Hop til indhold
Højesteret

Advokat erstatningsansvarlig for manglende rådgivning af huskøber 
13-05-2015 

Sag 5/2014
 

Dom afsagt den 13. maj 2015

 

Advokat Hans Boserup
mod
Kenneth Bøttcher og Maria Todsen

 

En advokat blev erstatningsansvarlig over for sine klienter, da han havde godkendt en ejendomshandel uden at kontakte dem forinden og uden at rådgive dem om anførsler i tilstandsrapporten

Sagen angik, hvorvidt en advokat havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med manglende rådgivning af sine klienter i forbindelse med en ejendomshandel.

Køberne af ejendommen havde meddelt ejendomsmægleren, at de havde valgt den pågældende advokat til at berigtige ejendomshandlen som deres rådgiver. De kontaktede dog ikke selv advokaten. Ejendomsmægleren fremsendte opgaven til advokaten kort efter. Efter at være blevet rykket af ejendomsmægleren godkendte advokaten ejendomshandlen, efter at fristen for advokatforbeholdet i købsaftalen var udløbet, og uden at advokaten havde kontaktet køberne.

Højesteret udtalte, at advokaten havde tilsidesat sine pligter som advokat ved ikke efter modtagelsen af opgaven fra ejendomsmægleren at have rekvireret sagens dokumenter og taget kontakt til sine klienter for at rådgive dem om købet, herunder om betydningen af bemærkningerne i tilstandsrapporten og købsaftalen om elinstallationerne og om eventuelle muligheder for at sikre sig mod tab i denne forbindelse. Det påhvilede ham at gøre dette så betids, at advokatforbeholdet ville kunne gøres gældende inden fristens udløb. Højesteret fandt ikke holdepunkter for at fastslå, at advokaten havde været ude af stand til at få kontakt med sine klienter på grund af deres rejse til udlandet. Advokaten havde herefter handlet ansvarspådragende over for sine klienter.

Klienterne havde lidt et tab, idet de som følge af advokatens handlinger mistede muligheden for at få yderligere afslag i købesummen eller hæve handlen. Højesteret fastsatte skønsmæssigt erstatningens størrelse til 50.000 kr.

Landsretten havde fastsat erstatningens størrelse til 80.108,75 kr.   

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk