Hop til indhold
Højesteret

12 års fængsel for manddrab 
12-12-2011 

Sag 57/2011
 

Dom afsagt den 12. december 2011.

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

12 års fængsel for manddrab

T blev under et grundlovsforhør i januar 2010 sigtet for drab på F i medfør af straffelovens § 237. T erkendte sig skyldig.

Højesteret lagde efter Ts forklaring til grund, at F havde udsat T for seksuelle krænkelser gennem en periode på 6-8 år i T’s barndom, og at krænkelserne var ophørt mere end 25 år før drabet. T led ifølge den psykiatriske erklæring af tilbageven­dende depressioner og havde haft selvmordstanker. Drabet blev begået i forbindelse med, at T i beruset tilstand opsøgte F på dennes bopæl for at konfrontere ham med krænkelserne, selv om T fra tidligere forsøg på at tale med F om krænkel­serne vidste, at F ikke ville tale herom.  

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret herefter, at der ved straffastsættelsen ikke var grundlag for at fravige udgangs­punktet på fængsel i 12 år.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 12-12-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk