Hop til indhold
Højesteret

Advokatansvar 
08-12-2015 

Sag 140/2014
 

Dom afsagt den 8. december 2015

 

A
(advokat Michael Chr. Havemann, beskikket)
mod
AIG Europe

 

Ikke forsikringsdækning for advokatansvar

I august 2003 ydede en advokat (A) sin klient (B) bistand til køb af en virksomhed. Da B ikke var i stand til at betale købe­summen, hævede sælgeren senere samme måned aftalen og fore­tog dækningssalg. Ved Høje­sterets dom af 29. oktober 2008 (UfR 2009.229) blev B dømt til at betale sælgeren ca. 5,5 mio. kr. i erstatning for det tab, der blev konstateret ved dæknings­salget. Ved Højesterets dom af 25. august 2015 (UfR 2015.3902) blev A dømt til at erstatte B under konkurs tabet. Spørgsmålet var herefter, om A’s ansvarsforsikringsselskab, AIG Europe var for­pligtet til at dække en del af erstatningen.

Højesteret fandt, at det med stævningen måtte have stået A klart, at der var risiko for, at en dom over B ville give anledning til et tilsvarende erstatningskrav mod ham selv. Det fulgte herefter af forsikringsbetingelsernes punkt 8.2, litra b, nr. 2, at er­statningskravet mod A måtte anses for rejst, inden hans forsikring hos AIG trådte i kraft. Kravet var allerede af den grund ikke dækket af forsikringen.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk