Hop til indhold
Højesteret

Ægtepagtsbestemmelse om særeje af gæld afvist fra tinglysning 
21-01-2011 

Sag 189/2010

Kendelse afsagt den 21. januar 2011.

Peter Marsling og
Anne Marie Hove
mod
Tinglysningsretten

Der kan ikke ved ægtepagt indgås aftaler om særeje af gæld, hvorfor en ægtepagtsbestemmelse herom med rette var afvist fra tinglysning

Et ægtepar havde anmeldt en ægtepagt til tinglysning, hvori indgik en bestemmelse om særeje af en ejendom, som manden havde købt. Af bestemmelsen fremgik, at både ejendommen og den på ejendommen hvilende pantegæld skulle tilhøre manden som fuldstændigt særeje.

Tinglysningsretten afviste, at tinglyse ægtepagtens bestemmelse om gæld på mandens ejendom. Afgørelsen blev stadfæstet af landsretten.

Til støtte for, at hele ægtepagten skulle tinglyses, havde ægteparret navnlig anført, at særejebestemmelsen om gæld alene var medtaget af pædagogiske grunde. Efter reglerne om skifte ville pantegælden på ejendommen alligevel tilhøre mandens særeje, uanset ægtepagtens bestemmelse.

Højesteret tiltrådte landsrettens afgørelse om, at der ikke i retsvirkningslovens § 28 om ægtepagter er hjemmel til at indgå aftaler om særeje vedrørende gæld, og at bestemmelsen herom i parrets ægtepagt derfor med rette var afvist fra tinglysning.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens afgørelse. 

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret: 31-01-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk