Hop til indhold
Højesteret

3½ års fængsel for hacking og bedrageri mv. 
27-02-2018 

Sag 219/2017
 

Dom afsagt den 27. februar 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Hackerangreb og hærværk af en karakter, der gav grundlag for at anvende skærpede strafferammer

T var i landsretten fundet skyldig i bedrageri, databedrageri og dokumentfalsk i 78 tilfælde for en samlet værdi af knap 740.000 kr. Endvidere var han fundet skyldig i hacking under særligt skærpende omstændigheder og hærværk af betydeligt omfang ved tre gange at have hacket it-systemerne hos en virksomhed, hvor han havde været ansat som it-chef, og i den forbindelse at have slettet data mv. For Højesteret angik sagen, om der var grundlag for at anvende de skærpede strafferammer på fængsel indtil 6 år for hacking og for hærværk, ligesom der var spørgsmål om den samlede straffastsættelse.

Højesteret udtalte, at de tre hackerangreb måtte bedømmes samlet. Højesteret fastslog, at hackerangrebene var begået under særligt skærpende omstændigheder og således måtte anses for omfattet af den skærpede strafferamme, ligesom sletningen af data skulle henføres til den skærpede strafferamme for hærværk.

Højesteret fastslog, at straffen for hackerangrebene og hærværket isoleret betragtet skulle udmåles i et niveau omkring 2 års fængsel. Den samlede straf blev fastsat til fængsel i 3 år og 6 måneder. Der var ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget med vilkår om samfundstjeneste.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk