Hop til indhold
Højesteret

Admittering af for sent indgivet anke 
21-09-2018 

Sag 34/2018
 

Kendelse afsagt den 20. september 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Overskridelsen af ankefrist måtte antages at skyldes grunde, som ikke kunne tilregnes T, og an­ken blev derfor admitteret

T var ved Retten i Koldings dom af 28. februar 2017 idømt fængsel i 1 år, 11 måneder og 14 dage. Den 15. marts 2017 ankede T’s daværende advokat byrettens dom til landsretten, som afviste at ad­mittere an­­ken.

Højesteret udtalte, at T’s anke skulle have været iværksat inden 14 dage efter dommens afsigelse, jf. rets­plejelovens § 904, stk. 1, men fandt, at overskridelsen af ankefristen på grund af den rådgivning, som T modtog fra sin daværende advokat, måtte antages at skyldes grunde, som ikke kunne tilregnes T, jf. retsplejelovens § 910, stk. 2.

T’s påstand om admittering af anken blev herefter taget til følge.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk