Hop til indhold
Højesteret

Kæresager 


Søg på siden med ctrl F     

 

46/2018
Straffekære


Anklagemyndigheden
mod
T

Om tilladelse til anke efter ankefristens udløb.

Vestre Landsrets kendelse af 13. november 2017 i sagen S-2268-16.

Modtaget den 14. marts 2018.

 

45/2018
Straffekære

Advokat Bjarne Viumkærer i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om fastsættelse af salær til beskikket forsvarer i forhold til rejsetid og arrestbesøg.

Vestre Landsrets beslutning af 3. oktober 2017 i sagen S-1167-17.

Modtaget den 12.marts 2018.


44/2018
Straffekære

Advokat Naja Wærness Larsen kærer i sag om
foranstaltning under efterforskning.

Om beskikkelse af advokat i sag om foranstaltning under efterforskning.

Østre Landsrets kendelse af 20. december 2017 i sagen S-3078-17.

Modtaget den 9. marts 2018


BS-7799/2018-HJR

Civil kære

I/S Gunderup Deponi, Efterbehandlingssamarbejde
v/Mariagerfjord Kommune, Tanders Kommune og Rebild Kommune
v/advokat Christian Bachmann
mod
Skatteminisnteriet

Om deltagelse af sagkyndige dommere i sag om kulafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven.

Vestre Landsrets kendelse af 30. oktober 2017 i sagen.

Modtaget den 7. marts 2018.


40/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering til strafforfølgning i udlandet.

Vestre Landsrets kendelse af 23. december 2017 i sagen S-2662-17.

Modtaget den 1. marts 2018.


39/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering af sagsmateriale.

Østre Landsrets kendelse af 6. december 2017 i sagen S-2917-17.

Modtaget den 1. marts 2018.


BS-6900/2018-HJR
Civil kære

A
v/advokat Bjarke Madsen
mod
B

Om statskassen skal godtgøre sagsomkostninger, der ikke er dækket af retshjælpsforsikring.

Østre Landsrets kendelse i sagen BS-6357/2018-OLR.

Modtaget den 9. februar 2018.


BS-6892/2018-HJR

Civil kære

A
v/advokat Bjarke Madsen
mod
A/B Virkliheden

Om statskassen skal godtgøre sagsomkostninger, der ikke er dækket af retshjælpsforsikring.

Østre Landsrets kendelse af 21.september 2017 i sagen BS-6343/2018-OLR.

Modtaget den 9. februar 2018.


34/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af anke, der blev indgivet efter ankefristens udløb.

Vestre Landsrets kendelse af 9. juni 2017 i sagen S-0601-17.

Modtaget den 13. februar 2018.


31/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af anke ved tiltaltes udeblivelse til hovedforhandling.

Østre Landsrets dom af 13. november 2017 i sagen S-1320-16.

Modtaget den 1. februar 2018.


25/2018
Civil kære

Helgetex ApS under konkurs
v/advokat Michael Serring
mod
A

Om forkyndelse i sag om konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 9. november 2017 i sagen B-2321-17.

Modtaget den 26. januar 2018.


24/2018
Straffekære

Journalist Morten Eggert, TV2
v/advokat Asger Bagge-Jørgensen
kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om navneforbud i straffesag.

Østre Landsrets kendelse af 17. november 2017 i sagen S-2986-17.

Modtaget den 26. januar 2018.


19/2018
Civil kære

Sydbank A/S
v/ advokat Kolja Staunstrup
mod
A

Om påstand om ugyldighed og krav om erstatning er bortfaldet ved forældelse eller passivitet.

Vestre Landsrets kendelse af 22. august 2017 i sagen B-0069-16.

Modtaget den 18. januar 2018.


18/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
D

Om forlængelse af idømt foranstaltning.

Vestre Landsrets kendelse af 5. september 2018 i sagen S-1453-17.

Modtaget den 18. januar 2018.


15/2018
Civil kære

G&G Logistics ApS under konkurs
v/advokat Boris K Frederiksen
mod
A

Om forkyndelse i sag om konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 16. oktober 2017 i sagen B-1778-17.

Modtaget den 17. januar 2018.


14/2018
Civil kære

Danish Water Solutions A/S under konkurs
v/advokat Boris Frederiksen
mod
A og B

Om konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 28. juni 2017 i sagerne B-109-16 og B-110-16.

Modtaget den 17. januar 2018.


13/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om admittering af anke efter ankefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 18. september 2017 i sagen S-774-17.

Modtaget den 17. januar 2018.
 

9/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2 og T3

Om beskyttelse af vidnes identitet og om de tiltaltes tilstedeværelse under hovedforhandling.

Vestre Landsrets kendelse af 7. november 2017 i sagen S-2185-17.

Modtaget den 11. januar 2018.


8/2018
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om tilladelse til anke efter ankefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 28. september 2017.

Modtaget den 11. januar 2018.


256/2017
Civil kære

FOF København
v/advokat Dan Terkildsen
mod
Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Om henvisning af civil sag til behandling ved landsret i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 29. november 2017 i sagen B-2044-17.

Modtaget den 22. december 2017.


251/2017
Civil kære

A
v/advokat Kirsten Bindstrup
mod
Rigspolitiet

Om frihedsberøvelse med henblik på udsendelse.

Østre Landsrets kendelse af 5. oktober 2017 i sagen S-2618-17.

Modtaget den 18. december 2017.


242/2017

Civil kære

A
v/advokat Claus Hastrup Knudsen
mod
Kalimantsi ApS under likvidation
og
SKAT

Om rekonstruktionsforslag kan nægtes stadfæstet, selvom majoriteten af kreditorer har stemt for vedtagelse.

Østre Landsrets kendelse af 27. september 2017 i sagerne B-394-17 og B-512-17.

Modtaget den 5. december 2017.


237/2017
Civil kære

A
v/advokat Helle Larsen
mod
B

Om tilladelse til at anke efter ankefristen udløb.

Vestre Landsrets dom af 31. juli 2017 i sagen B-1044-17.

Modtaget den 30. november 2017.

233/2017
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udelukkelse fra at overvære hovedforhandling.

Østre Landsrets kendelse af 14. september 2017 i sagen S-2356-17.

Modtaget den 27. november 2017.


232/2017
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om lægeerklæring om tiltalte er dokumentation for lovligt forfald til hovedforhandling.

Østre Landsrets kendelse af 13. september 2017 i sagen S-2248-17.

Modtaget den 27. november 2017.


217/2017
Civil kære

Gerdes Ejendomme ApS
v/advokat Palle Viuff
mod
A

Om ændring af partsbetegnelse i stævning.

Vestre Landsrets kendelse af 1. august 2017 i sagen B-0936-17.

Modtaget den 26. oktober 2017.


215/2017
Civil kære

D
v/advokat Stefan Reinel
mod
Rigspolitiet

Om frihedsberøvelse efter udlændingeloven med henblik på administrativ udvisning.

Østre Landsrets kendelse af 23. juni 2017 i sagen S-1682-17.

Modtaget den 24. oktober 2017.


214/2017
Civil kære

C
v/advokat Stefan Reinel
mod
Rigspolitiet

Om frihedsberøvelse efter udlændingeloven med henblik på administrativ udvisning.

Østre Landsrets kendelse af 23. juni 2017 i sagen S-1717-17.

Modtaget den 24. oktober 2017.


213/2017
Civil kære

B
v/advokat Stefan Reinel
mod
Rigspolitiet

Om frihedsberøvelse efter udlændingeloven med henblik på administrativ udvisning.

Østre Landsrets kendelse af 23. juni 2017 i sagen S-1680-17.

Modtaget den 24. oktober 2017.


212/2017
Civil kære

A
v/advokat Stefan Reinel
mod
Rigspolitiet

Om frihedsberøvelse efter udlændingeloven med henblik på administrativ udvisning.

Østre Landsrets kendelse af 23. juni 2017 i sagen S-1679-17.

Modtaget den 24. oktober 2017.


209/2017
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om rejseforbehold for beskikket forsvarer.

Vestre Landsrets beslutning af 14. juni 2017 i sagen S-0684-17.

Modtaget den 18. oktober 2017.
 

205/2017
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af anke efter udeblivelse til hovedforhandling.

Vestre Landsrets kendelse af 20. juni 2017 i sagen S-0756-17.

Modtaget den 10. oktober 2017.


202/2017
Civil kære

Styrelsen for Patientsikkerhed
v/Kammeradvokaten v/ advokat Sanne H. Christensen
mod
A

Om indhentelse af ny speciallægeerklæring til brug for vurdering af, om sag skal genoptages.

Vestre Landsrets kendelse af 15. juni 2017 i sagen BS-146-17-VLR.

Modtaget den 2. oktober 2017.


201/2017
Civil kære

A
v/advokat Klaus Jensen
mod
B

Om fuldbyrdelse af udenlandsk dom.

Østre Landsrets dokendelse af 28. juni 2017 i sagerne B-289-17 og B-290-17.

Modtaget den 2. oktober 2017.


73/2017
Straffekære

DR som mandatar for
journalist Rasmus Poulsen Larsen
v/advokat Tyge Trier
kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T m.fl.

Om opretholdelse af navneforbud efter frifindende dom i straffesag.

Vestre Landsrets kendelse af 6. december 2016 i sagerne S-1883-16 og S-1884-16.

Modtaget den 3. april 2017.


57/2017
Civil kære

JP/Politikens Hus
v/advokat Erik Kjær-Hansen
mod
Politiets Efterretningstjeneste

Om kærende er rette adressat for et forbud mod offentliggørelse af bog

Østre Landsrets kendelse af 9. december 2016 i sagen B-2343-16.

Modtaget den 10. marts 2017.


39/2017
Civil kære

Telekæden A/S
v/advokat Hans Sønderby Christensen
mod
Telia Danmark

Om samarbejde er omfattet af handelsagentloven.

Østre Landsrets kendelse af 27. oktober 2016 i sagen B-1886-14.

Modtaget den 23. februar 2017.


28/2017

Civil kære

DanExpo ApS under konkurs
v/kurator advokat Andreas Kærsgaard Mylin
kærer afgørelser om statskassens hæftelse i konkursbo.

Om statskassens hæftelse for konkursbos underskud, når der ikke er krævet sikkerhedsstillelse af konkursrekvirenten.

Vestre Landsrets kendelse af 10. oktober 2016 i sagen B-1158-16.

Modtaget den 1. februar 2017. 

Til top Sidst opdateret: 13-03-2018 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk