Hop til indhold
Højesteret

Kæresager 


Søg på siden med ctrl F   


111/2019
Civil kære

A
Kærer kendelse i auktionssag

Om kære efter kærefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 25. marts 2019 i sagen B-1441-18.

Modtaget den 16. august 2019.


110/2019
Straffekære

Nordsjællands Politi,
Udlændingecenter Nordsjælland
mod
A

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 24. april 2019 i sagen S-1765-19.

Modtaget den 15. august 2019.


107/2019
Civil kære

A
mod
B

Om indsættelse i besiddelse af en bil.

Østre Landsrets kendelse af 30. april 2019 i sagen B-327-19.

Modtaget den 31. juli 2019.


106/2019
Civil kære

Center for Parkering
Københavns Kommune
v/advokat Anders Valentine-Branth
mod
FDM som mandatar for A

Om parkeringsafgift på grund af indtastning af forkert registreringsnummer ved betaling for parkeringstid.

Østre Landsrets kendelse af 22.februar 2019 i sagen B-1458-18.

Modtaget den 26. juli 2019.


103/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 14. marts 2019 i sagen S-644-19.

Modtaget dem 12. juli 2019.


102/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om sagsomkostninger i straffesag, for så vidt angår den del af sagen, der vedrører vidnes udeblivelse.

Østre Landsrets kendelse af 12. februar 2019 i sagen S-3702-18.

Modtaget den 10. juli 2019.


101/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøvelse af genindlæggelse i henhold til behandlingsdom.

Vestre Landsrets kendelse af 4. april 2019 i sagen S-2237-18.

Modtaget den 11. juli 2019.


100/2019
Civil kære

Skatteverket
v/advokat Michala Roepstorff
mod
A

Om skifterettens kompetence til prøvelse af fordring under behandlings af konkursbegæring.

Østre Landsrets kendelse af 12. marts 2019 i sagen B-20-19.

Modtaget den 4. juli 2019.


93/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1 – T10


Om straffesag skal gå om på grund af rettergangsfejl.

Østre Landsrets kendelse af 28. marts 2019 i sagen S-832-15.

Modtaget den 2. juli 2019.


84/2019
Straffekære

Foranstaltning under efterforskning
 

Om adgang til GPS-observation.

Østre Landsrets kendelse af 6. maj 2019 i sagen S-1159-19.

Modtaget den 20. juni 2019.


81/2019
Civil kære

A
v/advokat Christian Fribjart Andreasen
mod
TAKS


Om forældelse af krav i dødsbo.

Østre Landsrets dom af 22. marts 2019 i sagen B-1866-17.

Modtaget den 19. juni 2019.


77/2019
Civil kære

A
v/advokat Niels-Peter Andreasen
mod
A/B Salvatorgården

Om eksklusion fra andelsboligforening.

Østre Landsrets kendelse af 18. marts 2019 i sagen B-1457/2018.

Modtaget den 13. juni 2019.


74/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 21. marts 2019 i sagen S-475-19.

Modtaget den 6. juni 2019.


BS-24003/2019-HJR
Civil kære

SCI Kristensen
v/advokat Henrik Peyta
mod
RESIDEMCE MASSEMA

Om adgangen til at kære afgørelse om beregning af retsafgift.

Østre Landsrets kendelse af 25. januar 2019 i sagen BS-47409/2018-OLR.

Modtaget den 3. juni 2019.

69/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven

Østre Landsrets kendelse af 20. februar 2019 i sagen S-369-19.

Modtaget den 29. maj 2019.


BS-21847/2019-HJR
Civil kære

A
v/advokat Allan Schweitz Fischer
mod
A2B Logistics ApS

Om tilladelse til at kære kendelse om konkurskarantæne efter kærefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 24. januar 2019 i sagen BS-46467/2018-OLR.

Modtaget den 15. maj 2019.


60/2019
Civil kære

A
v/advokat Carsten Brix
mod
Repay Finans A/S

Om rimeligheden af rentevilkår for et kviklån.

Østre Landsrets kendelse af 11. januar 2019 i sagen B-648-18.

Modtaget den 10. maj 2019.


BS-20431/2019-HJR
Civil kære

Arwos Service A/S
v/advokat Jens Jepsen
mod
Mick Handel & Service K/S under konkurs

Om kære af afgørelse om frigivelse af sikkerhedsstillelse er omfattet af kærebegrænsningsreglerne.

Vestre Landsrets kendelse af 11. februar 2019 i sagen BS-40179/2018-VLR.

Modtaget den 3. maj 2019.


53/2019
Civil kære

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Hans Sønderby
mod
Miljø- og Fødevareministeriet
og
Miljøstyrelsen

Om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen og om afvisning af påstande i sag om implementering af vandrammedirektivet.

Vestre Landsrets kendelse af 19. september 2018 i sagerne B-1174-15 og B-.0311-17.

Modtaget den 29. april 2019.


BS-15560/2019-HJR
Civil kære

Ivarsson A/S
v/advokat Jacob Thomsen
mod
A og B

Om fremlæggelse af ensidigt indhentet udbedringstilbud med udbudsmateriale kan fremlægges i bevisoptagelsessag efter skønserklæring er modtaget.

Vestre Landsrets kendelse af 2. november 2019 i sagen BS-38312/2018-VLR.

Modtaget den 12. april 2019.


44/2019
Civil kære

M
v/advokat Lise Høgh
mod
H

Om tinglysning af ægtepagt efter indgivelse af anmodning om skilsmisse.

Østre Landsrets kendelse af 3. oktober 2018 i sagen B-1120-18.

Modtaget den 9. april 2019.


43/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøveudskrivning af forvaringsdømt.

Vestre Landsrets kendelse af 4. januar 2019.

Modtaget den 8. april 2019


BS-13514/2019-HJR
Civil kære

A
v/advokat Helle Nøhr Larsen
mod
Randstad A/S

Om arbejdsretligt spørgsmål henhører under domstolene eller Arbejdsretten.

Østre Landsrets kendelse af 13. marts 2019 i sagen BS-27158/2018-OLR

Modtaget den 3. april 2019.


31/2019
Civil kære

Resen Holm Invest ApS,
Resen Holm Holding ApS,
A og B
v/advokat Mogens Olesen
mod
Skat

Om stemmeret ved behandling af rekonstruktionsforslag.

Vestre Landsrets kendelse af 6.september 2018 i sagen V-0305-18.

Modtaget den 21. marts 2019.


30/2019
Civil kære

A
v/advokat Jytte Lindgård
mod
Nordsjællands Politi
Nationalt Udlændingecenter

Om frihedsberøvelse af asylansøger.

Østre Landsrets kendelse af 19. november 2018 i sagen S-3111-18.

Modtaget den 20. marts 2019.


28/2019
Civil kære

Gældsstyrelsen
v/advokat Jacob Christian Sølling
mod
A

Om kreditors retlige interesse i afsigelse af konkursdekret, når skyldner har oplyst at være uden aktiver.

Vestre Landsrets kendelse af 6. december 2018 i sagen B-0498-18.

Modtaget den 15. marts 2019.


25/2019
Civil kære

Boet efter A
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
SKAT

Om aktiver og indkomst i udenlandsk fond skal indgå i boopgørelse i dødsbo.

Østre Landsrets kendelse af 5. juli 2018 i sagen B-1351-17.

Modtaget den 4. marts 2019.

 
24/2019
Civil kære

A ApS
mod
Advokatnævnet

Om fogedretten eller skattemyndighedernes inddrivelsesafdeling har kompetencen til at inddrive gæld.

Østre Landsrets kendelse af 5. december 2018 i sagen B-1258-18.

Modtaget den 1.marts 2019.


21/2019
Civil kære

A
mod
Advokatnævnet

Om rette part i fogedsag om inddrivelse af sagsomkostninger på grundlag af dom.

Vestre Landsrets kendelse af 15. oktober 2018 i sagen B-0108-18.

Modtaget den 21. februar 2019.


4/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om generhvervelse af førerretten.

Østre Landsrets kendelse af 5. oktober 2018 i sagen S-2114-18.

Modtaget den 14. januar 2019.


BS-866/2019-HJR
Civil kære

Tandskadeankenævnet
v/advokat Søren Vagner Nielsen
mod
Vestsjællands Tandlægecenter ApS

Om adgang til domstolsprøvelse af nævnsafgørelse.

Østre Landsrets kendelse af 29. juni 2018 i sagen BS-10080/2017-OLR.

Modtaget den 8. januar 2019.


3/2019
Civil kære

Anpartsselskabet II af 26. juni 2014 under konkurs m.fl.
mod
Her Majesty`s Revenue and Customs

Om engelsk domstols dom til fordel for engelske skattemyndighed kan danne grundlag for inddrivelse i Danmark.

Østre Landsrets kendelse af 26. september 2018 i sagen B-2646-10 m.fl.

Modtaget den 7. januar 2019.


BS-35755/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Flemming Jensen
mod
A under konkurs

Om kære af tilladelse til ændring af partsnavn i sag om konkurskarantæne kræver procesbevilling.

Vestre Landsrets kendelse af 28. maj 2018 i sagen BS-6718/2018-VLR.

Modtaget den 8. oktober 2018.


182/2018

Civil kære

Badboys Airsoft ApS
v/advokat Anders Drachmann
mod
Planklagenævnet

Om 1. instansbehandling af civil sag i byret eller landsret.

Østre Landsrets dom af 30. april 2018 i sagen B-94-18.

Modtaget den 6. september 2018.


158/2018
Civil kære

A, B og C
v/Johan Hartmann Stæger
mod
SKAT

Om skifte af dødsbo i Danmark.

Østre Landsrets kendelse af 27. marts 2018 i sagen B-317-18.

Modtaget den 27. august 2018.09.07


155/2018
Civil kære

A
v/advokat Niels-Erik Hansen
mod
Nordsjællands Politi
Udlændingecenter Nordsjælland

Om frihedsberøvelse af afvist asylansøger var berettiget.

Østre Landsrets kendelse af 30. maj 2018 i sagen S-1470-18.

Modtaget den 27. august 2018.


71/2018
Civil kære

A
v/advokat Ole Kjær
mod
B

Om fastsættelse af sagsomkostninger i en fogedsag.

Østre Landsrets kendelse af 22.. november 2017 i sagen B-2363-17.

Modtaget den 26. april 2018.


39/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering af sagsmateriale.

Østre Landsrets kendelse af 6. december 2017 i sagen S-2917-17.

Modtaget den 1. marts 2018.


BS-6900/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Bjarke Madsen
mod
B

Om statskassen skal godtgøre sagsomkostninger, der ikke er dækket af retshjælpsforsikring.

Østre Landsrets kendelse i sagen BS-6357/2018-OLR.

Modtaget den 9. februar 2018.


BS-6892/2018-HJR

Civil kære

A
v/advokat Bjarke Madsen
mod
A/B Virkliheden

Om statskassen skal godtgøre sagsomkostninger, der ikke er dækket af retshjælpsforsikring.

Østre Landsrets kendelse af 21.september 2017 i sagen BS-6343/2018-OLR.

Modtaget den 9. februar 2018.


9/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2 og T3

Om beskyttelse af vidnes identitet og om de tiltaltes tilstedeværelse under hovedforhandling.

Vestre Landsrets kendelse af 7. november 2017 i sagen S-2185-17.

Modtaget den 11. januar 2018.


73/2017
Straffekære

DR som mandatar for
journalist Rasmus Poulsen Larsen
v/advokat Tyge Trier
kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T m.fl.

Om opretholdelse af navneforbud efter frifindende dom i straffesag.

Vestre Landsrets kendelse af 6. december 2016 i sagerne S-1883-16 og S-1884-16.

Modtaget den 3. april 2017.


57/2017
Civil kære

JP/Politikens Hus
v/advokat Erik Kjær-Hansen
mod
Politiets Efterretningstjeneste

Om kærende er rette adressat for et forbud mod offentliggørelse af bog

Østre Landsrets kendelse af 9. december 2016 i sagen B-2343-16.

Modtaget den 10. marts 2017.


39/2017
Civil kære

Telekæden A/S
v/advokat Hans Sønderby Christensen
mod
Telia Danmark

Om samarbejde er omfattet af handelsagentloven.

Østre Landsrets kendelse af 27. oktober 2016 i sagen B-1886-14.

Modtaget den 23. februar 2017.

Til top Sidst opdateret: 21-08-2019 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk