Hop til indhold
Højesteret

”Bramstrup” var ikke et særegent navn på fast ejendom 
01-02-2017 

Sag 280/2015
 

Dom afsagt den 1. februar 2017

 

Automester Bramstrup ApS
og Steen Eithz Bentsen
mod
Niels Einar Langkilde

 

Godset Bramstrup kunne ikke forbyde et autoværksted, der lå i samme område, at anvende navnet ”Bramstrup”

Sagen angik, om ejeren af godset Bramstrup i medfør af almindelige retsgrundsætninger kunne forhindre et autoværksted i at benytte Bramstrup erhvervsmæssigt som en del af værkstedets navn.

Højesteret lagde til grund, at Bramstrup oprindeligt var navnet på en landsby, som blev nedlagt omkring år 1600, og at godset havde taget navn efter landsbyen. Der fandtes ikke længere på Fyn en by ved navn Bramstrup, men Bramstrup var anført som supplerende bynavn i Bygnings- og Boligregistret, i ting­bogen og i VejviserFyn for ejendommen på Bramstrupvej, hvor autoværkstedet lå. Bramstrup var også angivet som supplerende bynavn på autoværkstedets ejers sundhedskort og valgkort.

Under henvisning hertil, og til de under sagen afgivne vidneforklaringer, fandt Højesteret, at det måtte lægges til grund, at Bramstrup på egnen ikke kun var anvendt som navn på godset Bramstrup, og at godsejeren derfor ikke havde godtgjort, at Bramstrup var et særegent navn på hans faste ejendom.

Med dette bevisresultat var parterne enige om, at godsejeren ikke i medfør af almin­delige retsgrundsætninger kunne forhindre ejeren af autoværkstedet i at anvende navnet ”Bramstrup” erhvervsmæssigt.

Højesteret tog herefter autoværkstedets og dettes ejers påstand om frifindelse til følge, og ændrede dermed landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk