt af skifteretten, hvis der ikke opnås enighed mellem arvingerne.

Under hensyn hertil – og da der endvidere ikke var påvist en sådan nær tilknytning mellem advokaten og A eller hendes arvinger, at der konkret var tvivl om advokatens upartiskhed – havde der ikke foreligget afgørende grunde imod at lade advokaten behandle boet som testamentsindsat bobestyrer.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk