Hop til indhold
Højesteret

Advokat erstatningsansvarlig pga. manglende iagttagelse af vejlednings- og omsorgspligt 
01-06-2010 

Sag 83/2008
 

Dom afsagt den 1. juni 2010.

 

A
mod
advokat B

 

Advokat erstatningsansvarlig pga. manglende iagttagelse af vejlednings- og omsorgspligt

Advokat B berigtigede, som advokat for privatskiftende arvinger i et dødsbo, arvingernes salg af en aktielejlighed, som var omfattet af andelsboligforeningslovens regler, til A og dennes ægtefælle. Ved ejendomshandlen blev reglerne om maksimalpris for aktielejligheder i andelsboligforeningsloven ikke iagttaget.

A og hans ægtefælle solgte efterfølgende lejligheden til tredjemand ligeledes uden at iagttage reglerne om maksimalpris. A blev herefter dømt til at tilbagebetale forskellen på salgssummen og den maksimale pris ifølge andelsboligforeningsloven til tredjemand. Det er dette krav, som A har påstået, at advokat B skal erstatte.

Højesteret udtalte, at advokat B burde have indset, at der var nærliggende mulighed for, at lejligheden var omfattet af reglerne om maksimalpriser i andelsboligforeningsloven, og at han burde have oplyst både arvingerne samt A og hans ægtefælle om denne mulighed. Advokat B burde endvidere have oplyst om konsekvenserne heraf eller have anbefalet A at antage egen advokat.

Disse forpligtelser fulgte både af den vejlednings- og omsorgspligt, som advokat B som eneberigtigende advokat havde over for køberne af lejligheden, og reglerne i lov om omsætning af fast ejendom.

På denne baggrund blev advokat B dømt til at erstatte A forskellen på hans købspris og den maksimale pris i henhold til andelsboligforeningsloven samt en del af de sagsomkostninger, der var pålagt A i den tidligere sag.

Landsretten havde frifundet advokat B.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk