Hop til indhold
Højesteret

Kæresager 


Søg på siden med ctrl F 


BS-27175/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Peter Gerken
mod
Carnitech A/S under konkurs

Om værneting i Danmark i sag om bestyrelsesansvar.

Vestre Landsrets kendelse af 8. marts 2017 i sagen.

Modtaget den 26. juli 2018.


BS-24960/2018-HJR
Civil kære

M
v/advokat Marie Hviid Pedersen
mod
F

Om indgivelse af kæremål til sagsportalen kræver møderet for landsret.

Vestre Landsrets kendelse af 13. juni 2018 i sagen BS-24960/2018-VLR.

Modtaget den 12. juli 2018.


BS-25000/2018-HJR
Civil kære

F
v/advokat Henrik Garlik Jensen
mod
M

Om indgivelse af kæremål til sagsportalen kræver møderet for landsret.

Vestre Landsrets kendelse af 22. maj 2018 i sagen BS-4911/2018-VLR.

Modtaget den 12. juli 2018.

 
136/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af straffesag.

Vestre Landsrets beslutning af 27. juni 2018 i sagen S-2215-17.

Modtaget den 11. juli 2018.

BS-23892/2018-HJR
Civil kære

Jakobsen & Blindkilde A/S Entreprenørfirma
v/advokat Kristian Dalsgaard
mod
Bjarne og Britta Husted

Om isoleret bevisoptagelse.

Vestre Landsrets kendelse af 9. februar 2018 i sagen BS-6956/2017-VLR.

Modtaget den 9. juli 2018.


133/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om lovligt forfald til retsmøde.

Vestre Landsrets kendelse af 19. april 2018 i sagen S-0229-17.

Modtaget den 9. juli 2018.


123/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod T

Om ransagning af telefon.

Østre Landsretskendelse af 26. april 2018 i sagen S-987-18.

Modtaget den 29. juni 2018.


118/2018
Civil kære

A ApS
og
A
mod
Advokatnævnet

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets kendelse af 27. februar 2018 i sagen B-285-18.

Modtaget den 28. juni 2018.


114/2018
Civil kære

Tryg Forsikring A/S
v/advokat Louise Broch-Lange
mod
A

Om tilladelse til at stille spørgsmål til Arbejdstilsynet i en sag om erstatningsansvar for arbejdsskade.

Østre Landsrets dom af 20. december 2017 i sagen B-2459-17.

Modtaget den 22. juni 2018.


113/2018
Civil kære

A
v/advokat Henrik Ehlers
mod
Ringsted Kommune

Om fornyet behandling af afvist ankesag.

Østre Landsrets kendelse af 21. december 2017 i sagen B-2518-16.

Modtaget den 22. juni 2018.


111/2018
Civil kære

Anklagemyndigheden
mod
S

Om beslaglæggelse af skudsikker vest.

Østre Landsrets kendelse af 9. april 2018 i sagen S-679-18.

Modtaget den 21. juni 2018.


110/2018
Civil kære

SKAT
v/advokat Flemming Boye
mod
A

Om ophævelse af tvangsauktion på grund af oplysninger i salgsopstilling.

Østre Landsrets kendelse af 5. april 2018 i sagen B-2689-17.

Modtaget den 20. juni 2018.


107/2018

Straffekære

Nordsjællands Politi, Udlændingecenter Nordjylland
mod
U

Om frihedsberøvelse efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 19. april 2018 i sagen S-1020-18.

Modtaget den 13. juni 2018.


104/2018

Civil kære
 

A m.fl.
v/advokat Søren Lindahl
mod
Alpha 1 A/S

Om fornyet syn og skøn ved en anden skønsmand i sag om lejeres overtagelse af udlejningsejendom.

Østre Landsrets kendelse af 28. marts 2018 i sagen B-1630-17.

Modtaget den 13. juni 2018.


BS-19935/2018-HJR
Civil kære

A
mod
Nyborg Kommune

Om landsrets afvisning af anke, der er indgivet af advokat uden møderet for landsret.

Østre Landsrets kendelse af 9. februar 2018 i sagen BS-1057/2018-OLR.

Modtaget den 8. juni 2018.


102/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om retlig interesse i sag om varetægtsfængsling.

Vestre Landsrets kendelse af 16.februar 2018 i sagen S-0245-18.

Modtaget den 8. juni 2018.


BS-19319/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Søren Kroer
mod
Ankenævnet for patienterstatning

Om betingelserne for henvisning af sag fra byret til landsret.

Østre Landsrets kendelse af 4. april 2018 i sagen BS-9152/2017-OLR.

Modtaget den 4. juni 2018.


101/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
Ringkjøbing Landbobank
og
A

Om sagsomkostninger i straffesag.

Vestre Landsrets dom af 9. september 2017 i sagen S-1590-16.

Modtaget den 4. juni 2018.


100/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling.

Østre Landsrets kendelse af 13. marts 2018 i sagen S-452-18.

Modtaget den 31. maj 2018.


98/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

Om omkostninger ved syn og skøn i sag om naturbeskyttelse.

Østre Landsrets kendelse af 24. oktober 2017 i sagen S-2608-17.

Modtaget den 30. maj 2018.


97/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering til strafforfølgning i Letland.

Vestre Landsrets kendelse af 21. marts 2018 i sagen S-0170-18.

Modtaget den 28. maj 2018.


94/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om forsvarers adgang til aktindsigt i efterforskningsskridt.

Østre Landsrets kendelse af 5. marts 2018 i sagen S-494-18.

Modtaget den 28. maj 2018.


93/2018
Civil kære

A
v/advokat Henrik Ehlers
mod
B

Om regnefejl i godkendt boopgørelse skal berigtiges.

Østre Landsrets kendelse af 21. december 2018 i sagen B-2466-17.

Modtaget den 28. maj 2018.


92/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om politiets magtanvendelse ved at tvinge sigtedes finger mod mobiltelefonskærm for at låse den op må sidestilles med legemsbesigtigelse.

Østre Landsrets kendelse af 7. marts 2018 i sagen S-3254-17.

Modtaget den 18. maj 2018.


90/2018
Civil kære

A
v/advokat Georg Meyer
mod
29222568 ApS m.fl. under konkurs

 Om konkurskarantæne og dens varighed.

Østre Landsrets kendelse af 21. december 2017 i sagerne B-1588-17 m.fl.


89/2018
Civil kære

A
v/advokat Georg Meyer
mod
AP284 ApS m.fl. under konkurs

Om konkurskarantæne og dens varighed.

Østre Landsrets kendelse af 1. marts 2018 i sagerne B-2578-17 m.fl.

Modtaget den 23. maj 2018. 


87/2018
Civil kære

A
v/advokat Linda Lange Kastholm
mod
Basisbank A/S

Om grundlaget for foretagelse af udlæg.

Østre Landsrets kendelse af 14. december 2017 i sagen B-2245-17.

Modtaget den 23. maj 2018.


86/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af anke ved tiltaltes udeblivelse fra retsmøde.

Østre Landsrets kendelse af 22. december 2017 i sagen S-798-16.

Modtaget den 17. maj 2018.


84/2018
Civil kære

A og Advokat Olav Willadsen
v/advokat Olav Willadsen
kærer afgørelse i tvangsauktionssag


Om procesbevilling ved kære af beslutninger om omkostninger og salær i tvangsauktionssag er nødvendig.

Østre Landsrets kendelse af 20. november 2017 i sagen B-1803-17.

Modtaget den 17. maj 2018.


82/2018
Civil kære

A
v/advokat Linda Lange Kastholm
mod
Basisbank

Om debitors hæftelse for lån etableret efter debitor havde overladt NemID mv. til andre.

Vestre Landsrets kendelse af 18. august 2017 i sagen B-0795-17.

Modtaget den 16. maj 2018.


BS-16589/2018-HJR

Civil kære

Hybrid Software NV
v/advokat Anders Thorsen
mod
Ecco Print A/S

Om tilladelse til isoleret bevisførelse.

Vestre Landsrets kendelse af 7. februar 2018 i sagen BS-376/2018-VLR.

Modtaget den 14. maj 2018.


77/2018

Civil kære

A
v/advokat Henrik Sjørslev
mod
B, C og D

Om vedtagelse af rekonstruktionsforslag.

Østre Landsrets kendelse af 22. februar 2018 i sagen B-2416-17.

Modtaget den 7. maj 2018


71/2018
Civil kære

A
v/advokat Ole Kjær
mod
B

Om fastsættelse af sagsomkostninger i en fogedsag.

Østre Landsrets kendelse af 22.. november 2017 i sagen B-2363-17.

Modtaget den 26. april 2018.


69/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling med henblik på udlevering til Frankrig til behandling af asylanmodning.

Østre Landsrets kendelse af 30. januar 2018 i sagen S-165-18.

Modtaget den 18. april 2018.


68/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffesag kan behandles uden medvirken af nævninge.

Østre Landsrets kendelse af 16. februar 2018 i sagen S-367-18.

Modtaget den 20. april 2018.


58/2018
Civil kære

Sandoz A/S
og
Novartis Healthcare A7S
v/advokat Søren Lehmann Nielsen
mod
Skatteministeriet

Om retten under hovedforhandlingen skal tiltrædes af 2 sagkyndige medlemmer.

Østre Landsrets kendelse af 19. januar 2018 i sagen B-1253-17.

Modtaget den 9. april 2018.


BS-1157872018-HJR

Civil kære

3F
som mandatar for A
v/advokat Bjørn Elling
mod
Ankestyrelsen

Om indhentelse af speciallægeundersøgelse eller forelæggelse for Retslægerådet i sag om funktionsnedsættelse ved arbejdsskade.

Østre Landsrets kendelse af 27. september 2017 i sagen BS-8777/2017-OLR.

Modtaget den 6. april 2018.


BS-11426/2018-HJR
Civil kære

Line Christensen
v/advokat Knud-Erik Kofoed
mod
Anja Dorthe Rasmussen

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets kendelse af 31. oktober 2017 i sagen BS-1185/2016-OLR

Modtaget den 5. april 2018.


BS-11421/2018-HJR
Civil kære

Line Christensen
v/advokat Knud-Erik Kofoed
mod
Cecilie Simone Svensson

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets kendelse af 31. oktober 2017 i sagen BS-1185/2016-OLR.

Modtaget den 5. april 2018.


54/2018

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om sagsomkostninger.

Østre Landsrets kendelse af 26. september 2017 i sagen S-2989-16.

Modtaget den 28. marts 2018.


BS-10763/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Khuram Riaz Ahmed
mod
B

Om tilladelse til anke efter ankefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 22. august 2017 i sagen BS-8734/2017-OLR.

Modtaget den 27. marts 2018.


46/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om tilladelse til anke efter ankefristens udløb.

Vestre Landsrets kendelse af 13. november 2017 i sagen S-2268-16.

Modtaget den 14. marts 2018.


45/2018

Straffekære

Advokat Bjarne Viumkærer i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om fastsættelse af salær til beskikket forsvarer i forhold til rejsetid og arrestbesøg.

Vestre Landsrets beslutning af 3. oktober 2017 i sagen S-1167-17.

Modtaget den 12.marts 2018.


44/2018
Straffekære

Advokat Naja Wærness Larsen kærer i sag om
foranstaltning under efterforskning.

Om beskikkelse af advokat i sag om foranstaltning under efterforskning.

Østre Landsrets kendelse af 20. december 2017 i sagen S-3078-17.

Modtaget den 9. marts 2018


BS-7799/2018-HJR

Civil kære

I/S Gunderup Deponi, Efterbehandlingssamarbejde
v/Mariagerfjord Kommune, Tanders Kommune og Rebild Kommune
v/advokat Christian Bachmann
mod
Skatteminisnteriet

Om deltagelse af sagkyndige dommere i sag om kulafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven.

Vestre Landsrets kendelse af 30. oktober 2017 i sagen.

Modtaget den 7. marts 2018.


39/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering af sagsmateriale.

Østre Landsrets kendelse af 6. december 2017 i sagen S-2917-17.

Modtaget den 1. marts 2018.


BS-6900/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Bjarke Madsen
mod
B

Om statskassen skal godtgøre sagsomkostninger, der ikke er dækket af retshjælpsforsikring.

Østre Landsrets kendelse i sagen BS-6357/2018-OLR.

Modtaget den 9. februar 2018.


BS-6892/2018-HJR

Civil kære

A
v/advokat Bjarke Madsen
mod
A/B Virkliheden

Om statskassen skal godtgøre sagsomkostninger, der ikke er dækket af retshjælpsforsikring.

Østre Landsrets kendelse af 21.september 2017 i sagen BS-6343/2018-OLR.

Modtaget den 9. februar 2018.


34/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af anke, der blev indgivet efter ankefristens udløb.

Vestre Landsrets kendelse af 9. juni 2017 i sagen S-0601-17.

Modtaget den 13. februar 2018.


25/2018
Civil kære

Helgetex ApS under konkurs
v/advokat Michael Serring
mod
A

Om forkyndelse i sag om konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 9. november 2017 i sagen B-2321-17.

Modtaget den 26. januar 2018.


19/2018
Civil kære

Sydbank A/S
v/ advokat Kolja Staunstrup
mod
A

Om påstand om ugyldighed og krav om erstatning er bortfaldet ved forældelse eller passivitet.

Vestre Landsrets kendelse af 22. august 2017 i sagen B-0069-16.

Modtaget den 18. januar 2018.


14/2018
Civil kære

Danish Water Solutions A/S under konkurs
v/advokat Boris Frederiksen
mod
A og B

Om konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 28. juni 2017 i sagerne B-109-16 og B-110-16.

Modtaget den 17. januar 2018.


13/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om admittering af anke efter ankefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 18. september 2017 i sagen S-774-17.

Modtaget den 17. januar 2018.
 

9/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2 og T3

Om beskyttelse af vidnes identitet og om de tiltaltes tilstedeværelse under hovedforhandling.

Vestre Landsrets kendelse af 7. november 2017 i sagen S-2185-17.

Modtaget den 11. januar 2018.


201/2017
Civil kære

A
v/advokat Klaus Jensen
mod
B

Om fuldbyrdelse af udenlandsk dom.

Østre Landsrets dokendelse af 28. juni 2017 i sagerne B-289-17 og B-290-17.

Modtaget den 2. oktober 2017.


73/2017
Straffekære

DR som mandatar for
journalist Rasmus Poulsen Larsen
v/advokat Tyge Trier
kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T m.fl.

Om opretholdelse af navneforbud efter frifindende dom i straffesag.

Vestre Landsrets kendelse af 6. december 2016 i sagerne S-1883-16 og S-1884-16.

Modtaget den 3. april 2017.


57/2017
Civil kære

JP/Politikens Hus
v/advokat Erik Kjær-Hansen
mod
Politiets Efterretningstjeneste

Om kærende er rette adressat for et forbud mod offentliggørelse af bog

Østre Landsrets kendelse af 9. december 2016 i sagen B-2343-16.

Modtaget den 10. marts 2017.


39/2017
Civil kære

Telekæden A/S
v/advokat Hans Sønderby Christensen
mod
Telia Danmark

Om samarbejde er omfattet af handelsagentloven.

Østre Landsrets kendelse af 27. oktober 2016 i sagen B-1886-14.

Modtaget den 23. februar 2017.

Til top Sidst opdateret: 14-08-2018 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk