Hop til indhold
Højesteret

Ankesager 

 
Søg på siden med ctrl F 
  


BS-1590/2020-HJR
Civil anke

BFT Logistik A/S under konkurs
v/advokat Ole Thiel
mod
Salling Group A/S

Om modregning i krav opstået i rekonstuktionsperiode.

Vestre Landsrets dom af 17. december 2019 i sagen BS-10177/2019-VLR.

Modtaget den 16. januar 2020.


BS-2383/2020-HJR
Civil anke

Eric Sorm Holding ApS
mod
Skatteministeriet

Om ændring af skattemæssig statur for fusion.

Østre Landsrets dom af 7. januar 2020 i sagen BS-309/2019-OLR.

Modtaget den 21. januar 2020.


BS-2308/2020-HJR
Civil anke

 A
v/advokat Claus Allan Bonnez
mod
Region Syddanmark

Om lovligheden af tvangsfiksering og om godtgørelse.

Østre Landsrets dom af 7. oktober 2019 i sagen BS-59936/2019-OLR.

Modtaget den 20. januar 2020.

BS-1564/2020-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatning
v/advokat Sanne H. Christensen
mod
A

Om forretning af patientskadeerstatning.

Østre Landsrets dom af 20. juni 2019 i sagen BS-51461/2018-OLR.

Modtaget den 15. januar 2020.


BS-1232/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Helle Hald
mod
B

Om udmåling af tortgodtgørelse til forurettede ved distribution af børnepornografi.

Vestre Landsrets dom af 12. november 2019 i sagen BS-59871/2019-VLR.

Modtaget den 13. januar 2019.


2/2020
Civil anke

Fagligt Fælles Forbund
som mandatar for A
v/advokat Malou Ehmer
mod
Kims A/S

Om forældelse af krav på yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Østre Landsrets dom af 4. oktober 2019 i sagen B-1298-18.

Modtaget den 10. januar 2020.


BS-16/2020-HJR
Civil anke

FunktionærKartellet/TeknikerSammenslutningen
som mandatar for A
v/advokat Martin Bondesen
mod
Uddannelsesforbundet

Om nyt fagforbundsmedlem hæfter for tidligere stiftet konfliktgæld.

Østre Landsrets dom af 7. oktober 2019 i sagen BS-45978/201/-OLR.

Modtaget den 8. januar 2020.


BS-58925/2019-HJR
Civil anke

Københavns Kommune
v/advokat Henriette Soja
mod
TGnet ApS

Om fritagelse for betaling af affaldsadministrationsgebyr for erhvervsaffald for enmandsvirksomhed drevet fra egen bolig.

Østre Landsrets dom af 28. august 2019 i sagen BS-32728/2018-OLR.

Modtaget den 8. januar 2020.


BS-441/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Claus Allan Bonnez
mod
Region Syddanmark

Om isolation af patient var sket med urette og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 29. august 2019 i sagen BS-34401/2018-VLR.

Modtaget den 7. januar 2020.


BS-58711/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Helle Hald
mod
B

Om tortgodtgørelse ved deling af videoer.

Østre Landsrets dom af 24. september 2019 i sagen BS-58676/2019-OLR.

Modtaget den 19. december 2019.
 

186/2019
Civil anke

Møllehegnet Holding A/S
og
KRP Towers A/Sv/advokat Henrik Sjørslev
mod
LÅT 1 Holding ApS under konkurs

Om udpegning af kurator.

Østre Landsrets dom af 23. september 2019 i sagen B-597-19.

Modtaget den 27. december 2019.


180/2019
Civil anke

Bellingelunden ApS
v/advokat Karina Dolmer Hansen
mod
A m.fl.

Om huslejeregulering og renovationsudgifter.

Østre Landsrets dom af 16. august 2019 i sagen B-738-18.

Modtaget den 27. december 2019.


BS-59253/2019-HJR
Civil anke

TDC A/S
v/advokat René Offersen
mod
Hedensted Kommune

Om erstatningsansvar for beskadigelse af kabel ved kommunal oprensning af grøft.

Vestre Landsrets dom af 3. oktober 2019 i sagen BS-2733/2018-VLR.

Modtaget den 23. december 2019.


BS-58843/2019-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Erik Matthiesen
mod
C og D

Om ejendomshævd.

Østre Landsrets dom af 17. september 2019 i sagen BS-22951/2018-OLR.

Modtaget den 20. december 2019.


BS-58874/2019-HJR
Civil anke

Gentofte Kommune
v/advokat Svend Erik Holm
mod
Skatteforvaltningen

Om retten til at oppebære dødsboskat.

Østre Landsrets dom af 3. december 2019 i sagen BS-10804/2017-OLR.

Modtaget den 20. december 2019.


BS-58855/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Helle Hald
mod
B

Om tortgodtgørelse ved deling af videoer.

Østre Landsrets dom af 24. september 2019 i sagen BS-58748/2019-OLR.

Modtaget den 20. december 2019.


176/2019
Civil anke

 A
v/advokat Niels Thestrup
mod
Amagerbanken A/S under konkurs

Om aktionærs status i konkursordenen.

Østre Landsrets dom af 9. maj 2019 i sagen B-138-17.

Modtaget den 18. december 2019.


BS-58965/2019-HJR

Civil anke

Midtskrot ApS
v/advokat Pernille Nordskov
mod
B

Om sagsomkostninger i sag om erstatningsansvar for arbejdsulykke.

Vestre Landsrets dom af 11.oktober 2019 i sagen BS-43497/2018-VLR.

Modtaget den 20. december 2019.


BS-57184/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Anne Katrine Bay
mod
Ankestyrelsen

Om forældelse af krav på erstatning for arbejdsskade

Vestre Landsrets dom af 20. september 2019 i sagen BS-44858/2018-VLR.

Modtaget den 13. december 2019.


175/2019
Civil anke

A
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om beskatning af valutakursgevinst.

Østre Landsrets dom af 22. november 2019 i sagen B-200-16.

Modtaget den 17. december 2019.


174/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om skatteunddragelse.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen S-3596-17-

Modtaget den 16. december 2019.


BS-55722/2019-HJR
Civil anke

I/S Amager Ressourcecenter m.fl.
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om kompetencen til at behandle klager om tilbagebetaling af afgift for smøre- og hydraulikolie.

Østre Landsrets dom af 4. juli 2019 i sagen BS-51465/2018-OLR.

Modtaget den 6. december 2019.


BS-56793/2019-HJR
Civil anke

Boet efter A
v/advokat Marianne Fruensgaard
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om genoptagelse af sag om patienterstatning.

Vestre Landsrets dom af 5. juli 2019 i sagen BS-22397/2018-VLR.

Modtaget den 12. december 2019.


171/2019

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om bestikkelse og mandatsvig.

Østre Landsrets dom af 12. juli 2019 i sagen S-1926-18.

Modtaget den 11. december 2019.


170/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om mandatsvig

Østre Landsrets dom af 12. juli 2019 i sagen S-1926-18.

Modtaget den 10. december 2019.


BS-49822/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Lars Sandager
mod
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S

Om fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne efter færdselsulykke.

Østre Landsrets dom af 5. juli 2019 i sagen BS-41605/2018-OLR.

Modtaget den 21. november 2019.BS-50233/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Claus Allan Bonnez
mod
Region Syddanmark

Om sag om erstatning for administrativ frihedsberøvelse kan ankes uden procesbevilling.

Vestre Landsrets dom af 21. juni 2019 i sagen BS-19012/2019-VLR.

Modtaget den 11. november 2019.


156/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om tilslutningspligt til offentlig spildevandsafløb.

Østre Landsrets dom af 8. april 2019 i sagen s-3510-18.

Modtaget den7. november 2019.


BS-48710/2019-HJR
Civil anke

Jernbanenævnet
v/advokat Sune Fuglholm
mod
DB Cargo Danmark Services A/S

Om gyldigheden af påbud om udlevering materiale.

Østre Landsrets dom af11. juli 2018 i sagen BS-32109/2018-OLR.

Modtaget den 30. oktober 2019.


BS-47627/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Ole Søgaard-Nielsen
mod
Den selvejende institution AQUA Akvarium

Om berettigelsen af lønstandsning og bortvisning ved manglende fremmøde til sygefraværssamtale.

Vestre Landsrets dom af 2. juli 2019 i sagen BS-2008/2019-VLR.

Modtaget den 24. oktober 2019.


150/2019
Civil anke

Svinninge bageri
v/advokat Klaus H Lindblad
mod
A ApS

Om mangler og betaling for udført ombygningsentreprise.

Østre Landsrets dom af 23. maj 2019 i sagen B-1327-17.

Modtaget den 23. oktober 2019.


BS-47215/2019-HJR
Civil anke

K
v/advokat Christian Norup Hostrup
mod
S

Om forholdsmæssigt afslag på grund af forkert angivelse af boligareal ved salg af fast ejendom.

Vestre Landsrets dom af 13. juni 2019 i sagen BS-24837/2018-VLR.

Modtaget den 22. oktober 2019.


BS-46510/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Karsten Høj
mod

Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde.

Om forældelse af erstatningskrav og om ulykke er omfattet af den lovpligtige ansvarsforsikring for hunde.

Østre Landsrets dom af 19. juni 2019 i sagen BS-35505/2018-OLR.

Modtaget den 18. oktober 2019.


BS-45332/2019-HJR
Civil anke

Dansk Erhverv
Som mandatar for
Aleri-Hamlet Ringsted A/S
v/advokat Thomas Meyer Stage
mod
A

Om afskedigelse af medarbejder var i strid med ligebehandlingsloven og om krav på godtgørelse.

Østre Landsrets dom af 22. marts 2018 i sagen BS-51459/2018-OLR.

Modtaget den 17. oktober 2019.


BS-46401/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Banedanmark

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10696/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-46394/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Banedanmark

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10694/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-46380/2019-HJR
Civil anke

Dansk Jernbaneforbund
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Henrik Karl Nielsen
mod
DSB

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10693/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-41762/2019-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Lars Sundtoft Madsen
mod
C og D

Om en udsigtsservitut om beskæring af bevoksning på fast ejendom kan gøres gældende.

Østre Landsrets dom af 21. marts 2019 i sagen BS-26435/2018-OLR.

Modtaget den 25. september 2019.


BS-42036/2019-HJR
Civil anke

Adecco A/S
v/advokat Arne Møllin Ottesen
mod
Skatteministeriet

Om koncerninterne betalinger og fradragsret for royaltybetalinger.

Østre Landsrets dom af 4. juli 2019 i sagen BS-24573/2018-OLR.

Modtaget den 21. september 2019.


BS-40269/2019-HJR
Civil anke

A og B
v/ advokat Christian Janus Erdmann Fürst
mod
C

Om opsigelse af boliglejemål..

Østre Landsrets dom af 29. maj 2019 i sagen BS-42280/2018-OLR.

Modtaget den


BS-41492/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Martin Laursen
mod
Sydøstjyllands Politi

Om regres for udbetalt erstatning for personskade.

Vestre Landsrets dom af 16. april 2019 i sagen BS-23651/2018-VLR.

Modtaget den 18. september 2019.


BS-39119/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Dorthe Østerby
mod
B

Om udbetaling til ”nærmeste pårørende” af forsikringssummer ved dødsfald efter skilsmisse.

Vestre Landsrets dom af 21. maj 2019 i sagen BS-23369/2018-VLR.

Modtaget den 5. september 2019.


115/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udstationering er i strid med EU-retten.

Vestre Landsrets dom af 13. maj 2019 i sagen S-1077-15.

Modtaget den 23. august 2019.


BS-37251/2019-HJR
Civil anke (anmodning)

Business Danmark som mandatar for A
mod
Stanley Security Denmark ApS

Om kompensation for mistet provision ved ferieafholdelse.

Sø- og Handelsrettens dom af 12. juni 2019 i sagen BA-18352-SHR.

Modtaget den 22. august 2019.


BS-33819/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Ejendomspartnerselskabet Munken

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele.

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen BS-27544/2018-OLR

Modtaget den 30. juli 2019.


BS-31535/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele.

Østre Landsrets dom af 27. april 2019 i sagen BS-51448/2018-OLR

Modtaget den 30. juli 2019.


BS-33809/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Ejendomspartnerselskabet C.F,Richsvej 99 - 101

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen BS-27542/2018-OLR .

Modtaget den 30. juli 2019


BS-33825/2019-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Ejendomspartnerselskabet Ved Boldparken

Om tilbudspligt efter lejeloven ved ejers overdragelse af kapitalandele

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen BS-27571/2018-OLR.

Modtaget den 30. juli 2019.


BS-33797/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Jesper Ravn
mod
A, B og  C A/S

Om ansvar som følge af krænkelse ved at have skaffet sig uberettiget adgang til og indhentet persons kreditkortoplysninger.

Østre Landsrets dom af i sagen BS-12120/2018-OLR

Modtaget den 29. juli 2019.


BS-33202/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Preben Kønig
mod
Aces Search Company A/S under konkurs.

Om modregning i konkurs.

Østre Landsrets dom af 5. marts 2019 i sagen BS-22819/2018-OLR.

Modtaget den 25. juli 2019.


BS-32948/2019-HJR
Civil anke

Concordia Forsikring
v/advokat Michael S Wiisbye
mod
Tryg Forsikring A/S

Om erstatning for tab ved togs påkørsel af hest.

Østre Landsrets dom af 19. marts 2019 i sagen BS-18900/2018-OLR.

Modtaget den 25. juli 2019.


BS-30911/2019-HJR
Civil anke

Boligsekskabet Kastelshaven
v/advokat Inger Stokvad Loft
mod
KAB a.m.b.a.


Om regulering af værdien af en grundfond.

Østre Landsrets dom af 11. juni 2019 i sagen BS-24304/2018-OLR.

Modtaget den 19. juli 2019.


105/2019
Civil anke

A v/værge V
v/advokat Karsen Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning


Om erstatning for udgifter til institutionsophold, støttekontakt og hjælpeværge efter patientskade.

Østre Landsrets dom af 13. marts 2019 i sagen B-120-18.

Modtaget den 16. juli 2019.


BS-29280/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark
Som mandatar for A
v/advokat Ulla Jacobsen
mod
Ankestyrelsen

Om minimalerstatnings efter funktionærloven skal modregnes i løn optjent i fleksjob.

Østre Landsrets dom af 26. marts 2019 i sagen BS-29789/2018-OLR.

Modtaget den 3. juli 2019.


94/2019
Civil anke (gruppesøgsmål)

Gruppesøgsmål.nu
v/advokat Morten Samuelsson
mod
Domstolsstyrelsen

Om erstatning for lang sagsbehandlingstid ved Tingslysningsretten.

Østre Landsrets dom af 27. maj 2019 i sagen B-3159-11.

Modtaget den 1. juli 2019.


91/2019
Civil anke

P/F Snaralkur
v/Advokat Christian Andreasen
mod
Fiskimálassôiô

Om erstatning for manglende gennemførelser af salg af anparter på grund af forbud,

Østre Landsrets dom af 9. november 2018.

Modtaget den 1. juli 2019.


BS-25678/2019-HJR m.fl.
Civile anker

Gunnar Frederik Ørsted m.fl.
v/advokat Jens Jakob Bugge
mod
Ørsted A/S m.fl.

Om anvendelse af navnet Ørsted i forskellige selskaber er i strid med sagsøgernes rettigheder til efternavnet Ørsted.

Sø- og Handelsrettens dom af 10. maj 2019 i sagen BS-3803/2018-SHR m.fl.

Modtaget den 21. juni 2019.


86/2019
Civil anke

A og Sp/f Nota
v/advokat Anne Buhl Bjelke
mod
Finansiel Stabilitet

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 21. juni 2019.


BS-25937/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Gunnar Homann
mod
Københavns Kommune

Om inddrivelse af krav kan ske i garanti stillet i forbindelse med familiesammenføring.

Østre Landsrets dom af 13. februar 2019 i sagen BS-4469/2018-OLR

Modtaget den 17. juni 2019.


70/2019
Civil anke

Boligselskabet Vibevænget
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
KAB s.m.b.a.

Om opskrivning af grundfondsbeviser.

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen B-454-18.

Modtaget den 29. maj 2019.

67/2019
Civil anke

Odyssey Owner Ltd.
v/advokat Peter Appel
mod
Skatteministeriet

Om krydstogssejlads er omfattet af tonnagebeskatningsloven.

Østre Landsrets dom af 20. december 2018 i sagen B-1952-17.

Modtaget den 24. maj 2019.


62/2019
Civil anke

A
mod
A/S Abel Cathrine

Om  sagsomkostninger I civil sag.

Østre Landdsrets dom af 20. december 2018 i sagen B-2123-17.

Modtaget den 15. maj 2019.


59/2019
Civil anke

Fidelity Investment Funds,
Fidelity institutional Funds
og
Fidelity Funds
v/advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet

Om udbytteskat af udbytte til udenlandske investeringsinstitutter.

Østre Landsrets dom af 2. april 2019 i sagen B-323-10 m.fl.

Modtaget den 7. maj 2019.


27/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffen for indrejse og ophold i den kurdiske del af Syrien.

Vestre Landsrets dom af 12. november 2018 i sagen S-1238-18.

Modtaget den 7. marts 2019.


BS-9010/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark som mandatar for dødsboet efter A
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Moderniseringsstyrelsen

Om aldersdiskrimination i forhold til egenpension for tjenestemand.

Østre Landsrets dom af 25. januar 2019 i sagen BS-10245/2017-OLR

Modtaget den 25. februar 2019.


BS-7741/2019-HJR
Civil anke

IJH A/S
v/advokat Rasmus Vang
mod
Morsø Sko Import A/S

Om gummistøvleprodukt er beskyttet efter markedsføringsloven og ophavsretsloven.

Vestre Landsrets dom af 10. oktober 2018 i sagen BS-1620/2016-VLR.

Modtaget den 11. februar 2019.


BS-4222/2019-HJR
Civil anke

Østjysk Boligadministration
v/advokat Jens Andersen-Møller
mod
Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Om forældelse af forsikringskrav skal vurderes efter reglerne for forældelse efter forhandling.

Østre Landsrets dom af 23. oktober 2018 i sagen BS-2292/2018-OLR.

Modtaget den 1. februar 2019.


12/2019
Civil anke

A
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
Skatteministeriet

Om opgørelse af aktieavance og om beskatning af pengeoverførsler.

Østre Landsrets dom af 4. januar 2019 i sagen B-2282-15.

Modtaget den 24. januar 2019.


BS-2518/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Per Frydenreim Møller
mod
Tandlægen.dk v/Lars Nielsen

Om kompensation for mistet provision under ferieafholdelse og om reduktion af provision.

Østre Landsrets dom af 14. december 2018 i sagen BS-51377/2018-OLR.

Modtaget den18. januar 2019.


227/2018
Civil anke

A, B og C
mod
Forsvarsministeriet

Om godtgørelse i anledning af tilbageholdelse i Irak.

Østre Landsrets dom af 30. november 2018 i sagen B-1427-16 m.fl.

Modtaget den 28. december 2018.


214/2018 
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Claus Juul Hansen
mod
Boet efter A
og
B

Om direktions- og bestyrelsesansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 28. november 2018.


211/2018
Civil anke

Brahetrolle Skov- og Landbrug
v/godsejer Catharina Reventlov-Mourie
v/advokat Henrik Dichman
mod
Miljø- og Fødevareministeriet

Om erstatning for indgreb efter skovloven.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1819-18.

Modtaget den 20. november 2018.


209/2018
Civil anke

A
v/advokat Søren Lundsgaard
B
v/advokat Jacob Goldschmidt
C
v/advokat Peter Christian Kierkegaard og
D
v/advokat Erik Øvlisen
mod
Finansiel Stabilitet

Om direktions- og bestyrelsesansvar for pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 15. november 2018.


BS-40032/2018-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Peter Breum
mod
Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Om civilarbejdere har ret til at få tillagt yderligere pensionsår.

Østre Landsrets dom af 20. september 2018 i sagen BS-9803/2017-OLR.

Modtaget den 19. oktober 2018.


BS-26215/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian F. Jensen
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen BS-1347/2016-OLR

Modtaget den 18. juli 2018. 


141/2018
Civil anke

A m. fl.
v/advokat Thomas Bonnow
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen B-3448-18.

Modtaget den 16. juli 2018.


134/2018
Civil anke 

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A m.fl.

Om godtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 15. juni 2018 i sagen B-3448-14.

Modtaget den 4. juli 2018.

 
BS-16632/2018-HJR
Civil anke

DFMI
v/advokat Christina Neugebauer
mod
A

Om sagsomkostninger i sag om ansvar for personskade ved trafikulykke.

Østre Landsrets dom af 4. december 2017 i sagen.

Modtaget den 14. maj 2018.


BS-14004/2018-HJR og BS 14032/2018
Civil anke

Saxo Bank A/S
v/advokat  John Korsø Jensen
mod
A og B

Om værneting i sag om tab ved anvend75else af investeringsplatform.

Østre Landsrets dom af 17. november 2017 i sagerne BS-8877/2017-OLR og  BS-8879/2017-OLR

Modtaget den 23. april 2018.


241/2017
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen og Jacob Skude Rasmussen
mod
A, B, C, D, E og F

Om direktions og bestyrelses ansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 7. november 2017 i sagen B-1291-10 og B-1851-10.

Modtaget den 4.december 2017.

 

Til top Sidst opdateret: 21-02-2020 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk