Hop til indhold
Højesteret

10 års fængsel for terrorisme 
02-05-2012 

Sag 299/2011

afsagt den 2. maj 2012

Rigsadvokaten
mod
T

T fik 10 års fængsel for terrorisme ved at have forsøgt at dræbe tegneren Kurt Vestergaard og blev udvist af Danmark for bestandig

T havde forsøgt at dræbe tegneren Kurt Vestergaard i dennes hjem med en økse og en kniv.

Højesteret bemærkede, at drab på Kurt Ve­stergaard for at have tegnet en af Muhammed-tegningerne, der blev bragt i Jyllands-Posten i 2005, i den situation, som forelå, måtte anses for et forsøg på at begrænse ytringsfriheden og hindre den offentlige debat. Drab på Kurt Vestergaard for at have tegnet en af tegningerne og efterfølgende at have forsvaret retten hertil måtte i den foreliggende situation betragtes som et forsøg på at skræmme befolkningen i alvorlig grad og at destabilisere eller ødelægge et lands grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer, og en sådan handling var egnet til at tilføje Danmark alvorlig skade. Høje­steret tiltrådte herefter, at forholdet var henført under straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1, som for­søg på terrorisme.

Der var ikke grundlag for at ændre straffen på fængsel i 10 år.

Højesteret fastslog, at den begåede kriminalitet var af en sådan grovhed og karakter, at der – uanset navnlig hen­synet til T’s ægtefælle og fire mindreårige børn her i landet – ikke forelå forhold, som afgørende talte imod udvisning. Udvisning kunne heller ikke anses for stridende mod artikel 8 i Den Europæiske Men­neskerettighedskonvention. Der var derfor ikke grundlag for at gøre udvisningen betinget, og Højesteret tiltrådte herefter, at T skulle udvises med indrejse­forbud for bestandig.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 02-05-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk