Hop til indhold
Højesteret

Advokat kunne ikke kræve honorar dækket under forsikring 
10-06-2010 

Sag 407/2008
 

Advokat kunne ikke kræve honorar dækket under forsikring

Dom afsagt den 10. juni 2010.

 

Advokat Lars Sandager
mod
Codan Forsikring A/S

 

Retshjælpsforsikring dækkede ikke advokats udgifter i forbindelse med salærtvist

Advokat Lars Sandager repræsenterede under en retssag nogle retshjælpsforsikrede klienter. Efter retssagen var afsluttet, sendte han sin afregning til Codan, som imidlertid ikke ville betale det fulde beløb. Forsikringsselskabet mente, at afregningen ikke var i overensstemmelse med de afregningsprincipper, der gjaldt for sagen. Advokaten indhentede herefter en udtalelse om salærspørgsmålet fra Advokatrådets Responsumudvalg, der gav ham delvis ret.

Også for Højesteret var hovedspørgsmålet, om forsikringen skulle dække de udgifter (eget arbejde), som advokaten havde haft i forbindelse med at indhente udtalelsen fra Responsumudvalget.

Højesteret frifandt forsikringsselskabet. Uden en aftale herom eller uden andet retsstiftende grundlag i øvrigt kunne advokatens udgifter i forbindelse med henvendelsen til Responsumudvalget ikke overvæltes på forsikringsselskabet.

Landsretten var nået til samme resultat.  

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk