Hop til indhold
Højesteret

Ankesager 

 
Søg på siden med ctrl F  
 

BS-8151/2018-HJR
Civil anke

Patientdataforeningen
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
Region Syddanmark

Om forening har retlig interesse i sag om lovligheden af indsamling af data fra praktiserende lægers journaler.

Østre Landsrets dom af 22. december 2016 i sagen BS-8587/2017-OLR.

Modtaget den 8. marts 2018.


43/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling og udvisning efter dom for offentligt at have billiget terror.

Østre Landsrets dom af 7. december 2017 i sagen S-2624-16.

Modtaget den 5. marts 2018.

42/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning på grund af dom om trusler mod vidner.

Østre Landsrets dom af 24. november 2017 i sagen S-515-17.

Modtaget den 2. marts 2018.


BS-7029/2018-HJR
Civil anke

Invacare International Corporation
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om betingelserne for at meddele tilladelse til omgørelse af privatretlig disposition er opfyldt.

Østre Landsrets dom af 25. januar 2018 i sagen BS-1114/2016-OLR.

Modtaget den 21.februar 2018.


BS-6374/2018-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Om tilbagebetaling af gældsudligningsbidrag ved fusion mellem varmeværker.

Vestre Landsret dom af 20. september 2017 i sagen BS-1094/2016-VLR.

Modtaget 8. februar 2018.


BS-6356/2018-HJR

Civil anke

C og D
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Om tilbagebetaling af gældsudligningsbidrag ved fusion mellem varmeværker.

Vestre Landsrets dom af 20. september 2017 i sagen BS-1093/2016-VLR

Modtaget den 8. februar 2018


BS-6335/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Om tilbagebetaling af gældsudligningsbidrag.

Vestre Landsrets dom af 20. .september 2017 i sagen BS-1092/2016-VLR.

Modtaget den 8. februar 2018


BS-5975/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Om tilbagebetaling af gældsudligningsbidrag ved fusion mellem varmeværker.

Vestre Landsrets dom af 20. september 2017 i sagen BS-1091/2016-VLR

Modtaget den 8. februar 2018


33/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om forvaring ved domfældelse for voldtægt, vold, trusler mv.

Østre Landsrets dom af 16. november 2017 i sagen S-1412-17.

Modtaget den 12. februar 2018.


32/2018

Civil anke

A
v/advokat Søren Kroer
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om ansvar for forsinket indkaldelse til mammografi på grund af ressource- mangel.

Østre Landsrets dom af 15. januar 2018 i sagen B-390-16.

Modtaget den 1. februar 2018.


28/2018
Civil anke

Hvidovre Vand A/S
v/advokat Arne Møllin Ottesen
mod
Skatteministeriet

Om fastsættelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet og ejendomme ved indskydelse af kommunal vandforsyningsvirksomhed i selskab.

Østre Landsrets dom af 16. januar 2018 i sagen B-107-15.

Modtaget den 29. januar 2018.


27/2018
Civil anke

Hjørring Vandselskab A/S
v/advokat Arne Møllin Ottesen
mod
Skatteministeriet

Om fastsættelse af de skattemæssige afskrivningsgrundlag af produktionsanlæg for vand- og spildevandsforsyning.

Østre Landsrets dom af 16. januar 2018 i sagen B-882-15.

Modtaget den 29. januar 2018.


26/2018
Civil anke

Kasi ApS
v/advokat Jon Lauritzen
mod
Skatteministeriet

Om skattemyndigheds afgørelse om skattefri tilførsel af aktiver mellem selskaber kan omgøres.

Østre Landsrets dom af 12. januar 2018 i sagen B-1400-15.

Modtaget den 26. januar 2018.


20/2018
Civil anke

Region Midtjylland
v/advokat Peter Stig Jakobsen
mod
Babcock Scandinavian Air Ambulance AB

Om annullation af tildelingsbeslutning efter udbud af landsdækkende akuthelikopterordning.

Østre Landsrets dom af 21. december 2017 i sagen B-2930-14.

Modtaget den 19. januar 2018.


16/2018

Civil anke

Babcock Scandinavian Air Ambulance AB
v/advokat Christina Type Jardorf
mod
Region Midtjylland

Om pligt til at opsige kontrakt, der er indgået efter udbud af landsdækkende lægehelikopterordning.

Østre Landsrets dom af 21 december 2017 i sagen B-2930-14.

Modtaget den 18. januar 2018.


12/2018

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om manddrab, vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, ulovlig våbenbesiddelse mm.

Vestre Landsrets dom af 23. august 2017 i sagen S-2573-16.

Modtaget den 16. januar 2018.


11/2018
Civil anke

Miljø-Bo A/S
v/advokat Eivind Einersen
mod
Focus Advokater P/S

Om erstatning for tab efter advokatrådgivning og om fortabelse af krav på salær.

Østre Landsrets dom af 22. juni 2017 i sagen B-964-16.

Modtaget den 15. januar 2018.


6/2018
Civil anke

Ny Endrupholm A/S
v/advokat Jacob Schall Holberg
mod
Banedanmark

Om gyldigheden af ekspropriation af jordareal i forbindelse med elektrificering af jernbane.

Vestre Landsrets dom af 14. juni 2017 i sagen B-1620-15.

Modtaget den 10. januar 2018.


5/2018
Civil anke

Dansk Jernbaneforbund
som mandatar for
A, B, C, D og E
mod
Banedanmark

Om arbejdsgivers opsigelse af ordning om gratis transport for medarbejdere var berettiget og om eventuel kompensation.

Østre Landsrets dom af 22. december 2017 i sagen B-1392-16.

Modtaget den 5. januar 2018.


3/2018

Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for
A,B,C,D, E og F
mod
Banedanmark

Om arbejdsgivers opsigelse af ordning om gratis transport for medarbejdere var berettiget og om eventuel kompensation.

Østre Landsrets dom af 22. december 2017 i sagen B-1400-16.

Modtaget den 4. januar 2018.


2/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om uagtsomt manddrab som følge af særlig hensynsløs kørsel og om udvisning.

Østre Landsrets dom af 19. september 2017 i sagen S-1993-17.

Modtaget den 2. januar 2018.


1/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling for at lade døtre omskære og om udvisning.

Vestre Landsrets dom af 18. oktober 2017 i sagen S-0801-17.

Modtaget den 2. januar 2018.


255/2017
Civil anke

A og B
v/advokat Claus Bonnez
mod
Henriksen & Birch Ejendomme Ans ApS

Om retsvirkningerne af at udlejer ikke har overholdt sin oplysningspligt i lejeforhold.

Vestre Landsrets dom af 15. september 2017 i sagen B-0615-17.

Modtaget den 22. december 2017.


254/2017
Civil anke

Skatteministeriet
v/Kammeradvokaten v/ advokat Bodil Søes Petersen
mod
A og B

Om skattemyndighedernes adgang til ekstraordinært at genoptage skatteansættelser.

Østre Landsrets dom af 25. april 2017 i sagen B-104-16.

Modtaget den 21. december 2017.


253/2017
Civil anke

Tryg Forsikring A/S
som mandatar for Kuusakosi Recycling A/S
mod
A

Om beregning af differenceerstatning ved egen skyld hos skadelidte.

Vestre Landsrets dom af 11. december 2017 i sagen B-1793-16.

Modtaget den 21. december 2017.


247/2017
Civil anke

Udlændingenævnet
v/advokat Karsten Hagel-Sørensen
mod
A og B

Om afslag på opholdstilladelse på baggrund af ægteskab med en vurdering af, om ægteskabet er indgået efter eget ønske.

Vestre Landsrets dom af 5. juli 2017 i sagen B-0608-16.

Modtaget den 13. december 2017.


246/2017
Civil anke

Location A/S
v/advokat Lars Langkjær
mod
Grundejernes Investeringsfond

Om lejemål er omfattet af reglerne om bindingspligt i storejendomme.

Østre Landsrets dom af 6. juni 2017 i sagen B-2932-16.

Modtaget den 13. december 2017.


244/2017
Civil anke

OAB
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering med henblik på vurdering af fradrag for grundforbedringer.

Østre Landsrets dom af 15. november 2017 i sagen B-2676-16.

Modtaget den 7. december 2017.


241/2017
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen og Jacob Skude Rasmussen
mod
A, B, C, D, E og F

Om direktions og bestyrelses ansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 7. november 2017 i sagen B-1291-10 og B-1851-10.

Modtaget den 4.december 2017.


240/2017
Civil anke
(anmodning)

Finanssektorens Arbejdsgiverforening
som mandatar for Danske Bank A/S
v/advokat Merete Preisler
mod
A, B og C

Om ansatte på tjenestemandslignende vilkår har ret til rådighedsløn efter opsigelse.

Sø- og Handelsrettens dom af 20.november 2017 i sagen F-3-16.

Modtaget den 4. december 2017.


238/2017
Civil anke

Tower-Crane Europe/Schepers Kranen
v/advokat Anne Birgitte Gammeljord
mod
Krøll Cranes A/S

Om opsigelse af handelsagenturaftale.

Østre Landsrets dom af 27. juni 2017 i sagen B-1015-16.

Modtaget den 30. november 2017.


236/2017
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om betinget udvisning efter dom om voldtægt mv.

Østre Landsrets dom af 21. september 2017 i sagen S-1690-17.

Modtaget den 27. november 2017.


235/2017
Civil anke

Fyns Almennyttige Boligselskab
v/advokat Iben Lindhardt Olsson
mod
L

Om ophævelse af boliglejemål på grundlag af lejerens søns kriminelle aktivitet i boligområdet.

Østre Landsrets dom af 11. september 2017 i sagen B-2308-16.

Modtaget den 29. november 2017.


225/2017
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om forsømmelse og skødesløshed ved udøvelse af lægegerning.

Østre Landsrets dom af 30. august 2017 i sagen S-1304-17.

Modtaget den 13. november 2017.


223/2017
Civil anke

A og B
v/advokat Michael S. Wiisbye
mod
C og D

Om forældelse efter forsikringsaftaleloven for erstatningskrav ved ejendomshandel.

Østre Landsrets dom af 7. juli 207 i sagen B-191-16.

Modtaget den 10. november 2017.


222/2017
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatning
v/Kammeradvokaten v/advokat Henrik Nedergaard Thomsen
mod
A

Om fuld eller nedsat forsøgertabserstatning og overgangsbeløb til enke efter forsinket diagnosticering af cancerpatient.

Østre Landsrets dom af 19. maj 2017 i sagen B-959-16.

Modtaget den 9. november 2017.


216/2017
Civil anke

Fælles Fagligt Forbund som mandatar for A
v/advokat Peter Giersing
mod
Maja Lyng ApS

Om erstatningsansvar for personskade pådraget under fiskeri.

Vestre Landsrets dom af 22. maj 2017 i sagen B-1264-16.

Modtaget den 26. oktober 2017.


208/2017
Civil anke

A
v/advokat Lars Sandager
mod
Vejle Kommune

Om forældelse af erstatningskrav mod kommune for erhvervsevnetab på grund af manglende beskyttelse mod incest.

Vestre Landsrets dom af 26.april 2017 i sagen B-0820-14.

Modtaget den 16. oktober 2017.


196/2017
Civil anke

Arriva Danmark A/S
v/advokat Peter Schradieck
mod
Københavns Kommune

Om opfyldelse af tildelt samarbejdsaftale om el-bybiler og om erstatningsansvar.

Østre Landsrets dom af 30. august 2017 i sagen B-1367-16.

Modtaget den 26. september 2017.


191/2017
Civil anke

A/S Knudshoved Havn
v/advokat Nikolaj Nikolajsen
mod
A under konkurs og B under konkurs

Om frigivelse af beløb deponeret ved køb af bådplads.

Vestre Landsrets dom af 19. maj 2017 i sagen B-1868-16.

Modtaget den 19. september 2017.


190/2017
Civil anke

TDC A/S
v/advokat Arne Møllin Ottesen
mod
Skattemininsteriet

Om tilbagebetaling af AMBI.

Østre Landsrets dom af 1. september 2017 i sagen B-3144-12.

Modtaget den 13. september 2017.


177/2017
Civil anke

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA
som mandatar for Autismecenter Storstrøm
v/advokat Mette Echwald Sevel
mod
A

Om autismecenter skal friholde beboer for dennes erstatningsansvar for voldelig adfærd mod medarbejder.

Østre Landsrets dom af 11. april 2017 i sagen B-442-16.

Modtaget den 10. august 2017.


171/2017
Civil anke
(anmodning)

Coop Danmark A/S
v/advokat Frank Bøggild
mod
K.H.Würtz v/Kasper Heie Würtz

Om krænkelse af ophavsret til keramik.

Sø- og Handelsrettens dom af 26. juni 2017 i sagen V-53-14.

Modtaget den 24. juli 2017.


163/2017
Civil anke

A
v/advokat Martin Bekker Henrichsen
mod
Skatteministeriet
 

Om et beløb er skattepligtig personlig indkomst eller skattefrit låneprovenue.

Vestre Landsrets dom af 13. juli 2017 i sagen B-0779-14.

Modtaget den 14. juli 2017.


145/2017
Civil anke

Danmarks Lærerforening
som mandatar for A
v/advokat Søren Kjær Jensen
mod
Erstatningsnævnet

Om offererstatningslovens krav om politianmeldelse.

Vestre Landsrets dom af 7. april 2017 i sagen B-0895-16.

Modtaget den 30. juni 2017.


144/2017
Civil anke

Tórshavnar kommune
v/advokat Christian Anderasen
mod
Umhvørvisstovan

Om hjemmel til opkrævning af gebyr for udstykning af ejendomme og om beregningsgrundlaget.

Østre Landsrets dom af 3. november 2016 i sagen B-2372-15.

Modtaget den 30. juni 2017.

 
143/2017
Civil anke

Sjelle Autogenbrug I/S
v/advokat Christian Bachmann
mod
Skatteministeriet

Om anvendelse af brugtmomsordning ved videresalg af brugte bilreservedele.

Vestre Landsrets dom af 20. juni 2017 i sagen B-1267-12.

Modtaget den 30. juni 2017. 


142/2017
Civil anke

Salar Ahmed m. fl.
v/advokat Flemming Wahren
mod
Boligselskabet Sjælland

Om opkrævning af efterbetaling vedrørende varmeregnskab var berettiget.

Østre Landsrets dom af 7. marts 2017 i sagen B-603-16.

Modtaget den 28. juni 2017.


141/2017
Civil anke

Lærernes Centralorganisation
v/advokat Karen-Margrethe Schebye
mod
Beskæftigelsesministeriet

Om ændring af regler for medarbejderes hviletid og fridøgn kan ske ved lov eller ved aftale.

Østre Landsrets dom af 2. juni 2017 i sagen B-2453-14.

Modtaget den 28. juni 2017.


140/2017
Civil anke

A
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om forhøjelse af skattepligtig indkomst med værdien af fri bil.

Østre Landsrets dom af 14. juni 2017 i sagen B-1401-15.

Modtaget den 28. juli 2017.


136/2017
Civil anke

Marianne Andersen
og
Roland Andersen
v/advokat Bjarne Korsgaard
mod
Hjortmose Vindudvikling ApS

Om naboretlig tålegrænse ved vindmøllepark og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 29. marts 2017 i sagen B-0101-16.

Modtaget den 22. juni 2017.


135/2017
Civil anke

Leif Lyhne Christensen
v/advokat Jes Edmund Andersen
mod
Hjortmose Vindudvikling ApS

Om naboretlig tålegrænse ved vindmøllepark og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 29. marts 2017 i sagen B-0099-16.

Modtaget den 22. juni 2017.

 

134/2017
Civil anke

Gudrun Jensen
og
Poul Bækgaard Jensen
v/advokat Jes Edmund Andersen
mod
Hjortmose Vindudvikling ApS

Om naboretlig tålegrænse ved vindmøllepark og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 29. marts 2017 i sagen B-0095-16.

Modtaget den 22. juni 2017.


133/2017
Civil anke

Anne Mette Poulsen
v/advokat Jes Edmund Andersen
mod
Hjortmose Vindudvikling ApS

Om naboretlig tålegrænse ved vindmøllepark og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 29. marts 2017 i sagen B-0097-16.

Modtaget den 22. juni 2017.


132/2017
Civil anke


John Elkjær Jensen
v/advokat Bjarne Korsgaard
mod
Hjortmose Vindudvikling ApS

Om naboretlig tålegrænse ved vindmøllepark og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 29. marts 2017 i sagen B-0098-16.

Modtaget den 22. juni 2017.


131/2017
Civil anke

Claus Michael Bøtker
v/advokat Bjarne Korsgaard
mod
Hjortmose Vindudvikling ApS

Om naboretlig tålegrænse ved vindmøllepark og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 29. marts 2017 i sagen B-0101-16.

Modtaget den 22. juni 2017.


130/2017
Civil anke

Bente Damgaard Andersen
og
Svend Aage Damgaard Andersen
v/advokat Bjarne Korsgaard
mod
Hjortmose Vindudvikling ApS

Om naboretlig tålegrænse ved vindmøllepark og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 29. marts 2017 i sagen B-0096-16.

Modtaget den 22. juni 2017.


129/2017
Civil anke

Rou Pedersen
v/advokat Bjarne Korsgaard
mod
Hjortmose Vindudvikling ApS

Om naboretlig tålegrænse ved vindmøllepark og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 29. marts 2017 i sagen B-0094-16.

Modtaget den 22. juni 2017.


128/2017
Civil anke

Nordsøen Oceanarium,
Odense Zoologiske Have,
Aalborg Zoologiske Have
Aalborg Zoologiske Have
og
Zoologisk Have København
v/advokat Jakob Krogsøe
mod
Skatteministeriet

Om begrebet ”museumsvirksomhed” og fritagelse for lønsumsafgift.

Vestre Landsrets dom af 7. juni 2017 i sagen B-2610-14.

Modtaget den 20. juni 2017.


124/2017
Civil anke
(Anmodning)

Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab
v/advokat Georg Lett
mod
Forbrugerombudsmanden
og
Forbrugerombudsmanden
som mandatar for A

Om overtrædelse af god markedsføringsskik ved regulering af udbetaling af livsforsikring.

Sø- og Handelsrettens dom af 31. maj 2017 i sagen N-1-16

Modtaget den 13. juni 2017.


113/2017
Civil anke

Brønshøjholms Allé 45 – 47, Brønshøj ApS
v/advokat Rasmus Hoffery Nielsen
mod
Topdanmark Forsikring A/S

Om ufyldestgjort panthavers ret til at få udbetalt forsikringsbeløb for nedbrændt ejendom, eller om forsikringsselskab var berettiget til at udbetale til ejer.

Østre Landsrets dom af 21. februar 2017 i sagen B-620-16.

Modtaget den 7. juni 2017.


112/2017
Civil anke

Dansk Folkeparti Landsorganisation
v/advokat Martin Gräs Lind
mod
A m.fl.

Om annonce med gengivelse af lovforslag om statsborgerskab, hvoraf en blev mistænkeliggjort uden præcisering af navn, var ærekrænkende for ansøgerne.

Østre Landsrets dom af 23. februar 2017 i sagen B-2462-15.

Modtaget den 6. juni 2017.


111/2017
Civil anke

A og B
v/advokat Søren Stenderup Jensen
mod
Esbjerg Kommune

Om kommunes ansvar for at iværksætte foranstaltninger efter serviceloven for at hindre overgreb mod mindreårige og om kompensation.

Vestre Landsrets dom af 8. maj 2017 i sagerne B-0379-14 og B-0399-14.

Modtaget den 2. juni 2017.


108/2017
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om spirituskørsel og frakendelse af førerretten i Tyskland og Danmark.

Vestre Landsrets dom af 11. januar 2017 i sagen S-1369-16.

Modtaget den 30. maj 2017.


105/2017
Civil anke

Müller-Ricken GmbH
v/advokat Hans Sønderby Christensen
mod
Miljø- og Fødevareministeriet

Om bestemmelse i bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport om maksimal transporttid er ulovlig.

Østre Landsrets dom af 8. maj 2017 i sagen B-1844-13.

Modtaget den 22. maj 2017.


92/2017 C
Civil anke

TopDanmark Forsikring A/S
v/advokat Svend Erik Holm
mod
Skatteministeriet

Om det skattemæssige fradrag ved tab ved valutaforretninger.

Østre Landsrets dom af 20. april 2017 i sagen B-53-16.

Modtaget den 28. april 2017.


83/2017
Civil anke

Nordens Céu Sagrado
Mester Fernandos Center for Meditation og Videnskab
v/advokat Gunnar Homann
mod
Sundheds- og Ældreministeriet

Om afslag på forhåndstilladelse til at importere vin til brug for religiøs ceremoni og om erstatning.

Østre Landsrets dom af 15. marts 2017 i sagen V-2638-15.

Modtaget den 11. april 2017.


56/2017
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning efter domfældelse for forsøg på manddrab.

Vestre Landsrets dom af 12. oktober 2016 i sagen S-0865-16.

Modtaget den 10. marts 2017.


33/2017
Civil anke

OPL06112014 ApS under konkurs
v/kurator advokat Peter Frandsen
mod
A

Om notat om det konkursramte selskabs udvikling udarbejdet af selskabets revisor kan fremlægges i sag om konkurskarantæne.

Vestre Landsrets kendelse af 25. november 2016 i sagen B-1535-16.

Modtaget den 15. februar 2017.


22/2017
Civil anke 

FS Finans A/S
og
Amagerbanken under konkurs
v/advokat Boris Frederiksen
mod
Bankerne EDB Central a.m.b.a.

Om godtgørelse ved udtrædelse af en fælles EDB-central.

Østre Landsrets dom af 23. december 2016 i sagen B-1943-14.

Modtaget den 23. januar 2017.


18/2017
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Christian Harlang
mod
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Om erstatning for økonomisk tab og godtgørelse til tidligere statsløse, der forsinket har fået dansk statsborgerskab.

Østre Landsrets dom af 21. december 2016 i sagerne B-2146-11 og B-3406-11.

Modtaget den 17. januar 2017.


269/2016
Civil anke

A
mod
B

Om bortfald af kæremål ved overskridelse af frist for betaling af retsafgift.

Østre Landsrets kendelse af 11. maj 2016 i sagen B-1017-16.

Modtaget den 1. november 2016.


239/2016
Civil anke

MSK Traders Ltd.
v/advokat Jens Jakob Bugge
mod
Converse Inc.
og
Converse Scandinavia A/S

Om krænkelse af varemærke.

Østre Landsrets dom af 30. juni 2016 i sagen B-2902-14.

Modtaget den 5. oktober 2016.

Til top Sidst opdateret: 20-03-2018 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk