Hop til indhold
Højesteret

Produktansvar ved brand i friturekoger 
14-04-2015 

Sag 240/2013
 

Dom afsagt den 14. april 2015


Tryg Forsikring A/S
mod
Haaning A/S


Leverandør af friturekoger skulle betale ca. 1 mio. kr. i erstatning for skade efter brand

I 2006 opstod der brand i en grillpavillon, som tilhørte Tryg Forsikrings forsikringstager. Branden opstod i en friturekoger, som kort forinden var leveret af Haaning sammen med grillpavillonen. Tryg Forsikring havde udbetalt erstatning for branden og krævede beløbet erstattet af Haaning efter reglerne om produktansvar.

Der var for Højesteret enighed om, at branden var opstået, fordi en medarbejder i grillpavillonen efter rengøring havde samlet friturekogeren forkert, så varmelegemerne, der bliver 575 oC varme, blev placeret forkert og kom i kontakt med fritureoliedampe, som antændes ved 300 oC.

Højesteret fastslog, at Hanning var erstatningsansvarlig for skaden efter de almindelige erstatningsretlige regler om produktansvar. Haaning skulle derfor betale erstatning til Tryg Forsikring på ca. 1 mio. kr.

Højesteret lagde blandt andet vægt på, at producenten af friturekogeren burde have indset, at det var en nærliggende risiko, at en bruger af friturekogeren kunne samle den forkert med betydelig risiko for brand, og at det var ukompliceret at konstruere friturekogeren, så den ikke kunne tændes, hvis den var samlet forkert. Som leverandør af friturekogeren hæftede Haaning for producentens ansvar.

Landsretten var kommet til et andet resultat.


 Læs hele dommen 


 Læs landsrettens dom


  Læs byrettens dom

Til top Sidst opdateret: 14-04-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk