Hop til indhold
Højesteret

”Tivoli Night” 
16-09-2010 

Sag 436/2008
 

Dom afsagt den 16. september 2010.

 

Innocent Pictures ApS,
tvpc.dk A/S og
Claus Sørensen
mod
Tivoli A/S

 

Brugen af bl.a. ordet tivoli udgjorde en krænkelse i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 2

Innocent Pictures ApS, der delvis ejes af tvpc.dk A/S, som igen ejes af Claus Sørensen, lancerede i juni 2007 en sendeflade med pornografisk indhold på Kanal København under navnet ”Tivoli Night”. I pressematerialet vedrørende lanceringen samt i forbindelse med selve programserien optrådte bl.a. en skyline med diverse forlystelser i silhuet samt teksten ”Tivoli Night”, og der afspilledes et lydspor med sangen ”Tivoli Night”. Tivoli A/S, der havde varemærkeretten til både ordet TIVOLI og til et figurmærke bestående af en silhuet med kendte forlystelser i Tivoli, anmodede straks efter lanceringen Kanal København og Innocent Pictures ApS om at ophøre med brugen af Tivolis varemærker for den nye sendeflade og fik samtidig ved Fogedretten i Glostrup nedlagt forbud mod bl.a. den fortsatte brug af de omstridte ord- og figurmærker.

For Højesteret gjorde Innocent Pictures m.fl. gældende bl.a., at ordet tivoli var anvendt som en værkstitel og ikke et varemærke, og at denne brug ikke krænkede Tivolis varemærkeret, da ordet tivoli ud over at være en generisk betegnelse for forlystelsesparker også kan bruges i en seksuel kontekst. Brugen af skylinen udgjorde heller ikke en krænkelse, bl.a. fordi skylinen var meget forskellig fra Tivolis skyline. Tivoli A/S gjorde heroverfor gældende bl.a., at ordmærket TIVOLI er velkendt i sådan et omfang, at det i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 2, er beskyttet over for en eventuel brug af ordmærket, der udnytter varemærket på utilbørlig vis eller skader varemærkets særpræg eller renommé.

Højesteret tiltrådte, at TIVOLI er beskyttet i henhold til varemærkelovens § 4, stk. 2, da det er et velkendt mærke, hvis særpræg eller renommé kan lide betydelig skade, hvis indehaveren af retten til mærket ikke selv bestemmer dets anvendelse, samt at brugen af kendetegnene Tivoli, Tivoli Night og skylinen i forbindelse med udsendelser med pornografisk indhold indebærer en krænkelse af Tivolis velkendte ord- og silhuetmærker. Højesteret fandt ikke grundlag for at ændre det af Sø- og Handelsretten skønsmæssigt tilkendte beløb på 300.000 kr. i vederlag, erstatning og godtgørelse.

Højesteret stadfæstede – med visse ændringer – dermed Sø- og Handelsrettens dom.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk