Hop til indhold
Højesteret

Åbningstider ved Grønlands Landsret 
27-03-2017 

Sag 311/2016
 

Kendelse afsagt den 24. marts 2017

 

Lilleholm Food ApS
mod
Arsuk Food Aps

 

Det var ikke klart for brugerne, at Grønlands Landsret holdt lukket nytårsaftensdag

Der blev afsagt dom i en sag mellem parterne den 4. december 2015. Ankefristen udløb den 1. januar 2016. Ankestævningen blev indleveret til Grønlands Landsret efter kontorets lukketid den 30. december 2015.

Sagen angik, om ankestævningen var indleveret rettidigt.

Højesteret konstaterede, at den 31. december ikke er en helligdag, og at det i 2015 ikke var en lørdag eller søndag. Grønlands Landsret havde ikke annonceret, at der var lukket den 31. december 2015.

Højesteret fastslog, at det derfor ikke var påregneligt for brugerne af landsretten, at der var lukket nytårsaftensdag.

Ankestævningen var indleveret rettidigt.

Grønlands Landsret var kommet til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk