Hop til indhold
Højesteret

”Merleje” efter genudlejning skulle ikke modregnes i udlejers erstatningskrav 
16-08-2012 

Sag 26/2011

Dom afsagt den 16. august 2012.

The Stadium Danmark A/S
mod

K/S Købmagergade 17-19

 

Udlejers erstatningskrav skulle ikke reduceres med den ”merleje”, som udlejer opnåede efter genudlejning til ny lejer

Lejer ophævede i 2007 et erhvervslejemål, der fra lejers side var uopsigeligt indtil den 1. december 2014. Ophævelsen var uberettiget, og udlejer rejste krav om erstatning. 

Udlejer genudlejede lejemålet pr. 1. maj 2008 til en ny lejer, som betalte en højere leje end den tidligere lejer havde betalt. 

For Højesteret var spørgsmålet, om denne ”merleje”, som udlejer opnåede i den resterende opsigelsesperiode, skulle modregnes i udlejers øvrige tab, der blandt andet vedrørte et avancetab på leje i perioden indtil lejemålet blev genudlejet.

Højesteret udtalte, at den gevinst, som udlejer ville kunne oppebære ved genudlejningsaftalen, måtte tilfalde udlejer – og skulle ikke modregnes ved opgørelsen af udlejers krav. Dissens vedrørende begrundelsen.

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 16-08-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk