Hop til indhold
Højesteret

30 dages ubetinget fængsel for restaurationsvold 
16-05-2011 

Sag 329/2010
Dom afsagt den 16. maj 2011.

 

Rigsadvokaten
mod
T

30 dages ubetinget fængsel for restaurationsvold

T, der på gerningstidspunktet var 31 år, var fundet skyldig i vold efter straffelovens § 244 ved på en restauration at have tildelt F ét knytnæveslag i ansigtet.

Højesteret fastsatte straffen til 30 dages ubetinget fængsel (dissens for at gøre straffen betinget med vilkår om 40 timers samfundstjeneste).

Højesterets flertal udtalte bl.a., at et voldsforhold som det foreliggende – i overensstemmelse med hidtidig praksis – som udgangspunkt skal straffens med en ubetinget frihedsstraf. Det fremgik at landsrettens dom, at der forud for voldsudøvelsen havde været noget skubberi ved baren, hvor blandt andre T og F befandt sig, men det kunne ikke antages at være lagt til grund, at F havde givet anledning til voldsudøvelsen. Med disse bemærkninger, og uanset oplysningerne om T’s gode personlige forhold, fandt flertallet, at straffen ikke skulle gøres betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Byretten og Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 16-05-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk