Hop til indhold
Højesteret

Ankesager 

 
Søg på siden med ctrl F  


BS-46510/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Karsten Høj
mod

Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde.

Om forældelse af erstatningskrav og om ulykke er omfattet af den lovpligtige ansvarsforsikring for hunde.

Østre Landsrets dom af 19. juni 2019 i sagen BS-35505/2018-OLR.

Modtaget den 18. oktober 2019.


BS-45332/2019-HJR
Civil anke

Dansk Erhverv
Som mandatar for
Aleri-Hamlet Ringsted A/S
v/advokat Thomas Meyer Stage
mod
A

Om krav på difference erstatning for tab af erhvervsevne er forældet.

Østre Landsrets dom af 22. marts 2018 i sagen BS-51459/2018-OLR.

Modtaget den 17. oktober 2019.


BS-46401/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Banedanmark

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10696/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-46394/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Banedanmark

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10694/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-46380/2019-HJR
Civil anke

Dansk Jernbaneforbund
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Henrik Karl Nielsen
mod
DSB

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10693/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


140/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om ”kreditkortkniv” er omfattet af bestemmelse i våbenloven.

Vestre Landsrets dom af 2. april 2019 i sagen S-1317-18.

Modtaget den 7. oktober 2019.


139/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om ”kreditkortkniv” er omfattet af bestemmelse i våbenloven.

Østre Landsrets dom af 20. mart s2019 i sagen S-3772-118.

Modtaget den 7. oktober 2019.


136/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffen for våbenbesiddelse.

Østre Landsrets dom af 21. maj 2019 i sagen s-3169-18.

Modtaget den 30. september 2019.


135/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om medvirken til streaming af film uden tilladelse.

Østre Landsrets dom af 30. april 2019 i sagen S-570-18.

Modtaget den 30. september 2019.


BS-41762/2019-HJR

Civil anke

A og B
v/advokat Lars Sundtoft Madsen
mod
C og D

Om en udsigtsservitut om beskæring af bevoksning på fast ejendom kan gøres gældende.

Østre Landsrets dom af 21. marts 2019 i sagen BS-26435/2018-OLR.

Modtaget den 25. september 2019.


BS-42036/2019-HJR
Civil anke

Adecco A/S
v/advokat Arne Møllin Ottesen
mod
Skatteministeriet

Om koncerninterne betalinger og fradragsret for royaltybetalinger.

Østre Landsrets dom af 4. juli 2019 i sagen BS-24573/2018-OLR.

Modtaget den 21. september 2019.


BS-40269/2019-HJR
Civil anke

A og B
v/ advokat Christian Janus Erdmann Fürst
mod
C

Om opsigelse af boliglejemål..

Østre Landsrets dom af 29. maj 2019 i sagen BS-42280/2018-OLR.

Modtaget den


BS-41492/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Martin Laursen
mod
Sydøstjyllands Politi

Om regres for udbetalt erstatning for personskade.

Vestre Landsrets dom af 16. april 2019 i sagen BS-23651/2018-VLR.

Modtaget den 18. september 2019.


123/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om våbenbesiddelse.

Østre Landsrets dom af 11. april 2019 i sagn S-3682-18.

Modtaget den 11. september 2019.


121/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om anklagemyndighedens mulighed for at nedlægge påstand om strafskærpelse i ankesag.

Østre Landsrets dom af 4. juni 2019 i sagen S-3546-18.

Modtaget den 10. september 2019.


BS-39568/2019-HJR
Civil anke

Boet efter A
v/bobestyrer og advokat Mogens Pahl Christensen
mod
Jyske Finans A/S

Om restkrav i henhold til kontrakt om køb af bil kan anmeldes i dødsbo.

Vestre Landsrets dom af 22. marts 2019 i sagen BS-18660/2018-VLR.

Modtaget den 6. september 2019.


BS-39119/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Dorthe Østerby
mod
B

Om udbetaling til ”nærmeste pårørende” af forsikringssummer ved dødsfald efter skilsmisse.

Vestre Landsrets dom af 21. maj 2019 i sagen BS-23369/2018-VLR.

Modtaget den 5. september 2019.


115/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udstationering er i strid med EU-retten.

Vestre Landsrets dom af 13. maj 2019 i sagen S-1077-15.

Modtaget den 23. august 2019.


BS-37251/2019-HJR
Civil anke (anmodning)

Business Danmark som mandatar for A
mod
Stanley Security Denmark ApS

Om kompensation for mistet provision ved ferieafholdelse.

Sø- og Handelsrettens dom af 12. juni 2019 i sagen BA-18352-SHR.

Modtaget den 22. august 2019.


BS-33819/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Ejendomspartnerselskabet Munken

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele.

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen BS-27544/2018-OLR

Modtaget den 30. juli 2019.


BS-31535/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele.

Østre Landsrets dom af 27. april 2019 i sagen BS-51448/2018-OLR

Modtaget den 30. juli 2019.


BS-33809/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Ejendomspartnerselskabet C.F,Richsvej 99 - 101

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen BS-27542/2018-OLR .

Modtaget den 30. juli 2019


BS-33825/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Ejendomspartnerselskabet Ved Boldparken

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen BS-27571/2018-OLR.

Modtaget den 30. juli 2019.


BS-33797/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Jesper Ravn
mod
A, B og  C A/S

Om ansvar som følge af krænkelse ved at have skaffet sig uberettiget adgang til og indhentet persons kreditkortoplysninger.

Østre Landsrets dom af i sagen BS-12120/2018-OLR

Modtaget den 29. juli 2019.


BS-33202/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Preben Kønig
mod
Aces Search Company A/S under konkurs.

Om modregning i konkurs.

Østre Landsrets dom af 5. marts 2019 i sagen BS-22819/2018-OLR.

Modtaget den 25. juli 2019.


BS-32948/2019-HJR
Civil anke

Concordia Forsikring
v/advokat Michael S Wiisbye
mod
Tryg Forsikring A/S

Om erstatning for tab ved togs påkørsel af hest.

Østre Landsrets dom af 19. marts 2019 i sagen BS-18900/2018-OLR.

Modtaget den 25. juli 2019.


BS-32625/2019-HJR
Civil anke

Brdr. Jardorf Ejendomme I A/S
v/advokat Dan Terkildsen
mod
Advodan Lyngby Advokataktieselskab


Om bortfald af krav om efterbetaling af leje på grund af forældelse eller passivitet.

Østre Landsrets dom af 15. april 2019 i sagen BS-27279/2018-OLR.

Modtaget den 23. juli 2019.


BS-30911/2019-HJR
Civil anke

Boligsekskabet Kastelshaven
v/advokat Inger Stokvad Loft
mod
KAB a.m.b.a.


Om regulering af værdien af en grundfond.

Østre Landsrets dom af 11. juni 2019 i sagen BS-24304/2018-OLR.

Modtaget den 19. juli 2019.


105/2019
Civil anke

A v/værge V
v/advokat Karsen Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning


Om erstatning for udgifter til institutionsophold, støttekontakt og hjælpeværge efter patientskade.

Østre Landsrets dom af 13. marts 2019 i sagen B-120-18.

Modtaget den 16. juli 2019.


BS-28403/2019-HJR
Civil anke

Ejner Hessel A/S
v/advokat Lars Bruhn
mod
A


Om kompensation for mistet provision under ferie.

Sø- og Handelsrettens dom af 12. juni 2019 i sagen BS-19713/2018-SHR.

Modtaget den 9. juli 2019.


BS-28408/2019-HJR
Civil anke

Kristelig Fagforening som mandatar for A
v/advokat Bjørn Holtze)
mod
DI som mandatar for Semler Retail Holbæk A/S


Om kompensation for mistet provision under ferie.

Sø- og Handelsrettens dom af 12. juni 2019 i sagen BS-20938/2018-SHR.

Modtaget den 9. juli 2019.


BS-27352/2019-HJR
Civil anke

British American Tobacco Western Europe Trading Ltd.
v/advokat Thomas Ryhl
mod
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.


Om forsikringsselskab skal erstatte tab lidt i anledning af bortkomst af en forsendelse under transport

Sø- og Handelsrettens dom af 7. juni 2019 i sagen BS-1522/2016-SHR.

Modtaget den 5. juli 2019.


BS-29280/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark
Som mandatar for A
v/advokat Ulla Jacobsen
mod
Ankestyrelsen

Om minimalerstatnings efter funktionærloven skal modregnes i løn optjent i fleksjob.

Østre Landsrets dom af 26. marts 2019 i sagen BS-29789/2018-OLR.

Modtaget den 3. juli 2019.


97/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T


Om udvisning efter dom for bistand til ulovlig indrejse.

Vestre Landsrets dom af 22. februar 2019 i sagen S-0476-18.

Modtaget den 3. juli 2019.


94/2019
Civil anke (gruppesøgsmål)

Gruppesøgsmål.nu
v/advokat Morten Samuelsson
mod
Domstolsstyrelsen

Om erstatning for lang sagsbehandlingstid ved Tingslysningsretten.

Østre Landsrets dom af 27. maj 2019 i sagen B-3159-11.

Modtaget den 1. juli 2019.


91/2019
Civil anke

P/F Snaralkur
v/Advokat Christian Andreasen
mod
Fiskimálassôiô

Om erstatning for manglende gennemførelser af salg af anparter på grund af forbud,

Østre Landsrets dom af 9. november 2018.

Modtaget den 1. juli 2019.


BS-25678/2019-HJR m.fl.
Civile anker

Gunnar Frederik Ørsted m.fl.
v/advokat Jens Jakob Bugge
mod
Ørsted A/S m.fl.

Om anvendelse af navnet Ørsted i forskellige selskaber er i strid med sagsøgernes rettigheder til efternavnet Ørsted.

Sø- og Handelsrettens dom af 10. maj 2019 i sagen BS-3803/2018-SHR m.fl.

Modtaget den 21. juni 2019.


86/2019
Civil anke

A og Sp/f Nota
v/advokat Anne Buhl Bjelke
mod
Finansiel Stabilitet

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 21. juni 2019.


BS-27240/2019-HJR
Civil anke

Grenaa Lossekompagni ApS
v/advokat Torben Alexander Rhodin
mod
A

Om erstatningsansvar for personskade under redningsaktion.

Vestre Landsrets dom af 15. marts 2019 i sagen BS-12986/2018-VLR.

Modtaget den 19. juni 2019.


BS-25937/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Gunnar Homann
mod
Københavns Kommune

Om inddrivelse af krav kan ske i garanti stillet i forbindelse med familiesammenføring.

Østre Landsrets dom af 13. februar 2019 i sagen BS-4469/2018-OLR

Modtaget den 17. juni 2019.


75/2019
Civil anke

ABC Bolig ApS
v/advokat Morten Samuelssson
mod
A , B, C og D

Om erstatningsansvar ved salg af andelsbolig til overpris.

Østre Landsrets dom af 28. februar 2019 i sagerne B-2704-17 og B-2710-17.

Modtaget den 6. juni 2019.


BS-24103/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Leo Jantzen
mod
Skatteministeriet

Om adgangen til at ændre et valg i selvangivelsen i forhold til placering af lån i virksomhedsordning eller som privat.

Vestre Landsrets dom af 8. maj 2019 i sagen BS-6485/2017-VLR.

Modtaget den 29. maj 2019.


70/2019
Civil anke

Boligselskabet Vibevænget
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
KAB s.m.b.a.

Om opskrivning af grundfondsbeviser.

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen B-454-18.

Modtaget den 29. maj 2019.


68/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling i sag om grov vold og om udvisning.

Østre Landsrets dom af 15. februar 2019 i sagen S-3432-18.

Modtaget den 28. maj 2019.


67/2019
Civil anke

Odyssey Owner Ltd.
v/advokat Peter Appel
mod
Skatteministeriet

Om krydstogssejlads er omfattet af tonnagebeskatningsloven.

Østre Landsrets dom af 20. december 2018 i sagen B-1952-17.

Modtaget den 24. maj 2019.


62/2019
Civil anke

A
mod
A/S Abel Cathrine

Om  sagsomkostninger I civil sag.

Østre Landdsrets dom af 20. december 2018 i sagen B-2123-17.

Modtaget den 15. maj 2019.


59/2019
Civil anke

Fidelity Investment Funds,
Fidelity institutional Funds
og
Fidelity Funds
v/advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet

Om udbytteskat af udbytte til udenlandske investeringsinstitutter.

Østre Landsrets dom af 2. april 2019 i sagen B-323-10 m.fl.

Modtaget den 7. maj 2019.


BS-20121/2019-HJR
Civil anke

Erstatningsnævnet
v/advokat Flemming Orth
mod
E

Om bandemedlem ved tilskadekomst ved aktiv deltagelse i bandeaktiviteter er omfattet af reglerne om erstatning til ofre for forbrydelser.

Østre Landsrets dom af 30. januar 2019 i sagen BS-5163/2018-OLR.

Modtaget den 1. maj 2019.

54/2019
Civil anke

Kommunqarfik Semersooq
mod
Atorfillit Katuffiat
som mandatar for A

Om forpligtelse til at flytte tjenestested.

Grønlands Landsrets dom af 22. oktober 2018 i sagen C-286/2017.

Modtaget den 1. maj 2019.5


51/2019
Civil anke

A og B
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienserstatning

Om årsagssammenhæng mellem patientskade og død.

Østre Landsrets dom af 16. november 32018 i sagen B-1243-16.

Modtaget den 25. april 2019.


BS-17556/2019-HJR
Civil anke

Søndervang Pelsfarm ApS
v/advokat Niels Stengaard Vase
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Om inddragelse af nye oplysninger i appelinstans og om betydning af lang sagsbehandlingstid.

Vestre Landsrets dom af 29. januar 2019 i sagen BS-17965/2018-VLR

Modtaget den 16. april 2019.


BS-16601/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Søren Lundsgaard
mod
Finanstilsynet

Om påbud om nedlæggelse af As bestyrelsesposter i finansiel sektor.

Østre Landsrets dom af 19. december 2018 i sagen BS-15018/2018-OLR.

Modtaget den 8. april 2019.


BS-13560/2019-HJR

Lønmodtagernes Garantifond
v/advokat Niels Banke
mod
A

Om sygedagpenge i opsigelsesperiode skal fradrages i hele opsigelsesperioden, eller alene i månederne efter minimalerstatningsperioden på 3 måneder.

Østre Landsrets dom af 12. november 2018 i sagen BS-7875/2018-OLR

Modtaget den 27. marts 2019.


27/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffen for indrejse og ophold i den kurdiske del af Syrien.

Vestre Landsrets dom af 12. november 2018 i sagen S-1238-18.

Modtaget den 7. marts 2019.


BS-9568/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Karsten Høj
mod
Forsikrings-aktieselskabet ALKA

Om krav på erstatning for tab af erhvervsevne.

Østre Landsrets dom af 6. september 2018 i sagen BS-10255/2017-OLR.

Modtaget den 4. marts 2019.


BS-9010/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark som mandatar for dødsboet efter A
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Moderniseringsstyrelsen

Om aldersdiskrimination i forhold til egenpension for tjenestemand.

Østre Landsrets dom af 25. januar 2019 i sagen BS-10245/2017-OLR

Modtaget den 25. februar 2019.


BS-7838/2019-HJR
Civil anke

Jyske Bank A/S
v/advokat Tom Uglsø Jensen
mod
A under konkurs

Om EU-støtte til landbrugsdrift under konkurs skal indgå i driftsregnskabet for konkursboet eller indgå i den almindelige konkursorden.

Vestre Landsrets Dom af 3. september 2018 i sagen BS-7838/2019-HJR.

Modtaget den 21. februar 2019.


BS-7741/2019-HJR
Civil anke

IJH A/S
v/advokat Rasmus Vang
mod
Morsø Sko Import A/S

Om gummistøvleprodukt er beskyttet efter markedsføringsloven og ophavsretsloven.

Vestre Landsrets dom af 10. oktober 2018 i sagen BS-1620/2016-VLR.

Modtaget den 11. februar 2019.


BS-4222/2019-HJR
Civil anke

Østjysk Boligadministration
v/advokat Jens Andersen-Møller
mod
Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Om forældelse af forsikringskrav skal vurderes efter reglerne for forældelse efter forhandling.

Østre Landsrets dom af 23. oktober 2018 i sagen BS-2292/2018-OLR.

Modtaget den 1. februar 2019.


BS-4442 og 4446/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Søren Kjær Jensen
mod
Odense Kommune og Fonden Sparta

Om tvangsanbringelse var ulovlig frihedsberøvelse og om eventuel godtgørelse for tort.

Østre Landsrets dom af 5. juli 2017 i sagen BS-4446/2019-HJR.

Modtaget den 30. januar 2019.


BS-4067/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Eduardo Panzeri Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om betingelserne for anvendelse af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift i leasing forhold er til stede.

Østre Landsrets dom af 6. juli 2018 i sagen BS-10155/2017.

Modtaget den 28. januar 2019.


12/2019

Civil anke

A
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
Skatteministeriet

Om opgørelse af aktieavance og om beskatning af pengeoverførsler.

Østre Landsrets dom af 4. januar 2019 i sagen B-2282-15.

Modtaget den 24. januar 2019.


BS-2518/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Per Frydenreim Møller
mod
Tandlægen.dk v/Lars Nielsen

Om kompensation for mistet provision under ferieafholdelse og om reduktion af provision.

Østre Landsrets dom af 14. december 2018 i sagen BS-51377/2018-OLR.

Modtaget den18. januar 2019.


BS-50271/2018-HJR
Civil anke

Vordingborg kommune
v/advokat Jørgen Vinding
mod
A

Om arbejdsgiver kan foretage modregning i sygemeldt medarbejders løn for det tab at sygedagpenge foranlediget af, at lønmodtageren ikke rettidigt afleverede oplysningsskema.

Østre Landsrets dom af 6. juni 2018 i sagen BS-10022/2017-OLR.

Modtaget den 19. december 2018.


227/2018
Civil anke

A, B og C
mod
Forsvarsministeriet

Om godtgørelse i anledning af tilbageholdelse i Irak.

Østre Landsrets dom af 30. november 2018 i sagen B-1427-16 m.fl.

Modtaget den 28. december 2018.


214/2018 
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Claus Juul Hansen
mod
Boet efter A
og
B

Om direktions- og bestyrelsesansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 28. november 2018.


211/2018
Civil anke

Brahetrolle Skov- og Landbrug
v/godsejer Catharina Reventlov-Mourie
v/advokat Henrik Dichman
mod
Miljø- og Fødevareministeriet

Om erstatning for indgreb efter skovloven.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1819-18.

Modtaget den 20. november 2018.


209/2018
Civil anke

A
v/advokat Søren Lundsgaard
B
v/advokat Jacob Goldschmidt
C
v/advokat Peter Christian Kierkegaard og
D
v/advokat Erik Øvlisen
mod
Finansiel Stabilitet

Om direktions- og bestyrelsesansvar for pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 15. november 2018.


BS-40032/2018-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Peter Breum
mod
Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Om civilarbejdere har ret til at få tillagt yderligere pensionsår.

Østre Landsrets dom af 20. september 2018 i sagen BS-9803/2017-OLR.

Modtaget den 19. oktober 2018.


BS-39382/2018
Civil anke

A,B,C og D
v/advokat Peer Breum
mod
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Om aflønning som fastansatte ved ansættelse i tidsbegrænsede stillinger og om godtgørelse.

Østre Landsrets dom af 12. september 2018  i sagen BS-39382/2018-HJR.

Modtaget den 16. oktober 2018.


191/2018
Civil anke
(anmodning)

Konkurrencerådet
v/advokat Jacob Pinborg
mod
Eurostar Danmark A/S
og
GVCO A/S

Om der er indgået konkurrencebegrænsende aftaler i forbindelse med afgivelse af tilbud om kørebaneafmærkning.

Sø- og Handelsrettens dom af 27. august 2018 i sagerne U-2-16 og U-3-16.

Modtaget den 8. oktober 2018.


BS-26215/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian F. Jensen
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen BS-1347/2016-OLR

Modtaget den 18. juli 2018. 


141/2018
Civil anke

A m. fl.
v/advokat Thomas Bonnow
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen B-3448-18.

Modtaget den 16. juli 2018.


134/2018
Civil anke 

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A m.fl.

Om godtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 15. juni 2018 i sagen B-3448-14.

Modtaget den 4. juli 2018.

 
BS-16632/2018-HJR
Civil anke

DFMI
v/advokat Christina Neugebauer
mod
A

Om sagsomkostninger i sag om ansvar for personskade ved trafikulykke.

Østre Landsrets dom af 4. december 2017 i sagen.

Modtaget den 14. maj 2018.


BS-1404/2018-HJR, BS 14032/2018 og BS 14040/2018-HJR
Civil anke

Saxo Bank A/S
v/advokat  John Korsø Jensen
mod
A, B og C

Om værneting i sag om tab ved anvendelse af investeringsplatform.

Østre Landsrets dom af 17. november 2017 i sagerne BS-8877/2017-OLR, BS-8879/2017-OLR, BS-13035/2018-OLR.

Modtaget den 23. april 2018.


241/2017
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen og Jacob Skude Rasmussen
mod
A, B, C, D, E og F

Om direktions og bestyrelses ansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 7. november 2017 i sagen B-1291-10 og B-1851-10.

Modtaget den 4.december 2017.

 

Til top Sidst opdateret: 22-10-2019 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk