Hop til indhold
Højesteret

Advokat erstatningsansvarlig 
05-03-2012 

sag 75/2010

Dom afsagt den 5. marts 2012.

Advokat A
mod
B under konkurs

Advokat erstatningsansvarlig over for klients kreditorer i anledning af udbetaling af klientens midler til to tredjemænd efter klientens instruks

En klient havde givet en advokat i opdrag at indgå forhandlinger med klientens kreditorer vedrørende en frivillig akkordordning, da klienten var insolvent. Klientens likvider var i den anledning indsat på advokatens klientkonto.

Højesteret udtalte, at advokaten under de konkrete omstændigheder havde handlet culpøst over for klientens kreditorer ved at overføre pengene til to tredjemænd, og at advokaten herved havde medvirket til, at pengene blev unddraget fra at tjene klientens kreditorer til fyldestgørelse. Advokaten var derfor erstatningsansvarlig for konkursboets tab i anledning af overførslerne.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 09-03-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk