Hop til indhold
Højesteret

Advokatbeskikkelse og tilbagevirkende kraft 
17-12-2014 

Sag 197/2014
 

Kendelse afsagt den 11. december 2014   

 

Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen:

Jens Nielsen
mod
Finansiel Stabilitet A/S

 

Advokatbeskikkelse efter retsplejelovens § 259, stk. 3, 2. pkt., havde ikke som fri proces tilbagevirkende kraft

Advokat Anne Almose Røpke blev i medfør af retsplejelovens § 259, stk. 3, 2. pkt., beskikket som advokat for Jens Nielsen under en civil retssag. Jens Nielsen havde ikke fri proces.

Sagen angik spørgsmålet, om advokaten – som ved fri proces – havde krav på acontosalær fra statskassen for det arbejde med sagen, der var udført før beskikkelsen.

Højesteret fastslog bl.a. på baggrund af bestemmelsens ordlyd og dens forarbejder, at advokatbeskikkelse ikke som fri proces havde tilbagevirkende kraft. Retten var dog ikke afskåret fra at bestemme, at beskikkelsen efter omstændighederne skulle have virkning fra et tidligere tidspunkt, hvis dette skønnedes rimeligt. Højesteret tiltrådte, at der i den foreliggende sag ikke var grundlag for at lade beskikkelsen få virkning fra et tidligere tidspunkt.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk