Hop til indhold
Højesteret

Kæresager 


Søg på siden med ctrl F   

5/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om aktindsigt i akterne i anden straffesag.

Østre Landsrets kendelse af 23. oktober 2018 i sagen S-2876-18.

Modtaget den 14. januar 2019.


4/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om generhvervelse af førerretten.

Østre Landsrets kendelse af 5. oktober 2018 i sagen S-2114-18.

Modtaget den 14. januar 2019.


BS-866/2019-HJR
Civil kære

Tandskadeankenævnet
v/advokat Søren Vagner Nielsen
mod
Vestsjællands Tandlægecenter ApS

Om adgang til domstolsprøvelse af nævnsafgørelse.

Østre Landsrets kendelse af 29. juni 2018 i sagen BS-10080/2017-OLR.

Modtaget den 8. januar 2019.


3/2019
Civil kære

Anpartsselskabet II af 26. juni 2014 under konkurs m.fl.
mod
Her Majesty`s Revenue and Customs

Om engelsk domstols dom til fordel for engelske skattemyndighed kan danne grundlag for inddrivelse i Danmark.

Østre Landsrets kendelse af 26. september 2018 i sagen B-2646-10 m.fl.

Modtaget den 7. januar 2019.


1/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T m.fl.

Om liveblogging under retsmøde.

Østre Landsrets kendelse af 7. november 2018 i sagen S-3139-18.

Modtaget den 3. januar 2019.


224/2018
Straffekære

Scania Finance Bulgaria EOOD
kærer kendelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om tilbageholdelse af udenlandsk, leaset lastbil til sikring af eventuelt bødekrav for overtrædelse af køre-hviletidsbestemmelser.

Vestre Landsrets kendelse af 24. april 2018 i sagen S-716-18.

Modtaget den 21 december 2018.


BS-51009/2018-HJR
Civil kære

Orion Corporation
v/advokat Nicolaj Josua Kleist
mod
Lægemiddelstyrelsen

Om henvisning af sag fra byret til landsret til behandling i første instans.

Østre Landsrets kendelse af 7. december 2018 i sagen BS-42107/2018-OLR.

Modtaget den 21. december 2018.


BS-51007/2018-HJR
Civil kære

Orion Corporation
v/advokat Nicolaj Josua Kleist
mod
Lægemiddelstyrelsen

Om henvisning af sag fra byret til landsret til behandling I første instans.

Østre Landsrets kendelse af 7. december 2018 i sagen BS-34302/2018-OLR.

Modtaget den 21. december 2018.


BS-50759/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Troels Miltoft
mod
Codan Forsikring A/S

Om fremsættelse af nye påstande og anbringender under anke.

Vestre Landsrets kendelse af 18. september i sagen BS-50559/2018-VLR.

Modtaget den 21. december 2018.


219/2018
Civil kære

M
v/advokat Rasmus Mangor Andersen
mod
H

Om kære af skifterets kompetence til at behandle ægtefælleskifte kræver procesbevilling.

Østre Landsrets kendelse af  20. april 2018 i sagen B-481-18.

Modtaget den 10. december 2018.


216/2018
Civil kære

A
v/advokat Johan Hartmann Stæger
mod
B

Om eneandelshaver af andelsbolig, der har tjent som ægtefællernes fælles bolig, ved en fogedforretning kan udsætte tidligere ægtefælle af boligen.

Østre Landsrets kendelse af 22. juni 2018 i sagen FS M4-4326/2018.

Modtaget den 28. november 2018.
 

206/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om lovligt forfald.

Østre Landsrets kendelse af 29. juni 2018 i sagen S-807-18.

Modtaget den 8. november 2018.


BS-37561/2018-HJR
Civil kære

D
v/advokat Flemming Jensen
mod
D under konkurs

Om kære af tilladelse til ændring af partsnavn i sag om konkurskarantæne kræver procesbevilling.

Vestre Landsrets kendelse af 28. maj 2018 i sagen BS-6721/2018-VLR.

Modtaget den 8. oktober 2018


BS-37560/2018-HJR
Civil kære

C
v/advokat Flemming Jensen
mod
C under konkurs

Om kære af tilladelse til ændring af partsnavn i sag om konkurskarantæne kræver procesbevilling.

Vestre Landsrets kendelse af 28. maj 2018 i sagen BS-6719/2018-VLR.

Modtaget den 8. oktober 2018.


BS-37558/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Flemming Jensen
mod
A under konkurs

Om kære af afslag på fri proces i sag om konkurskarantæne kræver procesbevilling.

Vestre Landsrets kendelse af 28. maj 2018 i sagen BS-1516/2018-VLR.

Modtaget den 8. oktober 2018


BS-35755/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Flemming Jensen
mod
A under konkurs

Om kære af tilladelse til ændring af partsnavn i sag om konkurskarantæne kræver procesbevilling.

Vestre Landsrets kendelse af 28. maj 2018 i sagen BS-6718/2018-VLR.

Modtaget den 8. oktober 2018.


182/2018

Civil kære

Badboys Airsoft ApS
v/advokat Anders Drachmann
mod
Planklagenævnet

Om 1. instansbehandling af civil sag i byret eller landsret.

Østre Landsrets dom af 30. april 2018 i sagen B-94-18.

Modtaget den 6. september 2018.


181/2018

Civil kære

Københavns Kommune
v/advokat Anders Valentiner-Brandt
mod
A

Om parkeringsafgift ved anvendelse af både P-skive og digital betaling.

Østre Landsrets kendelse af 22. juni 2018 i sagen B-692-18.

Modtaget den 27. september 2018.


177/2018
Civil kære

A
v/advokat Henrik Palmkvist
mod
PBH Nr.22.071 ApS

Om salærfastsættelse til beskikket advokat i boligretssag.

Østre Landsrets beslutning af 7. maj 2018 i sagen B-97-18.

Modtaget den 24. september 2018.


173/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 20. juni 2018 i sagen S-1714-18.

Modtaget den 21. september 2018.


BS-30204/2018-HJR
Civil kære

F
v/advokat Christian Neugebauer
mod
M

Om kære af byrettens kendelse om ikke at genoptage faderskabssag kræver procesbevilling.

Østre Landsrets kendelse af 20. juli 2018 i sagen BS-8183/2018-OLR.

Modtaget den 13. september 2018.


165/2018
Civil kære

F
v/advokat Klaus Brammer
mod
M

Om kærebegrænsning i sag om forældremyndighed.

Østre Landsrets kendelse af 6. juli 2018 i sagen B-894-18.

Modtaget den 6. september 2018.


158/2018
Civil kære

A, B og C
v/Johan Hartmann Stæger
mod
SKAT

Om skifte af dødsbo i Danmark.

Østre Landsrets kendelse af 27. marts 2018 i sagen B-317-18.

Modtaget den 27. august 2018.09.07


155/2018
Civil kære

A
v/advokat Niels-Erik Hansen
mod
Nordsjællands Politi
Udlændingecenter Nordsjælland

Om frihedsberøvelse af afvist asylansøger var berettiget.

Østre Landsrets kendelse af 30. maj 2018 i sagen S-1470-18.

Modtaget den 27. august 2018.


153/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om kæremål om brug af videoafhøring som bevis i straffesag er omfattet af kærebegrænsningsreglerne.

Østre Landsrets kendelse af 14. juni 2018 i sagen S-1575-18.

Modtaget den 14. juni 2018.


152/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om lovligt forfald.

Østre Landsrets kendelse af 2. maj 2018 i sagen S-139-18.

Modtaget den 28. august 2018.

BS-27175/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Peter Gerken
mod
Carnitech A/S under konkurs

Om værneting i Danmark i sag om bestyrelsesansvar.

Vestre Landsrets kendelse af 8. marts 2017 i sagen.

Modtaget den 26. juli 2018.


123/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod T

Om ransagning af telefon.

Østre Landsretskendelse af 26. april 2018 i sagen S-987-18.

Modtaget den 29. juni 2018.


114/2018
Civil kære

Tryg Forsikring A/S
v/advokat Louise Broch-Lange
mod
A

Om tilladelse til at stille spørgsmål til Arbejdstilsynet i en sag om erstatningsansvar for arbejdsskade.

Østre Landsrets dom af 20. december 2017 i sagen B-2459-17.

Modtaget den 22. juni 2018.


113/2018
Civil kære

A
v/advokat Henrik Ehlers
mod
Ringsted Kommune

Om fornyet behandling af afvist ankesag.

Østre Landsrets kendelse af 21. december 2017 i sagen B-2518-16.

Modtaget den 22. juni 2018.


111/2018
Civil kære

Anklagemyndigheden
mod
S

Om beslaglæggelse af skudsikker vest.

Østre Landsrets kendelse af 9. april 2018 i sagen S-679-18.

Modtaget den 21. juni 2018.


104/2018
Civil kære
 

A m.fl.
v/advokat Søren Lindahl
mod
Alpha 1 A/S

Om fornyet syn og skøn ved en anden skønsmand i sag om lejeres overtagelse af udlejningsejendom.

Østre Landsrets kendelse af 28. marts 2018 i sagen B-1630-17.

Modtaget den 13. juni 2018.


101/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
Ringkjøbing Landbobank
og
A

Om sagsomkostninger i straffesag.

Vestre Landsrets dom af 9. september 2017 i sagen S-1590-16.

Modtaget den 4. juni 2018.


97/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering til strafforfølgning i Letland.

Vestre Landsrets kendelse af 21. marts 2018 i sagen S-0170-18.

Modtaget den 28. maj 2018.


94/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om forsvarers adgang til aktindsigt i efterforskningsskridt.

Østre Landsrets kendelse af 5. marts 2018 i sagen S-494-18.

Modtaget den 28. maj 2018.


93/2018
Civil kære

A
v/advokat Henrik Ehlers
mod
B

Om regnefejl i godkendt boopgørelse skal berigtiges.

Østre Landsrets kendelse af 21. december 2018 i sagen B-2466-17.

Modtaget den 28. maj 2018.


92/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om politiets magtanvendelse ved at tvinge sigtedes finger mod mobiltelefonskærm for at låse den op må sidestilles med legemsbesigtigelse.

Østre Landsrets kendelse af 7. marts 2018 i sagen S-3254-17.

Modtaget den 18. maj 2018.


90/2018
Civil kære

A
v/advokat Georg Meyer
mod
29222568 ApS m.fl. under konkurs

 Om konkurskarantæne og dens varighed.

Østre Landsrets kendelse af 21. december 2017 i sagerne B-1588-17 m.fl.


89/2018
Civil kære

A
v/advokat Georg Meyer
mod
AP284 ApS m.fl. under konkurs

Om konkurskarantæne og dens varighed.

Østre Landsrets kendelse af 1. marts 2018 i sagerne B-2578-17 m.fl.

Modtaget den 23. maj 2018. 


77/2018
Civil kære

A
v/advokat Henrik Sjørslev
mod
B, C og D

Om vedtagelse af rekonstruktionsforslag.

Østre Landsrets kendelse af 22. februar 2018 i sagen B-2416-17.

Modtaget den 7. maj 2018


71/2018
Civil kære

A
v/advokat Ole Kjær
mod
B

Om fastsættelse af sagsomkostninger i en fogedsag.

Østre Landsrets kendelse af 22.. november 2017 i sagen B-2363-17.

Modtaget den 26. april 2018.


68/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffesag kan behandles uden medvirken af nævninge.

Østre Landsrets kendelse af 16. februar 2018 i sagen S-367-18.

Modtaget den 20. april 2018.


39/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering af sagsmateriale.

Østre Landsrets kendelse af 6. december 2017 i sagen S-2917-17.

Modtaget den 1. marts 2018.


BS-6900/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Bjarke Madsen
mod
B

Om statskassen skal godtgøre sagsomkostninger, der ikke er dækket af retshjælpsforsikring.

Østre Landsrets kendelse i sagen BS-6357/2018-OLR.

Modtaget den 9. februar 2018.


BS-6892/2018-HJR

Civil kære

A
v/advokat Bjarke Madsen
mod
A/B Virkliheden

Om statskassen skal godtgøre sagsomkostninger, der ikke er dækket af retshjælpsforsikring.

Østre Landsrets kendelse af 21.september 2017 i sagen BS-6343/2018-OLR.

Modtaget den 9. februar 2018.


25/2018
Civil kære

Helgetex ApS under konkurs
v/advokat Michael Serring
mod
A

Om forkyndelse i sag om konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 9. november 2017 i sagen B-2321-17.

Modtaget den 26. januar 2018.


19/2018
Civil kære

Sydbank A/S
v/ advokat Kolja Staunstrup
mod
A

Om påstand om ugyldighed og krav om erstatning er bortfaldet ved forældelse eller passivitet.

Vestre Landsrets kendelse af 22. august 2017 i sagen B-0069-16.

Modtaget den 18. januar 2018.


9/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2 og T3

Om beskyttelse af vidnes identitet og om de tiltaltes tilstedeværelse under hovedforhandling.

Vestre Landsrets kendelse af 7. november 2017 i sagen S-2185-17.

Modtaget den 11. januar 2018.


73/2017
Straffekære

DR som mandatar for
journalist Rasmus Poulsen Larsen
v/advokat Tyge Trier
kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T m.fl.

Om opretholdelse af navneforbud efter frifindende dom i straffesag.

Vestre Landsrets kendelse af 6. december 2016 i sagerne S-1883-16 og S-1884-16.

Modtaget den 3. april 2017.


57/2017
Civil kære

JP/Politikens Hus
v/advokat Erik Kjær-Hansen
mod
Politiets Efterretningstjeneste

Om kærende er rette adressat for et forbud mod offentliggørelse af bog

Østre Landsrets kendelse af 9. december 2016 i sagen B-2343-16.

Modtaget den 10. marts 2017.


39/2017
Civil kære

Telekæden A/S
v/advokat Hans Sønderby Christensen
mod
Telia Danmark

Om samarbejde er omfattet af handelsagentloven.

Østre Landsrets kendelse af 27. oktober 2016 i sagen B-1886-14.

Modtaget den 23. februar 2017.

Til top Sidst opdateret: 23-01-2019 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk