Hop til indhold
Højesteret

Advokat pålagt at vidne 
12-06-2014 

Sag 243/2013
 

Kendelse afsagt den 10. juni 2014

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Advokat skulle afgive vidneforklaring

Højesteret pålagde advokat H at afgive vidneforklaring om for­hold, der var kommet til hans kundskab ved ud­øvelsen af hans virk­somhed som protektor i og advokat for henholdsvis en fond og en trust. En vidneforklaring fra advokat H om fonden og trusten måtte antages at være af afgørende betydning for sagens udfald. Sagens beskaffenhed og dens væsentlige betydning for A talte endvidere for at pålægge advokat H at vidne.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk