Hop til indhold
Højesteret

Advokatsalær 
16-10-2012 

Sag 148/2012
 

Kendelse afsagt den 11. oktober 2012.   

 

 

Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets
salærfastsættelse i sagen Ankestyrelsen mod A

 

Fastsættelse af salær til beskikket advokat i en civil sag

 

Højesteret forhøjede ikke advokatsalæret på 86.000 kr. + moms, som Østre Landsret havde tilkendt advokat Søren Kjær Jensen, der under en ankesag om en arbejdsskade mellem A og Ankestyrelsen var beskikket som advokat for A, som havde fri proces. Landsretten havde anført, at beskikkelsen og salæret ikke omfattede et arbejde, advokaten havde udført i forbindelse med, at Ankestyrelsen, mens retssagen verserede ved landsretten, havde genoptaget den administrative behandling af A’s arbejdsskadesag.

 

Højesteret udtalte, at beskikkelsen i overensstemmelse med bevillingen til fri proces omfattede udførelsen af ankesagen for landsretten, og at genoptagelsen ikke var et led i retssagen. Landsretten havde ikke på forhånd har haft lejlighed til at tage stil­ling til, om det pågældende arbejde undtagelsesvis har kunnet forventes dækket under den frie proces.

 

Det merarbejde, som advokaten måtte have haft under selve retssagen som følge af genoptagelsen, ville derimod kunne indgå ved salærfastsættelsen. Højesteret tiltrådte, at der ikke har været grundlag for at tilkende advokaten salær for arbejdet i forbindelse med genoptagelsen, og fandt efter oplysningerne om sagens værdi, karakter og omfang ikke grundlag for at ændre landsrettens salærfastsættelse.

 

Højeteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk