Hop til indhold
Højesteret

Advokatsalær 
11-05-2012 

Sag 105/2012

Advokatsalær

Kendelse afsagt fredag den 11. maj 2012

Advokat Karsten Høj kærer Østre Landsrets
salærfastsættelse i sagen A mod Patientskadeankenævnet

 Fastsættelse af salær til beskikket advokat i civil sag

Advokat Karsten Høj var ved Østre Landsret beskikket som advokat for A, der havde fri proces og retshjælpsforsikring. Landsretten tilkendte advokat Karsten Høj 75.000 kr. + moms i salær.

Højesteret afviste en påstand om, at advokat Karsten Høj skulle tilkendes salær for sit arbejde med sagens behandling i Patientskadeankenævnet. Påstanden havde ikke været behandlet ved landsrettens salærfastsættelse, og påkendelse af påstanden ville gøre det nødvendigt for Højesteret at tage stilling til forhold, som ikke havde foreligget for landsretten.

Højesteret udtalte endvidere, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fravige landsrettens vurdering af størrelsen af et passende salær, men rettede dog salæret til 80.000 kr. + moms, så salæret kom til at svare til det beløb, som Patientskadeankenævnet ved landsrettens dom var blevet pålagt at betale i sagsomkostninger til A.

Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret: 16-05-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk