Hop til indhold
Højesteret

Kæresager 


Søg på siden med ctrl F   


BS-12195/2020-HJR
Civil kære

Direktoratet for Kriminalforsorgen
mod
A

Om vilkår for prøveløsladelse.

Vestre Landsrets kendelse af 15. januar 202 i sagen BS-59237/2019-VLR.

Modtaget den 19. marts 2020.


BS-10239/2020-HJR
Civil kære

Frank Mogensen Holding ApS m. fl.
v/advokat Philip Søren Thorsen
mod
Svare Holding ApS

Om edition under isoleret bevisoptagelse.

Østre Landsrets kendelse af 20. december 2019  sagen BS-40499/2019-OLR.

Modtaget den 6. marts 2020.


14/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling af udlænding efter dom.

Vestre Landsrets kendelse af 18. december 2019 i sagen S-2500-19.

Modtaget den 6. marts 2020.


13/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling af udlænding efter dom.

Vestre Landsrets kendelse af 22. november 2019 i sagen S-2388-19.

Modtaget den 6. marts 2020.


12/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering til Rumænien.

Østre Landsrets kendelse af 18. november 2019 i sagen S-1085-19.

Modtaget den 5. marts 2020.


10/2020
Civil kære

Fagligt Fælles Forbund
v/advokat Claus Hanghøj
mod
Blue Green Liquid ApS

Om inddrivelse i henhold til dom fra Arbejdsretten.

Østre Landsrets kendelse af 5. juli 2019 i sagen B-373-19.

Modtaget den 25. februar 2020.


BS-8449/2020-HJR
Civil kære

Ejendomsselskabet af 1975 A/S
og
Brofogedvej 2 ApS
v/advokat Finn Lunge Jepsen
mod
Københavns Kommune

Om henvisning af sag til landsret til behandling i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 10. februar 2020 i sagen BS43843/2019-OLR,

Modtaget den 24. februar 2020.


BS-8450/2020-HJR
Civil kære

A og B
v/advokat Finn Lynge Jepsen
mod
Københavns Kommune

Om henvisning af sag til landsret til behandling i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 10. februar 2020 i sagen BS-43844/2019-OLR.

Modtaget den 24. februar 2020.


BS-8447/2020-HJR
Civil kære

Foreningen Hjemfaldspligt
v/ fmd. Henrik Storm Jeppesen
og
Dan Ejendoms Service
v/advokat Finn Lunge Jepsen
mod
København Kommune

Om henvisning af sag til landsret til behandling i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 10. februar 2020 i sagen BS-43840/2019-OLR.

Modtaget den 24. februar 2020.
 

BS-8446/2020-HJR
Civil kære

A
v/advokat Finn Lunge Jepsen
mod
Ejendomsselskabet af 1975 m. fl.

Om henvisning af sag til landsret til behandling i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 10. februar 2020 i sagen BS-43837/2019-OLR.

Modtaget den 24. februar 2020.


BS-7513/2020-HJR
Civil kære

A
v/advokat Søren Chr. Dueholm
mod

Om sagsomkostninger i sag, der ikke kunne behandles efter småsagsprocessen.

Østre Landsrets kendelse af 27. november 2019 i sagen BS-39323/2019-OLR.

Modtaget den 20. februar 2020.


8/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om genindsættelse til afsoning under prøveløsladelsesperiode.

Grønlands Landsrets beslutning af 13. september 2019 i sagen K 099/19.

Modtaget den 6. februar 2020.


7/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling i surrogat efter dom.

Østre Landsrets kendelse af 2. december 2019.

Modtaget den 6. februar 2020.


5/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering af sagsakter til brug for indhentelse af erklæring fra svinefaglig dyrlæge i sag om dyretransport.

Østre Landsrets kendelse af 17. oktober 2019 i sagen S-2764-19.

Modtaget den 29. januar 2019.


BS-588/2020-HJR Civil kære

A
v/advokat Gitte Nedergaard
mod
Württembergische Versicherung AG

Om værneting i sag om udbetaling af forsikring ved skade på båd.

Østre Landsrets dom af 6. september 2019  i sagen BS-30374/2019-OLR.

Modtaget den 8. januar 2020.


1/2020
Civil kære

Rigspolitiet
v/advokat Karsten Hagel-Sørensen
mod
U

Om frihedsberøvelse efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 8. oktober 2019 i sagen S2334-19.

Modtaget den 8. januar 2020.


BS-59142/2019-HJR
Civil kære

DK Hostmaster A/S
V/advokat Erik Kjær-Hansen
mod
AK Techotel A/S

Om blokering af domænenavn.

Østre Landsrets kendelse af 30. september 2019 i sagen BS-9641/2018-OLR.

Modtaget den 7. januar 2019.


185/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøveløsladelse med vilkår.

Grønlands Landsrets beslutning af 8. oktober 2019 i sagen 134/19.

Modtaget den 27. december 2019.


184/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 26. september 2019 i sagen S-2710-19.

Modtaget den 27. december 2019.


183/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om bistandsadvokats habilitet.

Østre Landsrets kendelse af 24. september 2019 i sagen S-2523-19.

Modtaget den 27. december 2019.


182/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 1. juli 2019 i sagen S-475-19.

Modtaget den 27. december 2019.


BS-54919/2019-HJR
Civil kære

A
v/advokat Søren Chr. Dueholm
mod
DBK Byggeselskab IVS under konkurs

Om sagsomkostninger i sag behandlet efter reglerne om småsagsproces.

Østre Landsrets kendelse af 11. oktober 2019 i sagen BS-38946/2019-OLR.

Modtaget den 10. december 2019.


BS-54914/2019-HJR
Civil kære

A
v/advokat Søren Chr. Dueholm
mod
DBK Byggeselskab IVS under konkurs 

Om sagsomkostninger i sag behandlet efter reglerne om småsagsproces.

Østre Landsrets kendelse af 11. oktober 2019 i sagen BS-38945/2019-OLR.

Modtaget den 10. december 2019.


173/2019
Civil kære

A kærer kendelse om ophævelse af gældssanering
v/advokat Christophe Trier Hermann

Om ophævelse af gældssanering.

Vestre Landsrets kendelse af 27. september 2019 i sagen B-0365-19.

Modtaget den 16. december 2019.


168/2019
Civil kære

Finanstilsynet
v/advokat Marias Toxvad
og
Qudos Insurance A/S under konkurs
v/advokat, kurator Boris Frederiksen
mod
Parona Underwriting Limited

Om aktindsigt i konkursbegæring

Østre Landsrets kendelse af 23. august 2019.

Modtaget den 27. november 2019.


167/2019
Civil kære

A
og
B Advokatfirma v/B
v/advokat Mai-Brit Hauge Ganal
mod
Divine Business Solution ApS

Om suspension af forældelse ved procesunderretning.

Østre Landsrets kendelse af 19. juni 2019 i sagen B-1021-18.

Modtaget den 6. december 2019.


BS-52112/2019-HJR
Civil kære

Vidar Bersaas Invenst A/S
v/advokat Lars Carstens
mod
Minimum A/S

Om valutaangivelse i dom kan berigtiges.

Vestre Landsrets kendelse af 1. juli 2019 i sagenBS-51167/2019-VLR.

Modtaget den 18. november 2019.


160/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets afgørelse af 7. august 2019 i sagen S-2236-19.

Modtaget den 12. november 2019.


159/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets afgørelse af 25. juli 2019 i sagen S-1954-19.

Modtaget den 12. november 2019.


158/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om ophævelse af opholds- og boligpålæg.

Østre Landsrets kendelse af 18. juli 2019 i sagen S-2045-19.

Modtaget den 12. november 2019.


157/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets afgørelse af 11. juni 2019 i sagen S-1607-19.

Modtaget den 12. november 2019.


BS-50278/2019-HJR
Civil kære

A
v/advokat Steffen Olsen-Kludt
mod
Miljøstyrelsen

Om landsrettens afvisning af anke, fordi der ikke var udsigt til at appellanten fik medhold, var berettiget.

Østre Landsrets dom af 13. maj 2019 i sagen BS-2820/2019-OLR.

Modtaget den 8. november 2019


151/2019
Civil kære

Ryttergården Greve ApS
v/ advokat Klaus Graversen
mod
A og B

Om sagsomkostninger i forbindelse med fogedsag om arrestforrretning.

Østre Landsrets kendelse af 29. marts 2019 i sagen B-104-19.

Modtaget den 24. oktober 2019.


149/2019
Civil kære

Boligselskabet AKB
v/advokat Peter la Cour
mod
L

Om udsættelse af lejemål ved udlejers manglende påmindelse.

Østre Landsrets kendelse af 7. august 2019.

Modtaget den 23. oktober 2019.


147/2019
Civil kære

A
mod
Santandes Consumer Bank Filial af Santander Consumer Bank AB Norge

Om udlæg i andel i andelsboligforening.

Østre Landsrets kendelse af 10. december 2018 i sagerne B-1351-18 og B-1352-18.

Modtaget den 18. oktober 2019.


146/2019
Civil kære

A
v/advokat Anne Henriksen
mod
B

Om forældelse af samlet fordring, når udlægsanmodning har været begrænset.

Vestre Landsretskendelse af 5. juli 2019 i sagen B-0234-19.

Modtaget den 18. oktober 2019.


BS-45073/2019-HJR
Civil kære

VGH Versicherungen
v/advokat Søren Vagner Nielsen
mod
GR Forsikring A/S

Om lovvalg i sag om erstatnings- og regreskrav i forbindelse med færdselsuheld.

Østre Landsrets kendelse af 5. april 2019 i sagen BS-45029/2019-OLR.

Modtaget den 10. oktober 2019.


142/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om forvaring ophævelse eller opretholdelse af forvaring.

Vestre Landsrets dom af 30. april 2019 i sagen S-1902-19.

Modtaget den 9. oktober 2019


BS-42674/2019-HJR
Civil kære

A
v/advokat Søren Bernhard Lindegaard
mod
B og B Stillads v/ B

Om anke er sket ved mødeberettiget advokat.

Østre Landsrets kendelse af 13. juni 2019 i sagen BS-21162/2019-OLR.

Modtaget den 2. oktober 2019.


137/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om påtaleopgivelse på grund af fristoverskridelse for tiltalerejsning.

Østre Landsrets kendelse af 23. maj 2019 i sagen S-933-19.

Modtaget den 30 september 2019.


BS-43125/2019-HJR
Civil kære

GF FORSIKRING A/S
v/advokat Nicolai Mailund Clan
mod
A, B og VGH Versicherungen

Om lovvalg i erstatnings- og regressag efter færdelsuheld mellem tysk indregistreret og dansk indregistreret motorkøretøj.

Østre Landsrets kendelse af 5. april 2019 i sagen BS-43084/2019-OLR.

Modtaget den 30. september 2019.


BS-42977/2019-HJR
Civil kære

Studio X Viaduct ApS
v/advokat Christina Mattie Aagaard
mod
OFFICIN ApS

Om sagsomkostninger i civil sag, der blev forligt efter rettens tilkendegivelse.

Østre Landsrets dom af 14. juni 2019 i sagen BS-2277/2019-OLR.

Modtaget den 1. oktober 2019


134/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af tiltaltes anke på grund af manglende mulighed for at forkynde for ham.

Østre Landsrets dom af 22. maj 2019 i sagen S-3563-18.

Modtaget den 30. september 2019.


131/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afhøring af socialrådgiver, der har overværet børnesamtale og om fremlæggelse af referat efter samtale i hjemmet i sag om vold mod børn.

Østre Landsrets kendelse af 24. maj 2019 i sagen S-1394-19.

Modtaget den 24. september 2019.


BS-41492/2019-HJR
Civil kære

A
v/advokat Karen Marie Hansen
mod
B

Om afslag på fri proces i sag om omstødelse eller ugyldighed af overdragelse af en fast ejendom.

Vestre Landsrets kendelse af 17. juni 2019 i sagen BS-49599/2018-VLR.

Modtaget den 18. september 2019.


S-40611/2019-HJR
Civil kære

A og B
v/advokat Nicolai Platzer Funder
mod
A/B Adamsgave

Om eksklusion af andelsboligforening.

Østre Landsrets kendelse af 23. maj 2019 i sagen BS-14574/2019-OLR.

Modtaget den 17. september 2019.


BS-40852/2019-HJR
Civil anke

 A
v/advokat Jakob Brandgård Busse
mod
Frederiksberg Kommune

Om kommunal pligt til at tilbyde lejer erstatningsbolig ved byfornyelse.

Østre Landsrets dom af 5. november 2018 i sagen BS-51455/2018-OLR.

Modtaget den 13. september 2019.


126/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Vestre Landsrets kendelse af 24. juni 2019.

Modtaget den 12. september 2019.


122/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Vestre Landsrets kendelse af 24. juni 2019 i sagen S-1290-19.

Modtaget den 11. september 2019.

 
113/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om betydningen af problemer med tolkning i forbindelse med varetægtsfængsling.

Østre Landsrets kendelse af 28. juni 2019 i sagen S-1563-19.

Modtaget den 19. august 2019.


112/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om mundtlig forhandling i kæresag om varetægtsfængsling.

Østre Landsrets kendelse af 20. juni 2019 i sagen S-1722-19.

Modtaget den 19. august 2019.


110/2019
Straffekære

Nordsjællands Politi,
Udlændingecenter Nordsjælland
mod
A

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 24. april 2019 i sagen S-1765-19.

Modtaget den 15. august 2019.


106/2019
Civil kære

Center for Parkering
Københavns Kommune
v/advokat Anders Valentine-Branth
mod
FDM som mandatar for A

Om parkeringsafgift på grund af indtastning af forkert registreringsnummer ved betaling for parkeringstid.

Østre Landsrets kendelse af 22.februar 2019 i sagen B-1458-18.

Modtaget den 26. juli 2019.


103/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 14. marts 2019 i sagen S-644-19.

Modtaget dem 12. juli 2019.


101/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøvelse af genindlæggelse i henhold til behandlingsdom.

Vestre Landsrets kendelse af 4. april 2019 i sagen S-2237-18.

Modtaget den 11. juli 2019.


77/2019
Civil kære

A
v/advokat Niels-Peter Andreasen
mod
A/B Salvatorgården

Om eksklusion fra andelsboligforening.

Østre Landsrets kendelse af 18. marts 2019 i sagen B-1457/2018.

Modtaget den 13. juni 2019.


BS-24003/2019-HJR
Civil kære

SCI Kristensen
v/advokat Henrik Peyta
mod
RESIDEMCE MASSEMA

Om adgangen til at kære afgørelse om beregning af retsafgift.

Østre Landsrets kendelse af 25. januar 2019 i sagen BS-47409/2018-OLR.

Modtaget den 3. juni 2019.


53/2019
Civil kære

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Hans Sønderby
mod
Miljø- og Fødevareministeriet
og
Miljøstyrelsen

Om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen og om afvisning af påstande i sag om implementering af vandrammedirektivet.

Vestre Landsrets kendelse af 19. september 2018 i sagerne B-1174-15 og B-.0311-17.

Modtaget den 29. april 2019.


31/2019
Civil kære

Resen Holm Invest ApS,
Resen Holm Holding ApS,
A og B
v/advokat Mogens Olesen
mod
Skat

Om stemmeret ved behandling af rekonstruktionsforslag.

Vestre Landsrets kendelse af 6.september 2018 i sagen V-0305-18.

Modtaget den 21. marts 2019.


25/2019
Civil kære

Boet efter A
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
SKAT

Om aktiver og indkomst i udenlandsk fond skal indgå i boopgørelse i dødsbo.

Østre Landsrets kendelse af 5. juli 2018 i sagen B-1351-17.

Modtaget den 4. marts 2019.

Til top Sidst opdateret: 20-03-2020 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk