Hop til indhold
Højesteret

1 års fængsel for besiddelse af skydevåben på bopælen under særlig skærpende omstændigheder 
15-11-2010 

Sag 228/2010
 

Dom afsagt den 15. november 2010.

Rigsadvokaten
mod
T

1 års fængsel for besiddelse af skydevåben på bopælen under særlig skærpende omstændigheder

Tiltalte var i landsretten dømt for på sin bopæl at have været i besiddelse af en pistol med et magasin med 13 skarpe skud og af yderligere ammunition.

Våbnet og ammunitionen blev opbevaret umiddelbart tilgængeligt. Ifølge Ts forklaring havde nogen pålagt ham at opbevare våbnet. T havde tidligere været medlem af en rockergruppe, som han skyldte penge, og som havde kontaktet ham, efter at han havde meldt sig ud.

Under disse omstændigheder tiltrådte Højesteret, at der forelå særlig skærpende omstændigheder. Højesteret lagde herved vægt på, at Ts besiddelse af våbnet efter en samlet vurdering måtte anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at det ville blive brugt til fare for andre. Forholdet var derfor med rette henført under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1.

Højesteret anførte, at straffen i et tilfælde som det foreliggende som udgangspunkt må fastsættes til fængsel i 1 år. Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at fravige dette udgangspunkt og fastsatte derfor straffen til ubetinget fængsel i 1 år.

Landsretten havde udmålt straffen til ubetinget fængsel i 1 år og 3 måneder.

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk