Hop til indhold
Højesteret

Advokaters erstatningsansvar 
28-01-2015 

Sag 146/2014
 

Dom afsagt den 28. januar 2015 

 

A
mod
Advokat B

 

Advokat havde ikke pådraget sig erstatningsansvar i forbindelse med oprettelse af et testamente

Sagen angik spørgsmålet, om advokat B havde pådraget sig erstatningsansvar over for A, fordi han som advokat for C ikke fik oprettet et gyldigt testamente, inden C afgik ved døden. Som følge heraf modtog A ikke det legat på 250.000 kr., som C ifølge testamentet ønskede at betænke hende med.

Højesteret fandt, at spørgsmålet om advokatens erstatningsansvar i forhold til A skulle afgø­res efter de almindelige regler om professionsansvar. Højesteret fandt herefter, at advokaten ikke havde pådraget sig erstatningsansvar.

I relation til sagens omkostninger fandt Højesteret, at der som fastslået ved Højesterets dom i UfR 1982.126 ved fastsættelsen af sagsomkost­ninger på grundlag af sagens værdi skal tages udgangspunkt i den værdi, der er betalt retsafgift af. Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at fravige udgangs­punktet i det foreliggende tilfælde. Sagsomkostningerne fastsattes der­for på grundlag af påstandsbeløbet.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk