Hop til indhold
Højesteret

Ankesager 

 
Søg på siden med ctrl F  
 


BS-26215/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian F. Jensen
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen BS-1347/2016-OLR

Modtaget den 18. juli 2018. 


BS-26013/2017-SHR
Civil anke (anmodning)

Camille Kjems som ansvarshavende redaktør for Femina
v/advokat Claus Barett Christiansen
mod
Interflora-Danmark

Om krænkelse af varemærke.

Sø- og Handelsrettens dom af 2. juli 2018 i sagen BS-9384/2017-SHR

Modtaget den 17. juli 2018.


BS-25958/2018-HJR
Civil anke (anmodning)

Teknisk Landsforbund
som mandatar for A
v/advokat Karen-Margrethe Schebye
mod
Ergo-Design A/S

Om opsigelse af medarbejder ved udløb af fleksjobsordning ved folkepensionsalder er forskelsbehandling på grund af alder og handicap.

Sø- og Handelsrettens dom af 28. juni 2018 i sagen BS-9376/2017-SHR.

Modtaget den 16. juli 2018.


141/2018
Civil anke

A m. fl.
v/advokat Thomas Bonnow
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen B-3448-18.

Modtaget den 16. juli 2018.


BS-25459/2018-HJR
Civil anke

M
mod
F

Om ophævelse af fælles forældremyndighed.

Vestre Landsrets dom af 13. juli 2018 i sagen BS-6371/2018-VLR.

Modtaget den 13. juli 2018.


BS-24860/2018-HJR
Civil anke

A/S Global Risk Management Ltd.
mod
Copenship A/S under konkurs

Om omstødelse af betalinger.

Østre Landsrets dom af 22. juni 2018 i sagen BS-1332/2016-OLR

Modtaget den 10. juli 2018.


BS-24289/2018-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Steen Petersen
mod
Pædagogernes Pension – pensionskassen for pædagoger

Om pensionskasses ret til at ændre i gældende pensionsregulativer, herunder med den virkning, at ret til ægtefællepension bortfaldt.

Østre Landsrets dom af 20. juni 2018 i sagen BS-9326/2017-OLR.

Modtaget den 6. juli 2018.


BS-23798/2018-HJR
Civil anke

Dødsboet efter A
v/advokat Arvid Andersen
mod
Beskæftigelsesministeriet Departementet

Om forældelse af krav om godtgørelse for forskelsbehandling på grund af alder.

Østre Landsrets dom af 29. maj 2018 i sagen BS-9314/2017-OLR.

Modtaget den 4. juli 2018.


134/2018
Civil anke 

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A m.fl.

Om godtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 15. juni 2018 i sagen B-3448-14.

Modtaget den 4. juli 2018.

 
137/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om overtrædelse af navneforbud.

Østre Landsrets dom af 11. oktober 2017 i sagen S-1126-17.

Modtaget den 2. juli 2018. 


135/2018
Civil anke

Københavns Kommune
v/advokat Jørgen Vinding
mod
DJØF
som mandatar for A

Om renter af forsinket udbetaling af rådighedsløn

Østre Landsrets dom af 21. december 2017 i sagen B-2937-16.

Modtaget den 6. juli 2018.


127/2018
Civil anke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om overtrædelse af persondataloven ved videregivelse af billeder på Facebook.

Østre Landsrets dom af 29. januar 2018 i sagen S-1904-17.

Modtaget den 3. juli 2018.


124/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om frakendelse af dansk indfødsret og om udvisning efter krigsdeltagelse for Islamisk Stat.

Østre Landsrets dom af 20. april 2018.

Modtaget den 29. juni 2018.


121/2018

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling og udvisning i sag om vold mod fængselsbetjent.

Østre Landsrets dom af 10. april 2018 i sagen S-2499-17.

Modtaget den 28. juni 2018.


120/2018
Civil anke

A/B Blidahlund & Esperancegården
v/advokat Kasper Westberg
mod
Chr. Hjorth Erhvervsejendomme

Om vurdering af andelsboligforenings ejendom.

Østre Landsrets dom af 16. februar 2018 i sagen B-643-17.

Modtaget den 28. juni 2018.


119/2018
Civil anke

Karsen Bo Larsen m.fl.
mod
Skovgård Ejendomme v/Bent Skovgård

Om vurdering af andelsboligforenings ejendom.

Østre Landsrets dom af 16. februar 2018 i sagen B-642-17.

Modtaget den 28. juni 2018.


116/2018

Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Jan Børjesson
mod
Fortis Lease  Danmark A/S

Om ret til fradrag for indgående moms vedrørende leasingaktiver.

Østre Landsrets dom af 9. maj 2018  sagen B-1503-13.

Modtaget den 22. juni 2018.


115/2018
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Jan Børjesson
mod
Sparbank A/S

Om ret til fradrag for indgående moms vedrørende leasingaktiver og om tilbagebetaling.

Østre Landsrets dom af 9. maj 2018 i sagen B-3423-13.

Modtaget den 22. juni 2018.


112/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T 2

Om politibetjentes uberettigede modtagelse af gave.

Østre Landsrets dom af 22. marts 2018.

Modtaget den 20. juni 2018.


109/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
Citroên Danmark ApS

Om markedsføring af kreditaftale.

Østre Landsrets dom af 3. maj 2018 i sagen S-3337-17.

Modtaget den 19. juni 2018.


106/2018
Civil anke

M og F
v/advokat Flemming Schroll Madsen
mod
Statsforvaltningen

Om tvangsadoption af plejebarn.

Østre Landsrets dom af 17. januar 2018 i sagen B-1159-17.

Modtaget den 14. juni 2018.

BS-20128/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Gunnar Homann
mod
Udlændinge- og Integrationsministeriet

Om fortabelse af dansk statsborgerskab ved det fyldte 22. år på grund af manglende tilknytning til Danmark.

Østre Landsrets dom af 26. april 2018 i sagen BS-1285/2016-OLR.

Modtaget den 11. juni 2018.

103/2018  
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf for anvendelse af for meget gødning i landbrug.

Vestre Landsrets dom af 21. december 2017 i sagen S-0278-17.

Modtaget den 11. juni 2018.


99/2018
Civil anke

A
v/advokat Lars Søndergaard
mod
Gjensidige Forsikring
og
B

Om erstatnings for skade ved brand.

Østre Landsrets dom af 11. januar 2018 i sagen B-683-17.

Modtaget den 31. maj 2018.


BS-18454/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Jens Preben Søndergaard
mod
B

Om kreditorbeskyttelse af et pengebeløb bevares, når beløbet udlånes til tredjemand.

Vestre Landsrets dom af 27. februar 2018 i sagen BS-9110/2017-VLR.

Modtaget den 29. maj 2018.


91/2018
Civil anke

Hessel Pharma ApS
v/advokat Søren Stenderup Jensen
mod
Stragen Nordic A/S

Om ophævelse af agentaftale.

Østre Landsrets dom af 29. november 2017 i sagen B-2080-16.

Modtaget den 24. maj 2018.


85/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
Toyota Danmark A/S

Om markedsføring af vilkår for indgåelse af kreditaftale ved bilkøb.

Østre Landsrets kendelse af 2. november 2017 i sagen S-1014-17.

Modtaget den 16. maj 2018.


BS-16632/2018-HJR
Civil anke

DFMI
v/advokat Christina Neugebauer
mod
A

Om sagsomkostninger i sag om ansvar for personskade ved trafikulykke.

Østre Landsrets dom af 4. december 2017 i sagen.

Modtaget den 14. maj 2018.


81/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning ved dom for trussel om vold mod politibetjent.

Østre Landsrets dom af 5. marts 2018 i sagen S-2778-17.

Modtaget den 14. maj 2018.


BS-15394/2018-HJR
Civil anke

Tørring Ridescenter ved Torben Fransen
v/advokat Sophus Bøgeskov Christensen
mod
A under konkurs

Om tilbageholdsret i og salg af hest.

Vestre Landsrets dom af 7. november i sagen BS-8896/2017-VLR

Modtaget den 3. maj 2018.


79/2018
Civil anke

Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab
Statsautoriseret revisor A
og
Statsautoriseret revisor B
v/advokat Georg Lett
mod
Finansiel Stabilitet

Om sagsomkostninger i civil erstatningssag

Østre Landsrets dom af 7. november 2017 i sagerne B-1291-10 og B-1851-10.

Modtaget den 2. maj 2018.


76/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udløsning af reststraf og om udvisning.

Østre Landsrets dom af 19. januar 2018 i sagen S-2518-17.

Modtaget den 7. maj 2018.


75/2018
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
Microsoft Danmark ApS

Om transfer pricing-regulering, herunder om afregning af markedsføringsaktiviteter er sket på armslængdevilkår.

Østre Landsrets dom af 28. marts 2018 i sagen B-2008-16.

Modtaget den 4. maj 2018.


73/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om konfiskation af indtjening.

Østre Landsrets dom af 27. oktober 2018 i sagen S-1626-16.

Modtaget den 1. maj 2018.


BS-14365/2018-HJR
Civil anke

Telenor A/S
v/advokat Søren Stenderup Jensen
mod
TDC A/S

Om krav på tilbagebetaling for samtrafik på fastnetområdet.

Østre Landsrets dom af 26. september 2017 i sagen BS-1226/2016-OLR

Modtaget den 25. april 2018.


BS-14283/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat René Bjerre
mod
Skatteministeriet

Om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser for indkomstårene 1999-2009.

Østre Landsrets dom af 16. marts 2018 i sagen BS-8932/2017-OLR.

Modtaget den 24. april 2018.


BS-1404/2018-HJR, BS 14032/2018 og BS 14040/2018-HJR
Civil anke

Saxo Bank A/S
v/advokat  John Korsø Jensen
mod
A, B og C

Om værneting i sag om tab ved anvendelse af investeringsplatform.

Østre Landsrets dom af 17. november 2017 i sagerne BS-8877/2017-OLR, BS-8879/2017-OLR, BS-13035/2018-OLR.

Modtaget den 23. april 2018.


BS-12529/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christina Neugebauer
mod
Tryg Forsikring A/S

Om forældelse af krav om genoptagelse vedrørende godtgørelse for varigt men og erstatning for tab af erhvervsevne.

Vestre Landsrets dom af 21. november 2017 i sagen BS-1194/2016-VLR.

Modtaget den 21. april 2018.


BS-13497/2018-HJR
Civil anke

BC Ejendomme, Vejle A/S
v/advokat Niels L Johansen
mod
Nordea Bank Denmark A/S

Om udlejer ved salg af ejendom har lidt et tab på grund af lejers fraflytning uden at have istandsat lejemålet.

Vestre Landsrets dom af 10. oktober 2017 i sagen BS-1207/2016-VLR.

Modtaget den 19. april 2018.


BS-13444/2018-HJR
Civil anke

Strandhuset ApS
v/advokat Søren Lehmann Nielsen
mod
Skatteministeriet

Om købesummen ved handel af fast ejendom mellem forbundne parter

Østre Landsrets dom af 16. oktober 2017 i sagen BS-1212/2016-OLR

Modtaget den 18. april 2018.


BS-13328/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Jakob Dalsgaard-Hansen
mod
Boligforeningen 3B

Om ophævelse af lejemål på grund af et husstandsmedlems domfældelse for vold.

Østre Landsrets dom af 22. december 2017 i sagen BS-1210/2016-OLR

Modtaget den 18. april 2018.


63/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om overtrædelse af taxalovgivningen.

Østre Landsrets dom af 16. januar 2018 i sagen S-2436-17.

Modtaget den 16. april 2018.

 
62/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om overtrædelse af taxalovgivningen.

Østre Landsrets dom af 16. januar 2018 i  sagen S-2438-17.

Modtaget den 16. april 2018.


BS-12669/2018-HJR
Civil anke

Keystone Investment Management A/S
v/advokat Tune Wold
mod
Andelsboligforeningen Sortedam Dossering 95A-B m.fl.

Om andelsboligforening hæfter for honorar for rådgivning i forbindelse med forhandling og formidling af ejendom.

Østre Landsrets dom af 21. november 2017 sagen BS-1202/2016-OLR.

Modtaget den 13. april 2018.


59/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmålingen ved manddrab mv.

Vestre Landsrets dom af 21. november 2017 i sagen S-0753-17.

Modtaget den 10. april 2018.


60/2018
Civil anke

Almindelig Brand Forsikring A/S
v/advokat Michael Rosenkilde-Hansen
mod
Topdanmark Forsikring A/S

Om erstatningsansvar for færdselsuheld.

Østre Landsrets dom af 24. november 2017 i sagen B-1765-16.

Modtaget den 9. april 2018.


BS-11654/2018-HJR
Civil anke

Dansk Forening af International Motorkøretøjsforsikring
v/advokat Nicolai Mailund Clan
mod
Boet efter A

Om erstatningsansvar for skader forårsaget af påkørsel af væltet lygtepæl.

Østre Landsrets dom af 22. december 2017 i sagen BS-119/2016-OLR.

Modtaget den 9. april 2018.


57/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmålingen, herunder om anvendelse af betinget dom med samfundstjeneste, og om udvisning i sag om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde.

Vestre Landsrets dom af 25. oktober 2017 i sagen VLS-1693-17.

Modtaget den 9. april 2018.


BS-10712/2018-HJR
Civil anke

Coop Danmark A/S
v/advokat Harry Ruby Andreasen
mod
Ejendomsselskabet Ryesgade Kommanditaktieselskab

Om lejeaftale giver adgang til markedslejeværdireguleringer.

Østre Landsrets dom af 21. september 2017 i sagen BS-8730/2017-OLR.

Modtaget den 27. marts 2018.


BS-960572018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Jes Edmund Andersen
mod
Ankestyrelsen

Om ret til forlængelse af perioden for modtagelse af sygedagpenge.

Vestre Landsrets dom af 7. november 2017 i sagen BS-865072017-VLR

Modtaget den 20. marts 2018.


51/2018

Civil anke

Radius Elnet A/S
v/advokat Erik Bertelsen
mod
Transport- Bygnings- og Boligministeriet

Om hvem der skal  afholder udgifter til prøvegravninger.

Østre Landsrets dom af 20. februar 2018 i sagen B-74-17.

Modtaget den 20. marts 2018.


BS-9266/2018-HJR
Civil anke

Hoffmann A/S
v/advokat Michael Schulz Vindfeldt
mod
Jyske Bank A/S

Om udbetaling af garanti I entrepriseforhold.

Østre Landsrets dom af 23. oktober 2017 i sagen BS-1148/2016-OLR

Modtaget den 16. marts 2018.


BS-9506/2018-HJR

Civil anke

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
mod
A ApS

Om bistand ved salg af fast ejendom blev udført i strid med lov om omsætning af fast ejendom.

Østre Landsrets dom af 5. september 2017 i sagen S-1152/2016-OLR.

Modtaget den 19. marts 2018.


50/2018
Civil anke

A
v/advokat Marianne Fruensgaard
mod
Ankestyrelsen

Om fastsættelse af erhvervsevnetab som følge af arbejdsskade.

Østre Landsrets dom af 15. september 2017 i sagen B-571-16.

Modtaget den 12. marts 2018.


49/2018
Civil anke

A og B
v/advokat Elin L Andersen
mod
Advokat C

Om advokatansvar ved køb af fast ejendom.

Østre Landsrets dom af 12. oktober 2017 i sagen B-2901-16.

Modtaget marts 2018


BS-8151/2018-HJR
Civil anke

Patientdataforeningen
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
Region Syddanmark

Om forening har retlig interesse i sag om lovligheden af indsamling af data fra praktiserende lægers journaler.

Østre Landsrets dom af 22. december 2016 i sagen BS-8587/2017-OLR.

Modtaget den 8. marts 2018.


43/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling og udvisning efter dom for offentligt at have billiget terror.

Østre Landsrets dom af 7. december 2017 i sagen S-2624-16.

Modtaget den 5. marts 2018.


61/2018
Civil anke

Monkpapir A/S
v/advokat Regitze Aalykke Hansen
mod
Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Om en europæisk patentansøgning kan danne grundlag for en national patentansøgning.

Sø- og Handelsrettens dom af 24. januar 2018 i sagen V-20-17

Modtaget den 28. februar 2018.


BS-7029/2018-HJR
Civil anke

Invacare International Corporation
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om betingelserne for at meddele tilladelse til omgørelse af privatretlig disposition er opfyldt.

Østre Landsrets dom af 25. januar 2018 i sagen BS-1114/2016-OLR.

Modtaget den 21.februar 2018.


BS-6374/2018-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Om tilbagebetaling af gældsudligningsbidrag ved fusion mellem varmeværker.

Vestre Landsret dom af 20. september 2017 i sagen BS-1094/2016-VLR.

Modtaget 8. februar 2018.


BS-6356/2018-HJR

Civil anke

C og D
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Om tilbagebetaling af gældsudligningsbidrag ved fusion mellem varmeværker.

Vestre Landsrets dom af 20. september 2017 i sagen BS-1093/2016-VLR

Modtaget den 8. februar 2018


BS-6335/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Om tilbagebetaling af gældsudligningsbidrag.

Vestre Landsrets dom af 20. .september 2017 i sagen BS-1092/2016-VLR.

Modtaget den 8. februar 2018


BS-5975/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Om tilbagebetaling af gældsudligningsbidrag ved fusion mellem varmeværker.

Vestre Landsrets dom af 20. september 2017 i sagen BS-1091/2016-VLR

Modtaget den 8. februar 2018


32/2018
Civil anke

A
v/advokat Søren Kroer
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om ansvar for forsinket indkaldelse til mammografi på grund af ressource- mangel.

Østre Landsrets dom af 15. januar 2018 i sagen B-390-16.

Modtaget den 1. februar 2018.


28/2018
Civil anke

Hvidovre Vand A/S
v/advokat Arne Møllin Ottesen
mod
Skatteministeriet

Om fastsættelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet og ejendomme ved indskydelse af kommunal vandforsyningsvirksomhed i selskab.

Østre Landsrets dom af 16. januar 2018 i sagen B-107-15.

Modtaget den 29. januar 2018.


27/2018
Civil anke

Hjørring Vandselskab A/S
v/advokat Arne Møllin Ottesen
mod
Skatteministeriet

Om fastsættelse af de skattemæssige afskrivningsgrundlag af produktionsanlæg for vand- og spildevandsforsyning.

Østre Landsrets dom af 16. januar 2018 i sagen B-882-15.

Modtaget den 29. januar 2018.


26/2018
Civil anke

Kasi ApS
v/advokat Jon Lauritzen
mod
Skatteministeriet

Om skattemyndigheds afgørelse om skattefri tilførsel af aktiver mellem selskaber kan omgøres.

Østre Landsrets dom af 12. januar 2018 i sagen B-1400-15.

Modtaget den 26. januar 2018.


11/2018
Civil anke

Miljø-Bo A/S
v/advokat Eivind Einersen
mod
Focus Advokater P/S

Om erstatning for tab efter advokatrådgivning og om fortabelse af krav på salær.

Østre Landsrets dom af 22. juni 2017 i sagen B-964-16.

Modtaget den 15. januar 2018.


6/2018
Civil anke

Ny Endrupholm A/S
v/advokat Jacob Schall Holberg
mod
Banedanmark

Om gyldigheden af ekspropriation af jordareal i forbindelse med elektrificering af jernbane.

Vestre Landsrets dom af 14. juni 2017 i sagen B-1620-15.

Modtaget den 10. januar 2018.


5/2018
Civil anke

Dansk Jernbaneforbund
som mandatar for
A, B, C, D og E
mod
Banedanmark

Om arbejdsgivers opsigelse af ordning om gratis transport for medarbejdere var berettiget og om eventuel kompensation.

Østre Landsrets dom af 22. december 2017 i sagen B-1392-16.

Modtaget den 5. januar 2018.


3/2018

Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for
A,B,C,D, E og F
mod
Banedanmark

Om arbejdsgivers opsigelse af ordning om gratis transport for medarbejdere var berettiget og om eventuel kompensation.

Østre Landsrets dom af 22. december 2017 i sagen B-1400-16.

Modtaget den 4. januar 2018.


255/2017
Civil anke

A og B
v/advokat Claus Bonnez
mod
Henriksen & Birch Ejendomme Ans ApS

Om retsvirkningerne af at udlejer ikke har overholdt sin oplysningspligt i lejeforhold.

Vestre Landsrets dom af 15. september 2017 i sagen B-0615-17.

Modtaget den 22. december 2017.


254/2017
Civil anke

Skatteministeriet
v/Kammeradvokaten v/ advokat Bodil Søes Petersen
mod
A og B

Om skattemyndighedernes adgang til ekstraordinært at genoptage skatteansættelser.

Østre Landsrets dom af 25. april 2017 i sagen B-104-16.

Modtaget den 21. december 2017.


253/2017
Civil anke

Tryg Forsikring A/S
som mandatar for Kuusakosi Recycling A/S
mod
A

Om beregning af differenceerstatning ved egen skyld hos skadelidte.

Vestre Landsrets dom af 11. december 2017 i sagen B-1793-16.

Modtaget den 21. december 2017.


244/2017
Civil anke

OAB
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering med henblik på vurdering af fradrag for grundforbedringer.

Østre Landsrets dom af 15. november 2017 i sagen B-2676-16.

Modtaget den 7. december 2017.


241/2017
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen og Jacob Skude Rasmussen
mod
A, B, C, D, E og F

Om direktions og bestyrelses ansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 7. november 2017 i sagen B-1291-10 og B-1851-10.

Modtaget den 4.december 2017.


208/2017
Civil anke

A
v/advokat Lars Sandager
mod
Vejle Kommune

Om forældelse af erstatningskrav mod kommune for erhvervsevnetab på grund af manglende beskyttelse mod incest.

Vestre Landsrets dom af 26.april 2017 i sagen B-0820-14.

Modtaget den 16. oktober 2017.


191/2017
Civil anke

A/S Knudshoved Havn
v/advokat Nikolaj Nikolajsen
mod
A under konkurs og B under konkurs

Om frigivelse af beløb deponeret ved køb af bådplads.

Vestre Landsrets dom af 19. maj 2017 i sagen B-1868-16.

Modtaget den 19. september 2017.


190/2017
Civil anke

TDC A/S
v/advokat Arne Møllin Ottesen
mod
Skattemininsteriet

Om tilbagebetaling af AMBI.

Østre Landsrets dom af 1. september 2017 i sagen B-3144-12.

Modtaget den 13. september 2017.


177/2017
Civil anke

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA
som mandatar for Autismecenter Storstrøm
v/advokat Mette Echwald Sevel
mod
A

Om autismecenter skal friholde beboer for dennes erstatningsansvar for voldelig adfærd mod medarbejder.

Østre Landsrets dom af 11. april 2017 i sagen B-442-16.

Modtaget den 10. august 2017.


171/2017
Civil anke
(anmodning)

Coop Danmark A/S
v/advokat Frank Bøggild
mod
K.H.Würtz v/Kasper Heie Würtz

Om krænkelse af ophavsret til keramik.

Sø- og Handelsrettens dom af 26. juni 2017 i sagen V-53-14.

Modtaget den 24. juli 2017.


163/2017
Civil anke

A
v/advokat Martin Bekker Henrichsen
mod
Skatteministeriet
 

Om et beløb er skattepligtig personlig indkomst eller skattefrit låneprovenue.

Vestre Landsrets dom af 13. juli 2017 i sagen B-0779-14.

Modtaget den 14. juli 2017.


145/2017
Civil anke

Danmarks Lærerforening
som mandatar for A
v/advokat Søren Kjær Jensen
mod
Erstatningsnævnet

Om offererstatningslovens krav om politianmeldelse.

Vestre Landsrets dom af 7. april 2017 i sagen B-0895-16.

Modtaget den 30. juni 2017.


143/2017
Civil anke

Sjelle Autogenbrug I/S
v/advokat Christian Bachmann
mod
Skatteministeriet

Om anvendelse af brugtmomsordning ved videresalg af brugte bilreservedele.

Vestre Landsrets dom af 20. juni 2017 i sagen B-1267-12.

Modtaget den 30. juni 2017. 


108/2017
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om spirituskørsel og frakendelse af førerretten i Tyskland og Danmark.

Vestre Landsrets dom af 11. januar 2017 i sagen S-1369-16.

Modtaget den 30. maj 2017.


56/2017
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning efter domfældelse for forsøg på manddrab.

Vestre Landsrets dom af 12. oktober 2016 i sagen S-0865-16.

Modtaget den 10. marts 2017.


33/2017
Civil anke

OPL06112014 ApS under konkurs
v/kurator advokat Peter Frandsen
mod
A

Om notat om det konkursramte selskabs udvikling udarbejdet af selskabets revisor kan fremlægges i sag om konkurskarantæne.

Vestre Landsrets kendelse af 25. november 2016 i sagen B-1535-16.

Modtaget den 15. februar 2017.


22/2017
Civil anke 

FS Finans A/S
og
Amagerbanken under konkurs
v/advokat Boris Frederiksen
mod
Bankerne EDB Central a.m.b.a.

Om godtgørelse ved udtrædelse af en fælles EDB-central.

Østre Landsrets dom af 23. december 2016 i sagen B-1943-14.

Modtaget den 23. januar 2017.


269/2016
Civil anke

A
mod
B

Om bortfald af kæremål ved overskridelse af frist for betaling af retsafgift.

Østre Landsrets kendelse af 11. maj 2016 i sagen B-1017-16.

Modtaget den 1. november 2016.


239/2016
Civil anke

MSK Traders Ltd.
v/advokat Jens Jakob Bugge
mod
Converse Inc.
og
Converse Scandinavia A/S

Om krænkelse af varemærke.

Østre Landsrets dom af 30. juni 2016 i sagen B-2902-14.

Modtaget den 5. oktober 2016.

Til top Sidst opdateret: 20-07-2018 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk