Hop til indhold
Højesteret

Møderet for Højesteret 

Advokater, der har møderet for Højesteret, er berettigede til at repræsentere parter i sager for Højesteret
Møderet for Højesteret attesteres af Højesterets administrationschef efter fremsendelse af en erklæring fra Advokatrådet om, at man har været i virksomhed som advokat med møderet for landsret i 5 år samt en erklæring fra en landsretspræsident om, at man er øvet i procedure.


Der er ca. 1.820 advokater med møderet for Højesteret.
 
Der beskikkes advokat i straffesager og i sager, hvor parten har fri proces. Hvis den pågældende ikke har ønske om en bestemt advokat, vælger Højesteret en advokat. Valget sker blandt et antal advokater, der er særligt antaget til dette.
 
I civile sager har enhver som udgangspunkt ret til at møde for sig selv, eller man kan lade visse nærtstående personer møde for sig. Retten kan pålægge en part at møde ved advokat.

I ankesager for Højesteret kan der alene ske repræsentation ved advokat, hvis denne har møderet for Højesteret.

I kæresager kan en advokat, der har møderet for landsretten, indgive kæreskrift. Efterfølgende processkrifter (svarskrift, replik, duplik mv.) skal dog indgives af en advokat med møderet for Højesteret, med mindre kæremålet angår en verserende sag i landsretten. Hvis der afholdes mundtlig forhandling af kæremålet, skal advokaten i alle tilfælde have møderet for Højesteret.

Det samme gør sig som udgangspunkt gældende for anmodninger om ekstraordinær genoptagelse mv. og anmodninger om opsættende virkning.

Til top Sidst opdateret: 19-01-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk