Hop til indhold
Højesteret

6 måneders fængsel for røveri 
31-08-2011 

Sag 345/2010
Dom afsagt den 31. august 2011. 


Rigsadvokaten
mod
T

6 måneders fængsel for røveri, jf. straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1.

T blev i marts 2010 tiltalt for røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, for at have frataget den 70-årige A, der var gangbesværet og brugte rollator, en pengekat, der var placeret i en snor om A’s hals, hvorved A fik tydelige mærker i huden, og snoren til pengekatten knækkede. Efter bevisførelsen fandt byretten det bevist, at T var skyldig i overensstemmelse med tiltalen og fastsatte straffen til ubetinget fængsel i 4 måneder. Under hensyn til, at T havde tilegnet sig pengekatten ved at hive i den til den knækkede, og under hensyn til at A derved blev påført to overfladiske hudafskrabninger bagtil på halsen, tiltrådte landsretten, at forholdet var henført under røveribestemmelsen. Landsretten forhøjede dog straffen til 6 måneders ubetinget fængsel, idet der henvistes til, at det begåede forhold var udøvet over for en ældre, gangbesværet og rollatorbrugende mand.

Af de grunde, der var anført af landsretten, tiltrådte Højesteret, at forholdet var henført under straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1. Højesteret tiltrådte endvidere, at straffen var fastsat til fængsel i 6 måneder, og at der ikke var grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 31-08-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk