Hop til indhold
Højesteret

Advokatansvar 
20-04-2012 

Sag 111/2010

Dom afsagt den 20. april 2012.

2727056 Canada Inc.
mod
Advokat Morten Riise-Knudsen
og
Advokatfirmaet Varming & Riise-Knudsen I/S

Advokatansvar

Et dansk selskab indgik i 2005 aftale med et canadisk sel­skab om salg af to parti jeans. I den forbindelse af­talte de to selskaber, at det canadiske selskab skulle over­fø­re købesummen til en dansk advokat, såle­des at ad­vokaten først kunne frigive købesummen, når en række betingelser var opfyldt, bl.a. skulle der fremvises dokumentation for ægtheden af de handlede jeans.

Højesteret fandt, at advokaten havde hand­let ansvarspådragende ved at fri­give de overførte beløb, allerede fordi han ikke havde sikret sig, at de bestilte varer var leveret med dokumentation for varernes ægthed. Han og advokatfirmaet blev derfor dømt til at betale erstatning for den købesum, som var overført til sælgeren.

Højesteret ændrede dermed Sø- og Handelsrettens afgørelse.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 20-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk